Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından oluşturulan ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ sahiplerini buldu. Türkiye’de insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projelerini teşvik etmeyi amaçlayan bu ödül, Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nden Dr. Elif Gül Yılmazlar ve Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Mustafa Öztürk’e takdim edildi.

Dr. Elif Gül Yılmazlar, “Haksız Tahrik Kurumuna İlişkin Olarak Hâkimlerin Karar Alma Süreçlerinin Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Yönünden Değerlendirilmesi” isimli çalışmasıyla, Dr. Mustafa Öztürk ise “Temel Eğitimde Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim (SGE) Yetkinliğinin Kazandırılması ve Yaygınlaştırılması” başlıklı projesiyle ödüle layık görüldü. Ödüller, 26 Şubat Pazartesi günü Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ev sahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Koç Üniversitesi’nde düzenlenen törende, Tilburg Üniversitesi Emekli Prof. Dr. Ype H.Poortinga da geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı için anma konuşması yaptı.

Doktora öğrencilerine ve doktora derecesine sahip araştırmacılara verilen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ başvuruları, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan’ın önderliğinde, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Baydar ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Erkman’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, özgünlük, araştırma konusunun önemi ve araştırma yöntemlerine ilişkin açıklık ölçütlerine göre ödülün üst düzey yetkinlik gösteren iki aday arasında paylaştırılmasına karar verildi.

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) 

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), 2010 yılında disiplinler arası bir araştırma ve uygulama merkezi olarak, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde kurulmuştur. Toplumsal cinsiyet çalışmaları için bir merkez işlevi gören KOÇ-KAM’da üstün nitelikli araştırma projelerini destekleyen bir araştırma ödülleri programı ve Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı yürütülmektedir. Sıklıkla düzenlenen ve ev sahipliği yapılan konferans, panel ve seminer serileriyle birçok disiplinle kesişen toplumsal cinsiyet konulu araştırmalar, ilgililerle buluşturulmakta ve akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum aktörleri, sanatçılar arasında toplumsal cinsiyet konularında iletişim teşvik edilmektedir.