Gayrimenkul Zirvesi’nin öğleden sonraki oturumunda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “İstanbul’da ulaşım yatırımlarının yapıldığı ve planlandığı bölgelerde gayrimenkul değerlerinde yüzde 50, bazı bölgelerde ise yüzde 100 oranında artış gözlemliyoruz. Amaç sadece konut yapmak değil, buralara erişim noktasındaki altyapıyı da yeterli hale getirmek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

GYODER Zirvesi’13 te bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dünyada şehirleşmede beklentilerin globalleştiğini bu beklentilerin karşılayacak şehirler yaratılması gerektiğini söyledi.

10 yıl içerisinde İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları yatırımların toplamının yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu belirten Kadir Topbaş, “2014 yılında hedeflediğimiz yatırım bütçemiz 4 milyar dolar civarında. Bugüne kadar ulaşıma yaptığımız yatırım toplamı 12,5 milyar dolar civarında ve bunun 6 milyar dolar’ı metro yapımında kullanılmıştır” dedi. İstanbul’da ulaşım yatırımlarının yapıldığı ve planlandığı bölgelerde gayrimenkul değerlerinde yüzde 50, bazı bölgelerde ise yüzde 100 oranında artış gözlemlendiğini söyleyen Topbaş; “Amaç sadece konut yapmak değil, buralara erişim noktasındaki altyapıyı da yeterli hale getirmek” dedi.  İstanbul’un dünyanın yatırım odağında bir kent olduğunu vurgulayan Topbaş, 3. havaalanı, kentsel dönüşüm ve kanal İstanbul gibi mega projelerle İstanbul’un gayrimenkul sektörü için ideal ve fırsatlar kenti olduğunu vurguladı.

Binaların kendi değerlemelerinin dışında o kente ve lokasyona kattığı değeri de vurgulayan Topbaş, binaların kente etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni yapılacak binaların kente yönelik hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizen Topbaş, “Çok metrajlı yapılar yerine çok daha etkin yapılar yapılmalı. Çevreci, yeşil, yoğun olmayan insan odaklı yapılar önümüzdeki dönemde çok daha değerli olacaktır. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kente saygılı, çevreci, yapıların ortaya çıkmasını destekliyoruz. Kendi enerjisini üretebilen, atıklarını geri dönüştürebilen, atık suları kullanabilen yapılara farklı destekler vermek için çalışmalar yapılıyor” dedi.

Gayrimenkul Zirvesi’13’de “Oyunun Yeni Kuralları ile Sürdürülebilirlik” başlığı altında gerçekleştirilen ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Emre Çamlıbel’in yönettiği oturumda ise sektörün yeni düzenlemeleri masaya yatırıldı. KONUTDER Yönetim Kurulu Üyesi Altan Elmas,tüketici koruma kanunu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede konut sektörünün diğer sektörlerle ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Elmas, “Ürettiğimiz şeye uygun bir kanun olmalı. Konut, çiklet ile otomobille aynı yasa içinde değerlendirilmemeli. Konut sektörüne özel bir yasa olmalı, bu yaklaşım hakkaniyetli değil” dedi. Konut üretiminde ve fiyatlarda bir balon riski olmadığını söyleyen Elmas; “Taleple arz dengesizliği var. Talep orta gelir grubuna yönelik, üretim ise ağırlıklı üst gelir grubuna yönelik. Bu bir risk oluşturabilir” dedi. İş GYO Hukuk Müşavirliği&IK ve Eğitim Grup Başkanı Av. Pınar Ersin Kollu ise “Yeni yasa ile internet sitesi, katalog, ilan ve reklamlarda vaat edilen konut ile satışı yapılan konutun aynı nitelikte olmasının zorunluluğu ortaya çıkıyor. Aksi takdirde ayıplı mal kategorisinde değerlendirilecek ve hukuki yaptırımlar ortaya çıkacaktır” dedi. Oturumda konuşan İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ise yeni imar yönetmeliğinin en önemli maddesinin tanımlarla ve uygulamalarla ilgili standartları belirlemesi olduğunu vurguladı.

Zirve’nin “Mega Projelerden Marka Şehirlere” oturumuna İBB Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, EA Mimarlık’tan Mimar Gonca Paşolar, AIA, SOM, Kentsel Tasarım ve Planlama Direktörü Daniel R.  Ringelstein katıldı. Marka şehrin mega projeler ile silüetinin değiştiğinin altının çizildiği panelde, şehrin değişen sosyal yaşamının, tarihi dokusunun ve ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanlarının yeni projelerle entegrasyonu tartışıldı.

Nerede Değil Ne Söylediğimiz Önemlidir… Dijital toplu değil, kişisel iletişim yeridir…

FYP Proje Geliştirme tarafından hazırlanan yatırımcı, reklamcı, tüketici, medya satın alma gibi gayrimenkul sektörünün tüm taraflarının söz aldığı gayrimenkulün pazarlanması ile ilgili yapılan röportajlardan oluşan video ile başladı.

Mesut Yar’ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği oturumda; zirvenin son oturumunda; büyüyen gayrimenkul sektöründe pazarlama kanallarının verimli kullanımı, tüketicinin algısını değiştirmede ve diğerlerinden ayrışmadaki başarısı, müşteri, tüketici ve yatırımcı açısından masaya yatırıldı.

Oturumda konuşan; Hayal Akademisi Kurucu Ortağı Ercüment Büyükşener, markaların dijital medyada başarılı olması için dijital bir kültüre sahip olması ve buna adapte olması gerektiğini vurguladı. Büyükşener “Gayrimenkul sektörünün bugüne kadar monolog üzerine kurulmuş iletişiminin bir dijitalleşmesi mümkün değildir” dedi. Next Academy Bölüm Başkanı Levent Erden “Mesajımızı nerede değil ne söylediğimiz daha önemlidir. Bu pazarlama sürecini bir iletişim değil bir ilişki geliştirme olarak görmeliyiz” dedi.

FYP Proje Geliştirme Pazarlama ve Satış şirketinin kurucusu Füsun Yılmaz Phillipson “İletişim kanallarını kullanmakla ilgili değil müşteriyi dinlemek ve anlamakla ilgili sorunumuz var. Çok özenerek, uğraşarak, proje hazırlıyoruz. Sonra da müşterinin anlamasını bekliyoruz. Bu nedenle önemli olan önce tüketiciyi dinleyip doğru anlamak ve buna göre proje geliştirmektir” dedi.

Hürriyet Gazetesi Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Gönül Birkiye ise gayrimenkul sektöründe geleneksel medyanın öneminin halen devam ettiğini, dijital medyanın etkisinin arttığını belirtti.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın