PLASFED BASKANI SELCUK AKSOYPLASFED, 2013 yılı 11 aylık plastik mamul ile hammadde üretim ve dış ticaret verilerini yayınladı: 2014 zor geçecek!

Türkiye’nin plastik sektörüne yönelik düzenli ve en kapsamlı verilerini üreten PLASFED, 2013 yılı 11 aylık plastik mamul, hammadde üretim ve dış ticaret verilerini yayınladı. PLASFED raporunda, sektörün 2013 yılında ihracatını ve büyümesini sürdürdüğü belirtilirken, tüketimin daraltılmasına yönelik hükümetin uygulamaya koyduğu makro ihtiyati tedbirler nedeniyle 2014’ün zorlu geçeceği belirtildi.

PLASFED raporuna göre, Türkiye plastik sektörü yılın 11 ayında 31,5 milyar dolar değerinde, 7,6 milyon ton plastik mamul üretti. Plastik mamullerde doğrudan 4 milyar 187 milyon dolarlık ihracat yaptı ve 1 milyar 530 milyon dolarlık dış ticaret fazlasını sürdürdü. Sektörün GSYH içindeki payı yüzde 4,5’a yükselirken, Avrupa ikinciliği koltuğuna oturdu.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), plastik hammadde ve mamulleri kapsayan 2013 Ocak-Kasım dönemi üretim ve dış ticaret verilerini yayınladı. Raporda, yıl sonu tahminlerine de yer verildi; Türkiye plastik sektörünün 2013 sonunda bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 14, değer bazında da yüzde 17 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye plastik sanayisinin dış ticarete toplam katkısı 11 ayda 9,7 milyar dolar!

Rapora göre, 2013’ün 11 ayı sonunda 31,5 milyar dolarlık plastik mamul üretimi gerçekleşti. Sektörün doğrudan ihracatı, 938 milyon doları hammaddeden, 4 milyar 187 milyon doları plastik ürünlerden olmak üzere, toplamda 5 milyar 125 milyon dolar oldu. PLASFED hesaplamalarına göre, ihraç edilen diğer ürünlerdeki plastik mamulleri kapsayan dolaylı ihracat ise 4,6 milyar dolara ulaştı. Sektörün böylece ihracata konu ürünlerinin toplamı 9,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Sektörümüzle gurur duyuyoruz, 2014’ün biraz daha zor geçeceğini biliyoruz”

PLASFED raporuna göre, sektörün son dönemin en önemli başarılarından birini kazandığı 2012 yılına kıyasla 2013 yılında miktar bazında yüzde 14, değer bazında da yüzde 17 büyüyecek. Böylece, GSYH içindeki katkısı yüzde 3,5’ten, yüzde 4,5’a yükselecek. Buna karşılık plastik sektörü, siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle, 2014’te, 2013’e kıyasla bazı güçlüklerle karşılaşacak.

Rapora yönelik bir değerlendirme yapan PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, Türkiye plastik sektörünün 2013 yılı sonunda Avrupa’nın en büyük ikinci plastik üreticisi ülke konumuna yükseleceğini hatırlatarak, “Sektörümüzle gurur duyuyoruz. Hem üretimde ihracatımızda büyümemiz sürüyor, hem de ülkemize Avrupa ikinciliği unvanını kazandırdık. Bütün zorluklara rağmen çalışarak, üreterek, pazarlayarak 2013’ü başarıyla kapattık. Zorluklarımız, yaşadığımız sorunlar var. Karar vericiler ve kamuoyu nezdinde, pozitif, öngörülü ve çözüme odaklı olarak bu güçlükleri aşmaya çalışıyoruz. Dış ticaret fazlası veren az sayıda sektörden biri olarak özellikle karar vericilerden daha fazla ilgi ve destek görmeyi sektör olarak hak ettiğimize inanıyoruz” dedi.

Plastik sektörünün 2014’te bazı güçlüklerle karşılaşacağını vurgulayan Selçuk Aksoy, “Bu yıl büyümeyle sonuçlandı ancak 2014 zor geçecek. Öncelikle ihracatımız artmakla birlikte, ihracat artış hızında yavaşlama var. Güçlü yurt içi talep, büyümemizin ana kaynağı. Dış talepteki sıkıntılar, nispi olarak iyileşmekle beraber devam ediyor. Bunlara ek olarak yılın son ayında hükümetimiz bir dizi makro ihtiyati tedbiri yürürlüğe koydu. Sektörümüz, otomotiv sanayisine çok sayıda ürün veriyor. Tüketim mamullerinde de, gerek ambalaj gerekse diğer alanda ciddi miktarda üretim yapıyoruz. Bütün bunlar hem iç talepte, hem de dış talepte bazı güçlüklerle karşılaşacağımızı gösteriyor. Yapısal sorunlarımız olan hammaddede dışa zorunlu bağımlılık, kamuoyundaki algı sorunlarımız devam ediyor. Bütün bunlara karşılık sektörümüz canla başla çalışmaya devam edecek” dedi.

PLASFED 2013 Ocak-Kasım plastik sektörü gerçekleşmeler ve 2013 yılsonu tahminleri!

Yayınlanan PLASFED raporuna göre, yılın ilk 11 ayı sonunda 7,6 milyon ton plastik mamul üretildi; 1,3 milyon ton ihracat, 492 bin ton ithalat yapıldı. Buna göre 11 ayın sonunda plastik mamul üretimi 31,5 milyar dolara çıkarken, plastik mamullerdeki katma değer tutarı 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Plastik mamullerde dış ticaret fazlası 11 ayın sonunda da devam etti. Buna göre plastik sanayicileri Türkiye’nin iç pazarının yüzde 93’ünü karşıladılar ve 4 milyar 187 milyon dolarlık ihracat yaptılar. İthalat 2,66 milyar dolar, plastik ürünlerin dış ticaret fazlası ise 1,53 milyar dolar oldu.

Aynı trendin yılın son ayında da devam etmesi halinde, 2013 yılı sonu itibariyle üretim tutarının 34 milyar dolara, doğrudan ihracatın 4,6, dış ticaret fazlasının da 1,7 milyar dolara çıkacağı tahmin edildi.

Sektörün Türkiye’de yeterli üretim olmaması nedeniyle hammadde bağımlığı devam etti. Yılın ilk 11 ayı sonu itibariyle 772 bin ton üretime karşılık, 5,6 milyon ton ithalat yapıldı.

Plastik sektörü ihracatı, ülke ihracatı içindeki payını artırdı!

PLASFED raporunda, sektörün toplam doğrudan ve dolaylı ihracatına yönelik bir değerlendirme notu da yer aldı. Buna göre, 11 ay sonunda plastik sektörü doğrudan ihracat olarak en fazla ihracat yapan 8’nci sektör oldu ve toplam ülke ihracatının yüzde 3,7’sini gerçekleştirdi. Hammaddede zorunlu dışa bağımlılıktan kaynaklı olarak ise toplam ülke ithalatının yüzde 5,6’sı plastik sektörü tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye plastik sektörü 2013 Ocak-Kasım döneminde 199 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Rusya, Almanya, Azerbaycan ve İngiltere oldu. İhracatın yüzde 51’i, en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeye gerçekleştirildi.

PLASTİK MAMULLERDE ARZ VE TALEP DENGESİ ( Milyon ABD Doları)

 

2012

2013 (Tahmin)

% Artış (2013/2012 )

Üretim

29.335

34.423

17,3

İthalat

2.576

2.901

12,6

Direk İhracat

4.038

4.567

13,1

İç Pazar Talebi

27.874

32.757

17,5

Dış Ticaret Fazlası

1.461

1.667

14,0

İhracat / Üretim (%)

14

13

 

İthalat / İç Pazar(%)

9

9

 

İhracat / İthalat (%)

157

157

 

 

 


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın