afis_onayİstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (AGMER) iki yılda bir düzenlediği 6. Aile İşletmeleri Kongresi, 10-11 Nisan tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi ATAKÖY Yerleşkesinde gerçekleşecek. İş dünyasının önde gelen aile işletmesi üyeleri ve akademisyenlerinin takip ettiği kongrede tartışılacak konular ise bu sene de çok ses getirecek. 

10-11 Nisan tarihlerinde İKÜ Ataköy Yerleşkesinde sürecek kongrede  “Aile İşletmelerinde Kadın Yöneticiler”, “Aile İşletmelerinde Profesyonel Yöneticiler” ve “Aile İşletmelerinde Genç Yöneticiler” konu başlıkları ile üç ayrı panelin yanı sıra Psikolog ve İletişim Uzmanı Doğan Cüceloğlu tarafından “Sürdürülebilir Aile İşletmesi Olmak İçin” konulu bir söyleşi de gerçekleşecek. Kongrede, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TAİDER Başkanı Şerife İnci Eren, OTACI- Kurtsan Holding Hissedarı ve KAGİDER Kurucu Başkanı Meltem Kurtsan,  MUDO CEO’su Barış Karakullukçu, ORKA Holding İcra Kurulu Üyesi Dr. Fatih Anıl, Alarko Holding CEO’su Ayhan Yavrucu, Cemilzade Yönetim Kurulu Başkanı Barış Cemilzadeoğlu gibi birçok önemli aile işletmesi temsilcisi konuşmacı olarak yer alacak.

İKÜ Ataköy Yerleşkesinde gerçekleşecek 6. Aile İşletmeleri Kongresi’nde ‘Aile sahiplik ve yönetiminde olan işletmelerde karşılaşılan sorunlar’, iş hayatından gelen girişimci, aile bireyi olan yöneticiler, profesyonel yöneticiler ve akademisyenler tarafından tartışılacak, deneyimler paylaşılacak ve çözüm yolları değerlendirilecek. Ayrıca, aile işletmeleri ile ilgili olarak bildiriler sunulurken girişimci ve yöneticiler tarafından deneyimler paylaşılıp örnek olaylar tartışılacak.

İKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Aile İşletmeleri Kongresinin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Durmuş Dündar,  Türkiye’de aile işletmesi algısı ile ilgili birçok önemli problem olduğunu belirtti ve konu hakkında şöyle bir açıklama yaptı: “Türkiye’de aile işletmesi algısı ile ilgili birçok önemli problem vardır ve bunlardan bir tanesi de aile işletmelerinin küçük ölçekli işletmeler olduğu düşüncesidir. Oysa bu algı doğru değildir. Hem Türkiye’de hem de dünyada faaliyet gösteren çok büyük ölçekli aile işletmeleri mevcuttur. Türkiye’den Koç, Sabancı, Doğuş, Boydak, Sanko, dünyada ise Güney Koreli Koo ailesine ait bulunan ve “Lucky Goldstar” olarak bilinen LG Grubu,  Fiat’ın sahibi İtalyan Agnelli ailesine ait bulunan IFI Holding, Fransa’nın Defforey ailesi tarafından kontrol edilen Carrefour mağazaları, Amerikan Wal-Mart mağazalar zinciri, Ford Motor Company birer aile işletmesi örneğidir.”

10-11 Nisan’da gerçekleştirilecek, katılımın ücretsiz olduğu Kongre’de tartışılacak konu başlıkları şöyle: Aile işletmelerinde büyüme ve getirdiği sorunlar, Aile işletmelerinde 2. (veya 3.)  kuşağa (nesle) geçiş ve yönetimi ve devir sorunları, Kuşaklararası (nesiller arası) farklılıklar ve aile işletmeleri üzerindeki etkileri, Aile işletmelerinde kurumsallaşma süreci, Aile işletmelerinde yönetim kurulları ve yönetim kurullarında “dışarıdan üye” (outsider) uygulamaları, Aile işletmelerinde profesyonel yöneticilik, Aile işletmelerinde sahiplik, Hisse dağılımı, Vergiler ve miras hukuku ile ilgili sorunlar, Aile kültürü – işletme kültürü ilişkileri, Aile işletmelerinde halka açılma, Aile anayasası ve aile meclisi (konseyi) uygulamaları, Aile işletmeleri ve aile bireylerinin eğitim ve yetiştirilmeleri, Aile İşletmelerinde Markalaşma ve Sürdürülebilirlik, Kurucudan Profesyonel yönetime ve CEO’ya geçiş, Aile Anayasası ve diğer aile içi iletişim araçları ve son olarak da Girişimcilik


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın