Hem kağıt, hem zaman tasarrufu sağlayan e-defter uygulamasına uyumlu  yazılımlar arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onay alan ilk çözümlerden biri de Netsis oldu.

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren e-defter Genel Tebliği’ne göre, şirketler şimdilik yevmiye defteri ve büyük defterlerini; yakın zamanda da tüm yasal defterlerini e-ortamda bastırmaksızın saklayabilecek. Netsis, Türkiye çapında sayısı 40 bini aşan kullanıcısını  hızlı ve doğa dostu bir uygulama olan e-defter’den yararlanmaya çağırıyor.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-defter uygulaması yürürlüğe girdi. E-fatura uygulamasında entegrasyon izni alan ilk yazılım olan Netsis, e-defter’de de ilkler arasında yeraldı.  Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu defterlerin e-ortamda hazırlanıp bastırılmaksızın kaydedilebilmesi kolaylığını getiren uygulama, ilk olarak yevmiye defteri ve büyük defter için geçerli olacak. e-defter uygulamasının önümüzdeki dönemde diğer tüm yasal defterler için geçerlilik kazanması bekleniyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyen gerçek kişilerin e-imza’ya ve tüzel mükelleflerin de e-fatura’ya sahip olmaları koşulu aranıyor. Ayrıca Netsis gibi GİB tarafından onaylanmış  yazılımları kullanmaları gerekiyor.