Alışveriş merkezlerinin (AVM) pazar günü çalışıp çalışmayacağına dair tartışmalar sürerken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu konuda, bu kararın müşterek verilmesi yönünde bir formül buldu. Buna göre, çalışma gün ve saatleri, ticaret ve sanayi odalarının teklifi ile ilçe özelinde dahi değişiklik gösterebilecek.

Karar yetkisi valinin

Karar vermeye vali yetkili olacak. Ancak ülke geneli ya da bölgesel bir karar alınacaksa bu sefer devreye bakanlık girecek. Bakanlık 2 yılda bir AVM’lerin açılış gün ve saatini belirleyecek.

Alışveriş merkezleri ve zincir mağazaların çalışma gün ve saatlerine ilişkin teklifler 2 yılda bir değerlendirilecek. Bakanlık ikinci yılın aralık ayı sonunda çalışma kararını belirleyerek, duyuracak.