Türkiye’de e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası standartlara göre ölçümleyerek kategorize eden “Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye’de e-Ticaret sektörü 2015 yılında yüzde 31 oranında artış göstererek 24,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.
Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporunun kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenen basın toplantısına TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, Bankalar Arası Kart Merkezi –BKM CEO’su Soner Canko, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu konuşmacı olarak katıldı.
Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, E-Ticaret, ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasının yanı sıra, yaratacağı yeni iş kolları ve uzmanlıklar sayesinde de çok sayıda sektöre dinamizm kazandıracağını belirterek şunları söyledi:
“E-Ticaret aynı zamanda yeni istihdam alanları yaratacak bir alt sektör. E-ticaretin hem yurt içi hem de ihracat açısından potansiyeli göz önüne alındığında, bu sektörün geliştirilmesi öncelikli hedeflerden biri olarak ele alınmalıdır. E-Ticaretin farklı sektörlere olan etkisi, dezavantajlı kesimlere sağlayacağı fayda, işgücü ve istihdama katkısı, ticaretin genel işleyişine etkisi, toplam ticareti artırması gibi faydaları nedeniyle hem dokuzuncu kalkınma planında, hem de bilgi toplumu stratejisi içinde bu konuya kapsamlı olarak yer verilmiştir. Türkiye’nin iç pazarının büyüklüğü ve genç nüfusunun yüksekliği , artan kişi başına tüketim harcamaları, Türkiye’yi elektronik ticaret konusunda yatırım yapılacak ülkeler arasına sokuyor. Bu yatırımların sürdürülebilir olmasının ve artan oranda devam etmesinin en önemli önkoşulunun, öngörülebilir ve açık bir regülasyon ortamı oluşturmaktan geçtiği de bir gerçek. E-Ticaretin gelişimi için özellikle sağlıklı bir hukuki zemine ihtiyaç var.”
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Medya ve e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise Türkiye e-ticaret pazarında hızlı büyümeye karşın, e-ticaretin toplam perakende pazarına oranının sadece yüzde 2 olduğunu vurgulayarak bu alanda gelişme potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi. Ertaş şöyle devam etti:

“TÜBİSAD Türkiye’de E-Ticaret Pazar Tanımlama ve 2015 Pazar Büyüklüğü Raporu Sonuçları:
Toplam Pazar: 24,7 milyar TL (yüzde 31 yıllık büyüme)

Alt kırılımlar
Tatil-Seyahat: 8,9 milyar TL (yüzde 31 yıllık büyüme)
Sadece Online Perakende: 8,5 milyar TL (yüzde 32 yıllık büyüme)
Çok Kanallı Perakende: 4,8 milyar TL (yüzde 33 yıllık büyüme)
Online Pazaryeri : 3,8 milyar TL (yüzde 40 yıllık büyüme)
Online Bahis : 2,5 milyar TL (yüzde 22 yıllık büyüme)
Online- Çok Kategorili: 2,2 milyar TL (yüzde 28 yıllık büyüme)
Online – Özel Alışveriş: 1,8 Milyar TL (yüzde 27 yıllık büyüme)
Online – Dikey: 0,7 Milyar TL (yüzde 17 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Elektronik: 1,8 Milyar TL (yüzde 35 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı : 0,8 Milyar TL (yüzde 25 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon : 0,5 Milyar TL (yüzde 34 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Eğlence & Kültür : 0,3 Milyar TL (yüzde 27 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Diğer : 1,3 milyar TL (yüzde 36 yıllık büyüme)

e-Ticaretin toplam perakende içindeki payı (Toplam Perakende pazarında online işlemlerin oranı) :
Türkiye: yüzde 2,0
Gelişmiş Ülkeler Ortalaması: yüzde 7,1
Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması: yüzde 5,1
Tanımlar
e-Ticaret: Bilgisayar, tablet veya cep telefonu gibi mobil cihazlar aracılığıyla internet üzerinden yapılan işlemler “Online” olarak adlandırılmaktadır. Ürün ya da servis siparişi online kanaldan verilen, teslimatı online ya da çevrimdışı (elden, kargo aracılığı vb online olmayan teslimatlar) olan, ödemesi online kanaldan ya da çevrimdışı (kapıda ödeme, havale, eft vb) yapılabilen alışveriş.
e-Ticaret Kategorileri Tanımları:
“Çok Kanallı”: Hem internet üzerinden hem de fiziksel mağazadan satış yapanlar
“Sadece online”: Fiziksel mağazası olmayıp sadece internet üzerinden satış yapanlar
“Pazaryeri”: Alıcı ve satıcıların web sitesi üzerinden iletişimde bulunmalarını ve işlem yapmalarını sağlayan siteler.
“Özel Alışveriş”: Üyelik sisteminin geçerli olduğu ve üyelerine özel olarak kampanyalar düzenleyerek, indirimli satış yapan siteler.
“Çok Kategorili”: Çeşitli ürün ve hizmet veren siteler
“Dikey”: Belli ürün veya hizmeti veren siteler”
Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2015” raporu TÜBİSAD tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığı, Deloitte Türkiye proje yönetimi ve ComScore proje veri ortaklığı ile hazırlandı.