Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bu yılın ilk 9 ayında 2 milyar 576 milyon lira ve 3. çeyrekte de 782 milyon lira kar elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağladıklarını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, bankanın 2013 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal gelişmeler ve izlenmekte olan stratejiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Küresel finansal piyasaların yeni dinamikleriyle eski bilgi, deneyim, iş yapma ve düşünce sistematiğinin yenilenmesini gerekli kıldığını belirten Aydın, “Bankacılığın değişim göstermek zorunda olduğu bir dönemde artan rekabet koşullarına müşterilerimiz adına etkin bir şekilde karşılık veriyor olabilmek için başlatmış olduğumuz gelişim için değişim projemizde önemli mesafeler katettik. Özellikle ülkemizin istikrarlı büyümesine katkı sağlamak ve müşterilerimize doğru değer önerileri yapmanın yanı sıra finansal olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmak amacıyla başlattığımız değişim ve dönüşüm projemizin somut sonuçları alınmaya başlanmış bulunuyor” ifadesini kullandı.

Aydın, gelinen noktada 150 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye’nin bankacılık sektöründe çok önemli bir yere sahip Ziraat Bankasının, yeni bankacılık anlayış ve uygulamalarını esas alan dinamik yapısı ile hedeflerini gerçekleştirmek konusunda ilerlediğini belirtti.

Aydın açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kredi süreçleri, yeni iş modelinin uygulamaya alınması, riskin kurumsallaştırılması ve merkezileştirilmesi, operasyonel etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar sonucunda değişimin ilk dönemlerinde sınırlı olarak faaliyet gösterdiğimiz kredi piyasalarında etkinliğimizi artırmaktayız. Müşteri ağırlıklı bilanço hedefimizle uyumlu olarak kredi ağırlıklı bir büyüme ile aktif büyüklüğümüzü artırırken 100 milyar lirayı aşan kredilerimizin bilanço içerisindeki payı yüzde 52 düzeyine yükselmiş, 2013 yılının 3. çeyreğinde kredilerde yüzde 11 artış sağlanmıştır. Kredilerdeki artışın temelinde, reel sektörün finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ana yönetim stratejimize paralel, ağırlıklı olarak kurumsal krediler yer almış, ana misyonumuz olan tarım sektörünün desteklenmesine ve bireysel kredilerde müşterilerimizin ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılamaya devam edilmiştir.”

“Aylık 1,3 milyon adet işlem hacmine ulaşıldı”

Aydın, iş stratejileri çerçevesinde bu yıl ağırlıklı olarak İstanbul’da ve büyük şehirlerde 121 şube açıldığını kaydederek, “Yaygın yurt içi şube ağının yanı sıra yurt dışı iştirak, ortaklık ve şubelerimizle de müşteri ilişki yönetimi çerçevesinde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmış, alternatif dağıtım kanallarının altyapısı geliştirilmiş, operasyonel etkinlik ve verimlilik çerçevesinde kurulan operasyon merkezinde aylık 1,3 milyon adet işlem hacmine ulaşılmıştır” bilgisini verdi.

Tabana yaygın mevduat yapısı korunurken mevduat piyasasında sektörün geneli için olumsuz sonuçlar doğurabilecek yıkıcı rekabetten sakınıldığını bildiren Aydın, mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışmaların sürdürülmüş olduğunu belirtti.

Aydın, bu amaca yönelik olarak yurt içinde bono ve tahvil ihraçlarının yanı sıra farklılaştırılmış enstrümanlarla yurt dışından borçlanma imkanlarının artırıldığını ve bu konuda etkinliklerini artırma yönünde çalışmalarının hızlandığını ifade etti. Aydın, böylelikle fonlama yapılarının kalitesinin artırılması yönünde mesafe katettiklerine dikkati çekti.

Kar yüzde 37 arttı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, müşteri ağırlıklı bir bilançoya ulaşmayı, kaynak yapısını çeşitlendirmeyi, özkaynaklarını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir karlılık içerisinde büyümeyi hedeflediklerini kaydederek, açıklamasında şu bilgileri aktardı:

“Bankamız 2013 yılının ilk 9 ayında 2 milyar 576 milyon lira ve 3. çeyrekte de 782 milyon lira kar elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağlamış, net faiz marjı ve sermaye verimliliği başta olmak üzere birçok karlılık ve verimlilik göstergelerinde olumlu bir performans göstermiş olup, hedeflerini proje disiplini içinde gerçekleştirirken dinamizm kazanan yeni yapısı ve herkes için evrensel bankacılık vizyonu ile müşterilerimize ve ülkemize değer üreten katkısını artırmak yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.”


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın