kobipostasi-imalat KOBİ kobilerTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri’ni yayınladı. Buna göre, KOBİ’ler 2011’de en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi, 2013 yılında ihracatın yüzde 62,6’sını gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisi için işlevi tartışmasız olan KOBİ’lerle ilgili veriler şöyle:
Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2011 yılında 2 591 082 girişim faaliyet gösterdi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 76’sını, maaş ve ücretlerin yüzde 53’ünü, cironun yüzde 63’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) yüzde 53,3’ünü ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53,7’sini oluşturdu.

Büyüklük Grubuna Göre Girişim Sayısı, İstihdam ve FMKD’ in Dağılımı, 2011

KOBİ’ ler 2011 yılında en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

KOBİ’ lerde ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre; girişimlerin yüzde 40,8’i Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı, yüzde 16,4’ü Ulaştırma ve Depolama, yüzde 12,8’i İmalat Sanayi’ nde faaliyet gösterdi.

Ekonomik Faaliyetlere Göre Girişim Sayısı ve İstihdamın Dağılımı, 2011

KOBİ’ lerde 2011 yılında ticaret sektörü istihdamda da en büyük paya sahip oldu

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı faaliyetindeki KOBİ’ lerde; istihdam payı yüzde 30,6, maaş ve ücret payı yüzde 24,7, ciro payı yüzde 53,4, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 27,9, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 22,7 olarak gerçekleşti.

KOBİ’ler 2012 yılında ihracatın yüzde 62,6’sını gerçekleştirdi

İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,6 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,7, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 37,2’dir.

Girişimin ana faaliyetlerine göre ihracat değerinin yüzde 34,9’u sanayi, yüzde 60,1’i ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

KOBİ’ler 2012 yılında ithalatın yüzde 38,5’ini gerçekleştirdi

İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 14,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 61,4 oldu.

Girişimin ana faaliyetlerine göre ithalat değerinin yüzde 33,2’si sanayi, yüzde 55,7’si ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ’lerin Dış Ticaretteki Payı, 2010-2012 

KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 43,9’u Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi

Ülke gruplarına göre 2012 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 43,9’u Avrupa ülkelerine, yüzde 42,2’si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. İthalatta ise KOBİ’ler yine Avrupa (yüzde 51,2) ile Asya (yüzde 37,9) ülkelerinden yapılan ithalatta önemli paya sahiptir.

KOBİ’lerin ihracatının yüzde 92,9’u imalat sanayi ürünleridir

Bu sektör içinde yer alan ana metallerin payı yüzde 22,4, giyim eşyasının payı yüzde 12,9 ve tekstil ürünlerinin payı ise yüzde 8,7 oldu. KOBİ’lerin yapmış olduğu ithalatta ise öne çıkan sektörler kimyasallar ve kimyasal ürünler (yüzde 16,2), ana metaller (yüzde 13,8) ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar (yüzde 12,4) oldu.

KOBİ’ler 2012 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 16,6’sını gerçekleştirdi

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2012 yılında 13 062 Milyon TL olarak hesaplandı. Bu harcamanın yüzde 16,6’sı (2 166 Milyon TL) KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 105 122 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 25,3’ü KOBİ’lerde istihdam edildi.

İnternet erişimine sahip KOBİ’lerin oranı 2013 yılında yüzde 90,5 oldu

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına(1) göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 90,8’i İnternet erişimine sahip olup, bu oran KOBİ’lerde yüzde 90,5 oldu.

Araştırma kapsamındaki girişimlerin bilgisayar kullanım oranı yüzde 92, web sayfası sahiplik oranı yüzde 53,8, İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı yüzde 90,6 iken, en yaygın kullanılan internet bağlantı türü yüzde 86,4 ile DSL bağlantı oldu. KOBİ’lerde ise bilgisayar kullanım oranı yüzde 91,8, web sayfası sahiplik oranı yüzde 52,9, İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı yüzde 90,4, en yaygın kullanılan İnternet bağlantı türü yüzde 86,4 ile DSL bağlantı oldu.

KOBİ’lerin yüzde 73,2’si 2012 yılında kamu ile iletişimde İnternet kullandı

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı 2012 yılında yüzde 73,7’dir. KOBİ’lerde bu oran yüzde 73,2 oldu. Girişimlerin yüzde 10,1’i 2012 yılında web sayfası veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla mal/hizmet siparişi alırken, KOBİ’lerde bu oran yüzde 9,7 oldu.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın