KİGEP: Programdan 460 firma ve 3500’ü aşkın işçi yararlandı

KOBİ Postası

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) I. Fazının etki analizi raporu yayımlandı.

Programdan bugüne kadar İstanbul, Bursa, Adana, Konya ve Hatay illerinde yer alan tekstil, imalat, inşaat ve hizmet sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren 460 firma ve 3.501 çalışan yararlandı. KİGEP kapsamındaki işletmelere Nisan 2019 ile Ocak 2020 tarihleri arasında toplam 13 milyon TL aktarıldı.

KİGEP’in yararlanıcıları üzerindeki etkilerini analiz etmeyi ve Programın yürütüldüğü

Konya, Adana, Hatay, Bursa ve İstanbul’da yaşayan Türk ve Suriyeli çalışanların kayıtlı istihdama geçişlerine yaptığı katkıyı değerlendirmeyi hedefleyen çalışmaya göre, KİGEP kapsamında sağlanan maddi destek, kısa dönemde milli gelirde yaklaşık 70 milyon TL’lik artış sağladı, vergi gelirleri yaklaşık 8 milyon TL, prim gelirleri ise 26 milyon TL arttı. KİGEP desteği, kendisinin yaklaşık 5 katı kadar milli gelirde ve 2 katı kadar devletin prim gelirlerinde artışa destek oldu. Uzun dönemde, KİGEP kapsamında harcanan her 1 TL milli gelire yaklaşık 45 TL ve SGK prim gelirlerine 16 TL olarak katkı sağlayacağı öngörülüyor.

-KİGEP desteği alan işletmelerde istihdam artışı, almayanlara göre % 16 daha fazla

Çalışmaya göre, programdan yararlanan işletmelerin bulunduğu sektörlerdeki genel istihdam artışı, destek alan işletmelerin artış oranının altında kaldı. Aynı sektörlerde yer alan tüm işletmelerin çalışan sayısı COVID 19 öncesi dönemde yüzde 4,5 artarken KİGEP desteğinden yararlanan işletmelerin çalışan sayısı yüzde 20,5 oranında artış gösterdi.

KİGEP’ten yararlanan tüm işletmelerin Türk çalışan sayısı 2019 yılı Mart ayında 19.931 iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 12 oranında artarak 22.342’ye yükseldi. Aynı dönem itibariyle, KİGEP kapsamındaki 5 ilde tüm işletmeler bazında Türk çalışan sayısındaki artış yüzde 4 oldu. Bu işletmelerdeki Suriyeli işçi sayısı Mart 2019’da 1.054 iken, Mart 2020’ye gelindiğinde 2.962’ye çıktı. Uygulama Ocak 2020’de sona erdikten sonra da işletmelerin yüzde 97 gibi büyük bir bölümü Suriyeli işçilerin bir kısmını ya da tamamını istihdam etmeye devam etti.

-Kadın çalışan sayısında artış sağlandı

Rapora göre; tüm işletmelerde Mart 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre, ortalama kadın çalışan sayılarında artış görüldü. En fazla artış, yüzde 56 oranı ile mikro ve küçük işletmelerin ortalama kadın çalışan sayısında oldu.

-Program, kayıtdışı çalışan Suriyelilerin kayıt altına alınmasında başarılı oldu

Suriyeli çalışanların yüzde 85’i mevcut işyerine başlamadan önce ya hiç çalışmadıklarını (yüzde 51) ya da sigortasız çalıştıklarını (yüzde 34) ifade etti. Ankete katılan Suriyeli çalışanların yüzde 85i Türkiyede ilk defa KİGEP kapsamındaki mevcut işleri ile sigortalı olarak çalışmaya başlarken yüzde 97’si değişik nedenlerle sigortalı çalışmanın faydalı olduğunu belirtti.

KİGEP’ten yararlanan tüm işletmelerin, Program öncesinde yüzde 5 olan Suriyeli çalışan oranı, 2020 yılı Mart ayında yaklaşık yüzde 12’ye yükseldi.  Bu işletmeler Program döneminde, KİGEP kapsamı dışında da ilave olarak 983 kişiyi istihdam etti. 

İşletmelerin yüzde 97’si KİGEP sona erdikten sonra da Suriyelilerin tamamını (yüzde 61) ya da bir kısmını (yüzde 36) istihdam etmeye devam ettiği görüldü.

KİGEP, daralan ekonomide Türk çalışanların istihdamının korunmasına da katkı sundu. Rapora göre, KİGEP kapsamında destek almaya henüz başlamadıkları dönem ile destekten yararlandıkları dönem sonu incelendiğinde mikro işletmeler dışında Türk çalışan sayılarında yüzde 22-25 arasında değişen oranlarda bir artış oldu.

-İşletme maliyetleri azaldı, işçi çıkarılmadı, borçlar ödendi

Rapora göre işletme büyüklüğüne göre KİGEP’in sağladığı birincil avantaj işletmelerin maliyetlerinin azalması. KİGEP ile işçi çıkarmaktan vazgeçtiğini ifade eden işletmelerinbüyük kısmı mikro işletmeler olurken bu konuda avantaj sağladığını belirten işletmelerin oranı küçük ve orta büyüklükteki işletmelere doğru giderek azalıyor. Benzer şekilde, mikro işletmeler KİGEP sayesinde borçlarını ödediklerini ifade ediyor. KİGEP’in yeni yatırımlara destek sağlama avantajından da en fazla büyük işletmelerin yararlandığı görülüyor.

Çalışmaya göre KİGEP desteği ile işletmelere sağlanan maliyet avantajı işletmelerin 2019 yılı satış hasılatlarında yaklaşık 2 milyon TL tutarında bir artışa sebep oldu.  

-Sosyal uyuma katkı

Raporda, Türk vatandaşı çalışanların yüzde 41’inin Suriyeliler ile çalışmaya başladıktan sonra, birlikte çalışmak konusundaki düşüncelerinde daha olumlu yönde bir değişiklik olduğu belirtilirken yüzde 24’ü ise uyumunuzun süreceğini anladığını ifade ediliyor. İlaveten işletmelerin, Suriyeli çalışanların, dil, mesleki bilgi, iş disiplini ve performansı alanlarında ciddi gelişme gösterdiklerini aktardıkları belirtiliyor. 

-KİGEP hakkında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  işbirliğinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları – Hayata Fırsat” ve Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları projeleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Strateji Geliştirme Başkanlığı ortaklığında yürütülen “Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı KİGEP”, Birinci Faz Uygulaması ILO Türkiye Ofisi tarafından tasarlanan Mülteci Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) ve Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse ediliyor.

Program, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ile göç ettikleri bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomik olarak güçlendirilmesini, istihdam desteği yöntemiyle işveren ve çalışanlara “kayıtlı çalışma kültürünün” kazandırılmasını amaçlıyor.

KİGEP kapsamında, yanında Türk ya da GKSS işçi çalıştıran işverenlere aylık sigorta prim bedeline karşılık çalıştırdığı her işçi için en fazla 6 ay süresince 950 TL tutarında ödeme yapıldı. İşçilerin çalışma izni başvuru ücreti (2019 yılı çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli toplam 372,20 TL) de KİGEP bütçesinden karşılandı.

KİGEP kapsamındaki işletmelere Nisan 2019 ile Ocak 2020 tarihleri arasında toplam 13.254.056 TL aktarıldı.

Bugüne kadar 1.856 Suriyeli ve 1.645 Türk çalışan olmak üzere toplam 3.501 çalışan programdan yararlandı. Ayrıca, program kapsamında 1.681 Suriyeli için çalışma izin harcı ödendi. Programdan bugüne kadar İstanbul, Bursa, Adana, Konya ve Hatay illerinde yer alan tekstil, imalat, inşaat ve hizmet sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren 460 firma yararlandı.

KİGEP Programı, KİGEP Plus adı altında, Almanya Federal Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (KfW) ve Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) ek finansmanı ile İstanbul, Bursa, Adana, Hatay ve Konya illerine ek olarak Ankara, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa illerinde uygulanmaya devam ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

​HUAWEI araştırması Türkiye’deki uyku ve stres sorunlarına ışık tutuyor

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu ve IPSOS bağımsız araştırma şirketinin Türkiye’de gerçekleştirdikleri araştırma, bireylerin uyku ve stres sorunlarını belirleyip bununla nasıl baş ettiklerini ortaya çıkarttı. Gerçekleştirilen araştırma dahilinde, 18-45 yaş arasındaki […]

KOBİ Postası'nı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz

ABONE OLUN