İstanbul Sanayi Odası, 3. çeyrek büyümesini değerlendirdi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamları, ekonomide yüzde 4’lük büyümeye yakın bir büyüme performansının sürdüğüne olan inancımızı perçinlemiştir” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açıklamasının tam metni şöyle:

“Ekonominin lokomotif sektörü olarak imalat sanayinin, mali aracılık sektörünün ardından büyümeye en fazla katkıyı sağlayan ikinci sektör konumunda olması, sanayicinin Türkiye’nin büyümesine yaptığı cansiperane katkının göstergesidir.”

“Açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamları, 2013 yılında GSYİH’deki artış eğiliminin devam etmekte olduğunu göstermektedir. 2013 yılı ilk çeyreğinde yüzde 3, ikinci çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüyen GSYİH, 2013 yılı üçüncü çeyreğinde de yüzde 4,4 oranında artmıştır. Hep ifade ettiğimiz gibi, açıklanan son rakamlar, ekonomide yüzde 4’lük büyümeye yakın bir büyüme performansının sürdüğüne olan inancımızı perçinlemiştir. Büyüme dengeye oturmuş görünüyor.

2013 yılı 3. çeyreğinde yüzde 4,9 oranında artış gösteren imalat sanayi sektörü katma değerinin, GSYİH büyümesine katkısı 1,1 puan olmuştur. Bu rakamla, ekonominin lokomotif sektörü olarak imalat sanayinin, mali aracılık sektörünün ardından büyümeye en fazla katkıyı sağlayan ikinci sektör konumunda olması, bazı olumsuz dış faktörlere karşın sanayicinin Türkiye’nin büyümesine yaptığı cansiperane katkının göstergesidir.

Diğer yandan önceki dönemlerin aksine (6 çeyrektir düşüş gösteren), özel sektör yatırımlarında görülen yüzde 5.3’lük artış sevindiricidir. Bu durum, Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla biraz daha dengeli bir büyüme kaydettiğini ortaya koymaktadır.

GSYİH sonuçlarına harcamalar yoluyla bakıldığında, büyümenin dinamosunun yine iç talep olduğu görülmektedir. Bu durum, her zaman söylediğimiz gibi artık Türkiye’de büyümenin kalitesine bakılarak değerlendirilme zorunluluğunu gündeme getirmelidir. Sırtını tümüyle tüketime dayamayan, üretiminden gelen gücü de arkasına alan bir büyüme modelinin kalıcı olduğunu, her zaman olduğu gibi tekrarlamak istiyorum. Bu, bundan sonraki büyüme sürecinin istikrarı ve sürdürülebilirliği açısından çok önem arz etmektedir.

Bu nedenle temennimiz, yakalanmış olan bu büyüme ivmesinin, 2014 yılında imalat sanayiden ve ihracattan daha güçlü destek alarak sürdürülebilir bir noktaya, yüzde 4 ve daha de üzerine çıkarılmasıdır.”


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın