1) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (GSYF) nedir?
Finansal gücü olmayan yatırımcıların yatırım fikirlerini gerçekleştirmelerini sağlayan yatırım enstrümanı.
2) GSYF’nin amacı nedir?
Büyümeyi amaçlayan şirketlere sermaye desteği sağlayarak ortak olur. Şirketin büyümesine paralel olarak yatırımcılarına piyasa değeri üzerinden getiri sağlamayı hedefler.
3) Fon, şirkete nasıl ortak oluyor?
Fon, büyüme potansiyeli olan şirketlere sermaye artırımı veya hisse alımı ile ortak olabilir. Ortaklık ile elde edilen şirket payları; ortalama 5 sene gibi fon süresi içerisinde piyasada ticari ve finansal bir alıcıya satılarak ya da halka açılarak nakde dönüştürülüyor ve oluşan kar yatırımcılara dağıtılıyor.
4) Yatırım yapılan şirkete avantajı nedir?
Fon, sayesinde şirketlerin öz sermaye ve borç oranlarının iyileşmesi sonucu kredibilite artışı sağlanıyor. Yeniden yapılandırma, büyüme ve iyileştirme projeleri için ortalama 5 yıl ile bankalara göre daha uzun vadeli kaynak sağlanıyor. Projeler için fon yöneticisi tarafından destek veriliyor. Şirketin hisseleri kurumsal yatırımcıya satılıyor, bu da hisse senedi için değer yaratıyor.
5) Fon, şirketin yönetimine karışıyor mu?
Fon, yönetim kurulu seviyesinde kararlara katılıyor, şirketin günlük işlerine karışmıyor.