CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türk Telekom’u 21 yıllığına kiralayan Oger Grubu’nun özelleştirme bedeli için aldığı kredileri ödememesi üzerine devlet tarafından el konulacağına ilişkin beklentilerin arttığını belirterek, “Türk Telekom Oger ve AKP eliyle mali açıdan çok sıkıntılı bir şirket haline getirildi. Şimdi geri alınırken kamuoyunun tepki göstermemesi için bilanço makyajlaması operasyonu yapıldığına ilişkin kuvvetli şüphemiz var” dedi. Erdoğdu, Türk Telekom`un yüzde 55 hissesini 21 yıllığına 6,5 milyar dolara devralan Oger Grubu’nun bu parayı şirketin hisselerini rehin ederek aldığı kredilerle ödediğini belirterek şunları söyledi:

“Gelinen noktada, TT hisselerinin bedelini ödemek için aldığı kredileri ise geçen 12 yıllık sürede kapatmadı. Dolayısıyla halen Türk Telekom hisseleri rehinli olduğu gibi Türk bankaları da bu borç yükü altında kaldı. Oger`in bu borcu ödeyecek teminat ya da malvarlığının bulunmaması durumunda yükün kamunun üzerinde kalacağı sır değil.”

TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Türk Telekom’un Borsa İstanbul’a kayıtlı ve hisse senetleri işlem gören bir şirket olduğunu kaydeden Erdoğdu, bu şirketin hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcıların garantisinin de SPK’nin yetkilendirdiği bağımsız denetim firmasının hazırlayacağı raporlar olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

“9 Şubat 2018 günü yapılan duyuru ile Türk Telekom’un 2017’de elde ettiği 1 milyar 135 milyon 532 bin 329 lira net karın, ‘fevkalade yedek akçe’ olarak ayrılacağı ve temettü dağıtımı yapılmayacağı açıklandı. Yani, TT’nin yüzde 55 hissedarı olan Oger Grubu, TT’yi devralırken kullandığı kredileri ödeyecek para bulamazken, ortağı olduğu şirketin karından payını 2017’de almayacak. Oysa 2006-2015 yılları arasında her yılın ortalama dolar kuru üzerinden yıllık temettü aktarımları hesaplandığında; Oger’in Türkiye’de kurduğu ve yüzde 55 hissesini aktardığı OTAŞ`ın 5,7 milyar dolarlık karı alıp götürdüğü ortaya çıkıyor. 2015 yılında 862 milyon lira kar eden TT, 2016`da 724 milyon lira zarar açıkladığı için de temettü dağıtmadı. Yani, 2006-2016 arasındaki 11 yılın 10’unda kar etmiş ve ortaklarına kar payı dağıtmışken, 2017 yılında da kar etmiş olmasına rağmen, kar payı dağıtmayacak. Oysa Oger Grubu’nun bu kardan payını alarak bankalara olan borcunu ödemesi gerekirdi.”

“BATMADI, KAR EDİYOR” DİYECEKLER
Asıl kafa karıştırıcı konunun TT’nin 8 Şubat 2018 günü yayınlandığı.2017 yılı Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Raporu”nda yer aldığını ifade eden Erdoğdu, “Bağımsız denetçinin çok muğlak ve karmaşık ifadelerle TT’nin 2017 yılı hasılatını tam denetleyemediğini belirtmesi, TT’nin 2017 karını da şaibeli hale getiriyor. Hele ki, TT’nin Oger’deki hisselerinin yeniden devlete geçmesi gündemdeyken bunun olması, Oger’in batak haline getirdiği TT’nin bilanço makyajlama yoluyla iyi durumda gibi gösterilmesi girişimidir. Oger’den batırdığı Telekom’u geri alırken, bir yandan da ‘batmadı ki, bak kar bile ediyor’ demeye getireceklerdir” dedi. Bağımsız denetçinin raporunda, “Hasılat, Grup’un başlıca performans göstergelerinden biri olduğundan ilgili hasılatın hatalı dönemde muhasebeleştirilmesi ya da yönetimin hedeflerini veya beklentilerini karşılamak için manipüle edilmesi risklerini doğurabilecek yönetim muhakemelerini içermektedir. Ayrıca hasılatın muhasebeleştirilmesiyle ilgili muhasebe standartlarının uygulanmasının karmaşık olmasının yanı sıra bir takım kilit muhakemeler ve tahminler içermektedir….” ifadelerini kullandığını bildiren Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Önde gelen denetçilerden hiçbiri başka bir ülkede kurumsal müşterileri için böyle bir yorum yapamaz. Özellikle borsaya kayıtlı bir şirkette ve dahası stratejik ve pazarında lider olan bir şirketten bahsediyorsak bu bir fiyaskodur. Bağımsız denetçi, önceki yıllarda da denetlediği TT hakkında 2017’ye kadar asla böyle bir not düşmemiştir. Bu büyük bir şaibedir. Hasılatı denetlenemeyen bir şirketin kar ettiğinden kesin olarak söz edilemez.”

ÖZ SERMAYESİ ERİDİ
Türk Telekom’un Oger’in yönetiminde batmaktan beter bir duruma getirildiğini, devredildiği yıl 7 milyar 690 milyon lira olan öz sermayesinin eridiğini ve 2016 yılında 3 milyar 386 milyon lira düzeyine kadar düştüğünü anlatan Erdoğdu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“ Toplam borçların öz sermayeye oranı ise 2013 yılından itibaren kritik düzeyleri aşmıştır. Bu oran 2005`te yüzde 67`yken 2013`te yüzde 242’ye, 2015`te yüzde 416’ya çıkmış; TT`nin zarar açıkladığı 2016`da yüzde 693 ile tepe düzeyine varmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle TT’nin öz sermayesi 4 milyar 555 milyon lira, toplam borçları ise 24 milyar 593 milyon liradır; yani 2017’de TT’nin toplam borçlarının öz sermayesine oranı yüzde 639 civarındadır. Şimdi bu kötü durumu perdelemek, kamuoyunun tepkisini önlemek için bilanço makyajlamasıyla TT karlı bir şirket gibi gösterilmek isteniyor.”