Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Özel hesap uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, ilgili kanuna uygun olmayanların 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere tasfiyesi gerçekleştirilecek.