Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik açıkladığı ekonomik veriler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik açıkladığı ekonomik veriler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2003 yılında 2 milyon 245 bin olan esnaf sayısı, 2013 yılının Ekim ayı itibarıyla 1 milyon 885 bin kişiye indi. 10 yıl içinde bu sayı 360 bin kişilik bir azalma gösterdi. Hem Türkiye nüfusu hem de işçi ve memur sayısı hızla artarken esnaf sayısının azalması dikkat çekti.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik açıkladığı ekonomik veriler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Saka, “SGK verilerine bakıldığında, 2003 yılında 4 /b olarak ifade edilen bağımsız çalışan sayısı 3 milyon 383 bin kişiyken, bu rakamın 2 milyon 245 binini esnaflar, 923 binini kayıtlı çiftçiler, 23 binini muhtarlar, 191 binini ise isteğe bağlı sigortalılar oluşturdu. SGK’nın en son yayınlanan Ekim 2013 verilerine göre bağımsız çalışan sayısı 3 milyon 29 bin oldu. Bu verilere göre kayıtlı çalışan çiftçi sayısı bir miktar artarak 960 bine çıktı. Bağımsız çalışanlardan 10 binini muhtarlar, 172 bini ise isteğe bağlı çalışanlar oluşturdu” dedi.

Küçük ve orta büyüklükteki işletme sayısı azalırken diğer bütün kalemlerdeki çalışan sayısı artış gösterdi. Yine SGK verilerine göre kayıtlı işçi sayısı 2003 yılında 5 milyon 615 bin kişiyken 2013 Ekim’de bu rakam 12 milyon 412 bine yükseldi. Benzer bir durum memur sayısında da yaşanıyor. 2003’te 2 milyon 155 bin memur çalışırken 2013’te bu rakam 2 milyon 756 bine çıktı.

Ekonominin büyürken küçük ve orta ölçekli esnafın yok olmaya doğru gidişi bu yönde tedbir alınmasını zorunlu kılıyor diyen ALTO Başkanı Adnan Saka, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin; sosyal dengelerin, demokrasinin ve serbest piyasa ekonomisinin vazgeçilmez unsurları olmakla birlikte; Türk esnaf ve tüccarlarında var olan ahlaki değerlerin, toplumumuzun temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

KOBİ’lerin, geliştirilip güçlendirilmesinin toplumumuzda istikrarın ve toplumsal dengenin sağlanması yönünden son derece yaşamsal bir öneme sahip olduğunun altını çizen Saka, “Bu kesimin devlet tarafından uygulanacak projelerle desteklenip geliştirilmesi konusu, günümüzde tartışmasız bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Bugün artık tartışılan, esnaf, tüccar ve sanatkâr kesiminin desteklenip desteklenmeyeceği değil, nasıl ve hangi projelerle desteklenmesi gerektiğidir” diye konuştu.

KOBİ’lerimizin de geleneksel çalışma yöntemlerinden vazgeçerek yeni teknolojilere yönelik yapılanma sürecine girmeleri gerektiğini vurgulayan Saka, “Dünyada böylesine hızlı değişim ve gelişmeler yaşanırken kobilerimizin piyasada rekabet edebilir hale gelmesi için kendisini çağa uygun donanımlı hale getirmesi gerekmektedir. Bunun için geleneksel yöntemlerle bir şeyler üretmeye çalışan tüccar, esnaf ve sanatkârlarımız geri kalanteknolojilerini ve mesleki eğitim düzeylerini kısa sürede geliştirmezler ise kendilerini iyi günlerin beklemediğini bilmeleri gerekir” şeklinde konuştu.

Son olarak esnaf ve sanatkârlara yönelik ekonomik verilere dikkat çeken ALTO Başkanı Adnan Saka, Aliağa Ticaret Odası olarak kapanan işyerlerinin hangi şartlardan dolayı kapandığını araştırmak için anket çalışmaları yapıyoruz. Ancak sorunları bulmak ve tespit etmek yeterli değil. Tespit edilen sorunların önüne geçmek için tüm kurumların bir araya gelerek çözüm yolu bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Biz de Aliağa Ticaret Odası olarak yerel bazda buna öncülük etmeye ve destek vermeye hazırız” dedi.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın