Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili çok boyutlu bir analiz ihtiyacından yola çıkılarak ilki 2 yıl önce hayata geçirilen, bu yıl da 3’üncüsü ile içeriği üzerinde iyileştirmeler yapılarak daha kapsamlı hale getirilen ‘Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu’, TİM’in Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından TİM Ar-Ge Ofisi katkıları ile hazırlandı. Rapor, 2015 yılının dış ticaret verileri için kaynak bir kitap olma niteliğinden öte; ihracat politikası, dış ticarette hedefler, stratejik değerlendirme ve öneriler gibi bölümleriyle de ileriye ışık tutan bir yapıda.

Rapora ilişkin değerlendirme yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2015 yılında dünya beklentilerin altında büyüdü. Dünya mal ticareti de emtia fiyatlarındaki düşüşler ile geriledi. Ancak ülkemizin imalat sanayi temelli üretici özelliği ön plana çıkarak gelişen ülkeler içinde avantaj sağlama eğiliminde. Ülkemiz, emtia fiyatlarında bu düşüşü maliyet düşüşü anlamında fırsata çevirmelidir” dedi.

İhracatta katma değer artmalı

Rapora göre son 4 yılın ikisinde net ihracatın büyümeye katkısının negatif olduğunu TİM Başkanı, “Net ihracata dayalı daha hızlı büyümeler için ihracatta katma değerin arttırılması gerekir” dedi.

TİM Başkanı Büyükekşi “2015 yılında yaşanan düşüşün küresel etkisi yanında, yakın ve komşu ülkelerimizde yaşanan sorunlar da bu hususta etkili olmuştur. Ayrıca yakın coğrafyada yer alan ülkelerin ekonomileri enerji gelirlerine bağlıdır ve enerji fiyatlarının birkaç yıl daha düşük seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir. Bu sebeple alternatif pazarlar geliştirme çalışmalarına çok daha fazla önem vermeliyiz” dedi.

2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmek için 2015 yılı için belirlenen alt hedefe ulaşmada zorlanıldığını kaydeden Büyükekşi “Dünya ticaretinden aldığımız payı 2015 yılında arttırmış olmamız, hedeflerimize ulaşmamız için yeterli değildir. Yatırım, üretim ve ihracat için çevre koşullarının iyileştirilmesi ve destek uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Rapor ihracatçıların yol haritası

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin başta ABD ve Çin olmak üzere büyük pazarlarda payını arttırması gerektiğini belirterek, TTIP gibi uluslararası çapta etkin olabilecek serbest ticaret anlaşmalarına eş zamanlı katılımın zorunluluk haline geldiğini belirterek, “Rapor ilgili kurumlar, kuruluşlar ve en önemlisi ihracatçılar için faydalı bir kaynak ve yol haritası. Detaylı bir şekilde hazırlanmış raporu kişi ve kurumların faydalanabilecekleri önemli bir kaynak olarak değerlendirdik, önceki yılı iyi analiz edip geleceği güvenle bakmak isteyen herkesin yararına olması ümidiyle” diyerek sözlerini sonlandırdı.

TİM’in ‘Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu’nda öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde;

Uzun Vadede Geleceği Şekillendirecek 5 Eğilim Etkili Oluyor

Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin hedeflerine yönelik gerçekleşmeler ve öngörüler küresel eğilimlerden etkilenmektedir. Bu çerçevede mevcut yaşanan küresel makro eğilimler, uzun vadeli iddialı hedeflere ulaşılmasını güçleştirmektedir. Geleceği şekillendiren makro eğilimler 5 başlıkta toplanabilmektedir. Bunlar küresel ekonomi, doğal kaynaklar, inovasyon ve teknoloji, demografi ile tüketici davranışlarıdır. Bu başlıklar altındaki eğilimler Türkiye’nin iddialı hedeflerine ulaşmasını güçleştirmekle birlikte aynı zamanda önemli fırsatları da içermektedir.

Bu küresel eğilimler içinde Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında kendi koşulları ile ortaya çıkan üç engel görülmektedir. Bunlar teknoloji ve inovasyon alanındaki açık, yurtiçi üretim yetkinliklerinin rekabetçiliği kısıtlaması ile bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardır.

Tüm engelleri aşabilecek bir anahtar: Sanayi 4.0

Mevcut küresel eğilimlere ilave olarak 2023 hedeflerine ulaşılmasında belirleyici olacak yeni şekillenen bir eğilim ise Sanayi Devrimi 4.0’dır. Sanayi Devrimi 4.0’ın bireyselleşmiş ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenip, değer zincirini yeniden düzenlemesi beklenmektedir. Sanayi Devrimi 4.0 ile ilgili gelişmelerin ve trendlerin iyi izlenmesi ve anlaşılması yüksek katma değerli ihracat artışı için çok önemli olacaktır.