VMware’in yeni araştırması, Avrupa’da kurumlarda görünmeyen bulut harcamalarının çok yüksek olduğunu ama harcanan paraların boşuna olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre ofis çalışanları çoğu zaman BT birimlerine fark ettirmeden aldıkları bulut hizmetlerinin, işlerinde verimliliklerini artırdığını, daha iyi çalışmalarını sağladığını söylüyor. BT karar vericileri de görünmeyen bulut harcamalarının günümüzde göz ardı edilemeyecek bir olgu olduğunun farkında, ama yarıya yakını artan güvenlik tehdidinden çekiniyor.

Sanallaştırma ve bulut altyapısında dünya lideri VMware tarafından gerçekleştirilen “Gizli Bulutlar”  adlı araştırmaya göre; Avrupa’da her 3 BT karar vericisinden 1’i (yüzde 37), çalışanların BT birimlerinin bilgisi dışında, şirket dışı genel bulut hizmetlerini kullandıklarını düşünüyor. VMware için Vanson Bourne adlı araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bunun olumsuz bir trend olmadığını da ortaya koyuyor. 2012 yılında gizli buluttan yararlanan her şirket ortalama 1.6 milyon euro’luk bir harcama yapıyor. Araştırmaya göre bu harcamanın yapılması şirketlere büyük yararlar da sağlayabilir.

Avrupa’da 1.500 üst düzey BT karar verici ve 3.000 ofis çalışanı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, BT karar vericilerin büyük çoğunluğu (yüzde 72), kullanıldığını düşündükleri görünmeyen bulut harcamalarının gerekli olduğunu düşünüyorlar:

·         Yüzde 51’i bunun müşteri taleplerine daha hızlı cevap verilmesine olanak sağladığını söylüyor.

·         Yüzde 31’i şirketin büyüme ve yenilikçiliğini geliştirmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

·         Yarıya yakını (yüzde 48) görünmeyen bulut harcamalarının gerekli olduğunu ama bunun güvenlik tehditlerini artırdığını söylüyor.

Araştırma, Avrupa’daki ofis çalışanlarının verimli çalışmak için bulut ürünleri ve hizmetlerini nasıl kullandıklarını da ortaya koyuyor. Çalışanların neredeyse yarısı (yüzde 45), işleri için ofis dışındaki bulut hizmetlerini BT bölümlerinden izinsiz kullanıyor ya da satın alıyor. Yüzde 36’sı da gizli bulut hizmetlerine çoktan sahip olduklarını söylüyor. Gizli bulutu en çok kullananlar, bilimle ilgili işlerde çalışanlar. Bu çalışanların yüzde 58’i bu hizmetleri BT biriminin izni olmadan kullanabileceklerini söylüyor.

VMware’in araştırmasına göre ofis çalışanlarının yüzde 23’ü bu tür ürünleri indirip ödeme yapmış. Avrupa çapında gizli buluta çalışan başına yapılan harcama 2.270 euro’ya yaklaşıyor. Çalışanların yüzde 14’ü, sadece 2012 yılında 5000 euro’dan fazla ödeme yaptıklarını söylüyor. İtalya, Almanya ve Hollanda görünmeyen buluta en fazla harcama yapan ülkeler. İtalyanlar’ın yüzde 22’si 5 bin euro’dan fazla ödeme yaparken, onları yüzde 19’la Hollandalılar ve yüzde 17’yle Almanlar takip ediyor. Çalışanların gizli bulut ürünlerini kullanmasının arkasında, yeni ürün ve hizmetlerin sunulmasında rekabet gücü (yüzde 18) ve iş yaparken daha hızlı ve etkili yollar olması (yüzde 30) bulunuyor. Her 3 çalışandan 2’si (yüzde 65), bulut harcamalarını birim bütçelerinin (yüzde 43), harcamaların (yüzde 38) ve şirket kredi kartlarının (yüzde 33) içinde gösteriyorlar.

Araştırma, BT karar vericilerinin sadece yüzde 27’sinin bu bulut uygulamalarını ve hizmetlerini uygulamayı planladıklarını ortaya koyuyor. Bu da BT birimlerinin kendi bütçelerini tahsis etmelerindense, şirket bütçesinin bu işlerde kullanılmasına yol açıyor. VMware, bu konuda yönetim birimleri ve merkezi BT birimi arasında daha yoğun işbirliği gerçekleştirilmesi, önümüzdeki dönemde BT stratejisine şekil verirken çalışanların isteklerinin daha fazla dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

BT karar vericilerine göre, kurumlarda gizli buluttan en fazla yararlanan bölümler şöyle:

1.      Pazarlama / Reklam / İletişim (Yüzde 43)

2.      Satış (Yüzde 33)

3.      Araştırma / Ürün geliştirme (Yüzde 31)

4.      Finans (Yüzde 23)

VMware’in araştırmasına göre ofis çalışanları tarafından BT birimlerinden gizli olarak ücretli ya da ücretsiz kullanılan 5 bulut ürün ve hizmeti şöyle:

1.      Veri ve dosya paylaşım hizmetleri (Yüzde 55)

2.      Bulut tabanlı e-mail (Yüzde 47)

3.      Anında mesajlaşma (Yüzde 44)

4.      Video konferans (Yüzde 37)

5.      Şirket sosyal ağları (Yüzde 22)


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın