İEAD Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Mehmet Hüseyin Bilgin, önceki yıllara göre iyimserlikte artış olmasına rağmen, iktisat hocalarının dünya ve AB ekonomisinden pek umutlu olmadıklarını söyledi. Profesör Bilgin’in verdiği bilgilere göre, ‘2014 yılında dünya ekonomisinden umutlu musunuz?’ sorusuna, ankete katıların yarısı evet, yarısı da hayır şeklinde cevap vermiş.
İEAD Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Mehmet Hüseyin Bilgin, önceki yıllara göre iyimserlikte artış olmasına rağmen, iktisat hocalarının dünya ve AB ekonomisinden pek umutlu olmadıklarını söyledi. Profesör Bilgin’in verdiği bilgilere göre, ‘2014 yılında dünya ekonomisinden umutlu musunuz?’ sorusuna, ankete katıların yarısı evet, yarısı da hayır şeklinde cevap vermiş.

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği’nin (İEAD) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2014 yılında Türkiye ekonomisini bekleyen en önemli sorun cari açık olacak. İktisat  hocaları, seçimler ve politik istikrarı ise risk unsuru olarak görüyor.

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) tarafından yapılan ‘Hocaların Gözüyle 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması’ ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. 3-17 Aralık 2013 tarihleri arasında ‘online anket’ yöntemi ile gerçekleştirilen ve profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarına sahip 266 iktisat hocasının cevapladığı anket sonuçları, hocaların dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme ve 2014 yılına ilişkin beklentilerini ortaya koyuyor. Anket kapsamında sorulan 17 soruya hocaların verdiği cevaplar ise hayli şaşırtıcı.

Türkiye iyi yolda

İktisat hocaları, Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu ise ‘normal’ veya ‘iyi’ olarak değerlendiriyor. Türkiye’nin ekonomik durumunu  ‘normal’ veya ‘iyi’ olarak değerlendiren hocaların oranı yüzde 76. ‘Kötü’ olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 21. Hocaların önemli bir kısmı (yüzde 62), 3. Köprü ve 3. havaalanı gibi büyük kamu yatırımlarının ekonomiyi olumlu etkileyeceğini öngörüyor. Buna rağmen, iktisatçıların Türkiye ekonomisine ilişkin 2014 yılı beklentileri pek parlak değil.

İktisat hocalarının neredeyse yarısı, 2014 yılında yüzde 3-4 aralığında bir büyüme bekliyor. Büyüme tahmini yüzde 2-3 aralığı olan hocaların oranı ise yüzde 30’dan fazla. Yüzde 4’ün üzerinde büyüme bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 16,5. Hocalar, ekonomideki en önemli sorun olarak cari açığı görüyor (yüzde 47,6). Yüzde 25’i, seçimler ve politik istikrarı risk unsuru olarak görüyor. Bu çerçevede, hocaların yarısı (yüzde 52,3) 2014 yılındaki seçimlerin ekonomik istikrarı olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Seçimler ekonomik istikrarı etkilemez diyenlerin oranı yüzde 34, olumlu etkiler diye tahmin edenlerin oranı ise yüzde 13,5.

Merkez Bankası sınıfı geçti

Merkez Bankası, iktisat hocalarından yine geçer not aldı. Merkez Bankası’nın dış ve iç riskler karşısında izlediği politikaları hocaların yüzde 42’si ‘iyi’, yüzde 38’i de ‘normal’ olarak değerlendiriyor. Enflasyonla mücadele konusunda ise Merkez’i başarısız bulan hocalar, 2014’te TÜFE’de hedefin tutmayacağı görüşünde. Hocaların yüzde 58’i TÜFE’yi yüzde 7-9 aralığında bekliyor. Döviz kuru konusunda ise hocalar ağırlıklı olarak dolar kurunun 2-2,5 TL aralığında (yüzde 82) ve Euro kurunun ise 2,5-3 TL aralığında (yüzde 75) olacağını tahmin ediyor.

Hocaların yüzde 60’ı 2014 yılında Türkiye’de faizlerin artacağı görüşünde. En çok kazandıracak yatırım aracı olarak ise hisse senedi (yüzde 32,3) ve döviz (yüzde 31,9) ön plana çıksa da, hocaların yüzde 20,9’u faiz diyor. Altın diyenlerin oranı ise yüzde 14,9. Bu oranlar, hocaların sepet önerdiği şeklinde yorumlanabilir.

Avrupa’da umut yok, ABD toparlanabilir

İEAD Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Mehmet Hüseyin Bilgin, önceki yıllara göre iyimserlikte artış olmasına rağmen, iktisat hocalarının dünya ve AB ekonomisinden pek umutlu olmadıklarını söyledi. Profesör Bilgin’in verdiği bilgilere göre, ‘2014 yılında dünya ekonomisinden umutlu musunuz?’ sorusuna, ankete katıların yarısı evet, yarısı da hayır şeklinde cevap vermiş.

Avrupa borç krizi konusunda hocaların daha karamsar oldukları görülüyor. Hocaların yüzde 66’sı, 2014 yılında Avrupa borç krizinde belirgin bir iyileşme beklemiyor. Buna karşılık, hocaların ABD ekonomisine ilişkin beklentileri ise olumlu. İktisat hocalarının yüzde 66’sı 2014 yılında ABD ekonomisinde bir toparlanma bekliyor. Hocaların yüzde 65’ten fazlası da, FED’in tahvil alımlarını 2014 yılında azaltacağını öngörüyor. FED’in geçen hafta aldığı karar, bunun gerçekleşme ihtimalinin yüksekliğini gösteriyor.  FED’in tahvil alımlarını azaltmasının beklenmesine rağmen, hocaların gelişmekte olan ekonomilere ilişkin beklentileri genel olarak (yüzde 57) olumlu.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın