CHP, yazın çıkan torba yasada yer alan haktan yararlanamadığı için 7-8 yıl önce kesilmiş 55 TL’lik bir trafik cezası için bugün 610 TL’lik borçla karşı karşıya kalan vatandaşa yeni bir ödeme hakkı tanınması için yasa teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın tek maddelik yasa teklifine göre, Ekim 2013’te biten başvuru hakkı Ocak 2014’e kadar uzatılacak ve 2010 yılı ve öncesine ait borcunu yatıramayan vatandaşlar gecikme faizi yerine yapılandırılacak borç miktarını üç eşit taksit halinde Şubat-Nisan-Haziran 2014’te vergi dairesine yatıracak. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda başvurduğu halde daha önce borcunu yatıramamış olanlar da bu olanaktan yararlanabilecek.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini” TBMM Başkanlığı’na sundu. Oran, teklifinde, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa’nın 12 Temmuz 2013 tarihinde TBMM’de kabul edilerek, 2 Ağustos 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Oran, 104 maddelik söz konusu torba yasayla, 31 Aralık 2010 tarihi ve öncesinde verilen, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi geçmemiş bulunan, dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan idari para (trafik) cezaları için 31 Ekim 2013 tarihine kadar başvuranların, gecikme cezası faizi ödemeksizin borcun 1,05 kat sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarın, Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenmesi hükmü yer aldığını kaydetti.

Mağdur vatandaşın derdi çözülmeli

Umut Oran, yasa teklifini niçin hazırladığının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“İdarenin vatandaşın lehine olan söz konusu hükümden yararlanmak isteyenlere yönelik etkili bir duyuru yapamaması nedeniyle Ekim 2013 sonu itibariyle başvuru tarihi bitmesine karşın çok sayıda vatandaş yararlanamadığı bu uygulamanın uzatılmasını talep etmektedir. Bu nedenle mağdur durumdaki vatandaşın derdinin çözülmesinin yanında eski para cezalarının tahsiliyle birlikte Hazine’ye aktarılacak paranın artırılması gerekmektedir.”

Teklif ne getiriyor?

Oran’ın tek maddelik yasa teklifine göre, Ekim 2013’te biten başvuru hakkı Ocak 2014’e kadar uzatılacak ve 2010 yılı ile öncesine ait trafik cezasını yatıramayan vatandaşlar gecikme faizi yerine yapılandırılacak borç miktarını üç eşit taksit halinde Şubat-Nisan-Haziran 2014 arasında vergi dairesine yatıracak. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda daha önce başvurduğu halde borcunu yatıramamış olanlar da bu olanaktan yararlanabilecek.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın