Dış ticaret açığı Aralık’ta 4,57 milyar USD

KOBİ Postası

ENVER ERKAN- TERA YATIRIM >>

Ticaret Bakanlığı’nın GTS (genel ticaret sistemi) kapsamında açıkladığı öncü Aralık ayı dış ticaret verilerine göre; geçen yılın aynı ayına göre ihracat %15,97 artarak 17,84 milyar USD’ye yükselirken, ithalat ise aynı dönemde %11,75 artarak 22,41 milyar USD olarak gerçekleşti. Bu kapsamda dış ticaret açığı Aralık döneminde %2,17 azalarak 4,57 milyar USD oldu.

Aralık ayında içerisinde en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya olurken, onu İngiltere, ABD ve Irak takip etmektedir. İthalat kalemlerinde; Aralık 2020’de ilk sırayı Çin alırken, onu Almanya, Rusya ve İtalya izlemiştir. Mal gruplarına bakıldığında, yatırım malları, tüketim malları ve hammadde ihracatında çift haneli artış meydana gelirken tüketim malları ihracatı azalmıştır. İthalatın tüm kategorilerde (yatırım, tüketim, hammadde) çift haneli ve güçlü tek haneli artış gerçekleştirdiği görülmektedir.

GTS’ye Göre Aylara Göre Dış Ticaret Verileri… Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Bloomberg

Mart ayından beri dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, dış ticaret hacimleri üzerinde de etkisini göstermiş ve özellikle ihracat pazarlarındaki talep bozulması nedeniyle ihracatımız bu dönemde azalan bir eğilim içerisinde olarak dalgalı seyretmiştir. Bunun haricinde, belli dönemlerde ithalat artışının da ihracat artışının üzerinde gerçekleştiğini gördük. Bunun en önemli nedeni, ekonomik normalleşme döneminde artan talebin ithalata etkisi ve yıl genelinde altın ithalatında görülen artış eğilimiydi. Ocak – Aralık 2020 döneminde yapılan toplam 219,43 milyar USD ithalatın 26,59 milyar USD’lik kısmını altın ithalatı oluşturmuştur. Bu da toplam ithalat içerisinde %12’lik bir paya işaret etmektedir. 2019’da bu oran %6,35 idi. Altın fiyatlarının artışı ve enflasyondan korunma isteği çerçevesinde artan talep, altın ithalatındaki bu artışı açıklamaktadır.

Covid salgınının devamı halen ihracat pazarlarımızın görünümü açısından risk teşkil etmekle beraber, talepteki sınırlanmanın ise ithalat tarafına yansımalarımızı görmemiz olası olacaktır. Brexit sonrasında, İngiltere ile kısa sürede mallara gümrük tarifesi artışı getirmeyecek bir şekilde STA imzalanması ise olumlu olmuştur. İlk çeyrekte hissedilen salgın etkilerinden sonra aşılamanın etkileriyle küresel ekonominin normalleşme sürecinin küresel pazarlardaki talep toparlanmasına etkisini ihracat için izleyeceğiz.

Turkey’s foreign trade deficit at 4.57 billion USD in December …

According to the leading December foreign trade data announced by the Ministry of Commerce within the scope of GTS (general trade system); Compared to the same month of the previous year, exports increased by 15.97% to 17.84 billion USD, while imports increased by 11.75% to 22.41 billion USD in the same period. In this context, the foreign trade deficit decreased by 2.17% in December to 4.57 billion USD.

Germany was the country to which we export the most in December, followed by the UK, USA and Iraq. In import items; China took the first place in December 2020, followed by Germany, Russia and Italy. Looking at the goods groups, exports of investment goods, consumer goods and raw materials increased by double digits, while exports of consumer goods decreased. It is seen that imports increased by double digits and strong single digits in all categories (investment, consumption, raw materials).

The Covid-19 epidemic, which has affected the world since March, has also affected foreign trade volumes, and our exports fluctuated in a decreasing trend during this period, especially due to the deterioration in demand in export markets. Apart from this, we have seen that the increase in imports also exceeded the increase in exports in certain periods. The most important reason for this was the effect of increasing demand on imports during the economic normalization period and the increasing trend in gold imports throughout the year. Gold imports accounted for 26.59 billion USD of the total 219.43 billion USD imports made in the January – December 2020 period. This indicates a 12% share in total imports. In 2019, this rate was 6.35%. The increase in gold prices and the demand for protection from inflation explain this increase in gold imports.

While the continuation of the Covid epidemic still poses a risk to the outlook of our export markets, it will be possible to see our reflection on the import side of the limitation in demand. After Brexit, the signing of an FTA with England in a short time that will not increase the customs tariff for goods has been positive. After the epidemic effects felt in the first quarter, we will monitor the impact of the normalization process of the global economy on the recovery of demand in global markets for exports.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Avrasya Tüneli’ne Hazine’den 391 milyon TL daha

Avrasya Tüneli’ne verilen 23 milyon 932 bin 650 araçlık geçiş garantisi 11 milyon 740 bin 343 araçta kaldı. Hazine’den 391 milyon 870 bin TL ödeme yapılacak. Geçiş garantisi verilen Avrasya […]

KOBİ Postası'nı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz

ABONE OLUN