1996 yılından bu yana imza attığı tüm işlerde başarılı ve getirisi yüksek yatırımlarla her geçen gün rekabette farklılaşan Hedef Holding’de yeni bir üst düzey atama gerçekleştirildi. Hedef Holding Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine (CFO) Ömer Eryılmaz atandı.

Hedef Holding Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine (CFO) atanan Ömer Eryılmaz, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Eryılmaz, SPK Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Kariyerine 1986 yılında Sınai Yatırım Bankası’nda (SYB) Mali Analist olarak başlayan Eryılmaz aynı bankada 1993 yılında Mali Kontrol Müdür Yardımcısı, 1999 yılından itibaren de Mali Kontrol Müdürü olarak görevine devam etti. Ömer Eryılmaz 2002 yılında Sınai Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) birleşmesi sonrası önce Risk Yönetim Müdürü, daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Eryılmaz TSKB’de 2006 yılından itibaren Muhasebe ve Mali Kontrol, Vergi, İştirakler, Menkul Kıymetler, Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri ile Krediler Operasyon Fonksiyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yaptı. 2016 yılı sonunda TSKB’nin bağlı ortaklığı olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak atanan Ömer Eryılmaz bankada yatırımcı ilişkilerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaparken aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi ile Sürdürülebilirlik Komitesinde de görev aldı. Eryılmaz 2017 yılından itibaren yürüttüğü Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden 2022 yılı Temmuz ayında emekli oldu. Kariyer hayatı boyunca birçok şirket ve dernekte yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Ömer Eryılmaz 2022 Eylül ayı itibarıyla Hedef Holding Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği (CFO) görevine atandı.