Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor. Sorunları keşif amaçlı ele almayı hedefleyen “istikşafi görüşme” (exploratory talks), “araştırma-tanıma görüşmesi.”

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan tanıma göre ‘İstikşaf’ Arapça kökenli bir kelime. TDK’da İstikşaf kelimesinin iki anlamı bulunuyor.

İlk olarak kelime ‘araştırma’ anlamına geliyor.

İkinci anlamı ise coğrafya alanında ‘açınsama’ demek.