Dünyada yenilikçi ekonomilerin en önemli insan kaynağını oluşturan genç nüfus, kalkınmakta olan ülkemiz için de eşsiz bir fırsat teşkil ediyor. Ancak nüfusun yarısının 29 yaşın altında olduğu Türkiye?de genç işsizlik oranının yüzde 18?e ulaşması, sürdürülebilir kalkınma sürecinde ülkemizin rekabet gücünün artırılması için genç işsizliğinin azaltılmasınin temel gereksinimlerin başında geldiğine işaret ediyor ve bu konuda yapılan çalışmaların hızlanması gerektiğini ortaya koyuyor.

Günümüzde dünyada birçok genç isim teknolojiyi kullanarak dünya çapında büyük başarılara imza atıyor. Ülkemizde de gençlerin teknoloji desteğiyle işgücüne hızla katılması gerekiyor.

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Intel ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Türkiye?den çıkan gençlerin teknoloji bazlı girişimci olmalarını desteklemek ve gençlerimizin dünya çapında başarılara imza atmalarına yardımcı olmak amacıyla Intel Öğrenci -Teknoloji ve Girişimcilik Programı?nı hayata geçiriyor. Programla gençlerin girişimcilik, eleştirel düşünme, işbirliği ve teknoloji okuryazarlığı gibi 21. yüzyıla özgü beceriler kazanarak girişimcilik algı ve bilgilerini geliştirmelerini sağlamak hedefleniyor. Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Sivil Toplum Kuruluşu üyesi eğitmenler aracılığıyla proje illerinde toplam 6 bin gence eğitim verilmesi hedefleniyor.

Türkiye?nin Zuckerberg?leri yetişecek

?Intel Öğrenci – Teknoloji ve Girişimcilik Programı? ile 15-30 yaş arası gençlerin; girişimcilik, eleştirel düşünme, işbirliği ve teknoloji okuryazarlığı gibi 21. yüzyıla özgü beceriler kazanarak girişimcilik algı ve bilgisini geliştirilmesini amaçlıyor. Program, gençlere girişimciliğin temel kavram ve süreçlerini tanıtarak bir ticari fikri geliştirmek için teknolojiden nasıl yararlanılacağını gösteriyor. Gençler, internet araçlarını ve ofis uygulamalarını kullanarak ticari bir fikirle ilgili araştırma yapmayı, bir fikri formüle etmeyi ve fikirlerini gerçekleştirmek için bir iş planı oluşturup sunmayı öğreniyor. Bilgisayar laboratuvarı ortamında gerçekleştirilecek olan yerel eğitimlerde gençler uluslararası alanda da uygulanan Intel® Öğrenci Programı?nın toplam 16 oturumdan oluşan Teknoloji ve Girişimcilik müfredatı üzerinden eğitim alacak ve girişimci fikirlerinin hayata geçirilmesi için önemli adımlar atma fırsatı yakalayacaklar.

Eğitimlere katılan gençler işadamlarıyla buluşarak fikirlerini hayata geçirecek

Intel Öğrenci ? Teknoloji ve Girişimcilik Programı kapsamında eğitim alan gençler, iş fikirlerini eğitmenlerin desteğiyle geliştirme olanağı bulacaklar. Proje kapsamında iş fikirlerini kurgulayan gençlerle sermaye sahibi işadamlarının buluşturulması, düzenlenecek fikir fuarlarında gençlere işadamlarına fikirlerini sunma ve hayata geçirme fırsatı yakalama olanağı sunulacak.

?Intel Öğrenci – Teknoloji ve Girişimcilik Programı?nın tanıtıldığı toplantıda konuşan T.C. Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, gelişen ve değişen dünyada teknolojinin ülkelerin rekabet gücünü artırmaları için önemli bir araç olduğunu, bu araçtan etkin olarak yararlanamayan ülkelerin yarışın dışında kalma tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 2012 yılında gerçekleştirilen bir marka araştırmasında, içlerinde Intel?in de bulunduğu ilk 20 şirketin 11?inin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda faaliyet gösteren şirketler olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ilk 500 içinde ülkemizden bir tane bile şirketin yer almamasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Yılmaz, ?Günümüzde ekonomik başarı artık çok büyük yatırımlar gerektirmeyebiliyor. İyi tasarlanmış, toplumun ihtiyacına cevap verebilecek fikirler, internet gibi teknolojik araçlar sayesinde düşük maliyetlerle başarı hikâyelerine dönüşebiliyor. Bu yüzden teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten veya dönüştüren olabilmek ve üretilen bu teknolojileri ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürebilmek önem taşıyor? diye konuştu. Intel Öğrenci – Teknoloji ve Girişimcilik Programı?nın kalkınma için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade eden Yılmaz, program ortaklarına ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye?de nüfusun yüzde 64?ünün 30 yaş altı yani genç nüfustan oluştuğunu söyleyen Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın da konuşmasında genç işsizlik oranının yüzde 18,3 olduğuna dikkat çekti. Aydın, istihdam yaratmanın en önemli yollarından birinin girişimcilik programlarını yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. 2009 yılında Türkiye?de yeni kurulan işletmelerin yüzde 3,7si genç girişimciler tarafından kurulurken bugün bu oranın yüzde 6?ya çıktığını anlatan Aydın, ?Bu oranın daha da artması, Türkiye?den dünyayı saracak başarılı projelerin çıkması hedef ve arzumuz? diye konuştu. Intel Öğrenci – Teknoloji ve Girişimcilik Programı kapsamında Temmuz – Ekim 2011 arasında Gaziantep, Denizli, Yalova, Eskişehir ve İstanbul?da düzenlenen eğitmen eğitimleri ile 7 bölgeden 26 ilden 100 eğitmen yetiştirildiğini anlatan Aydın, şu ana kadar 21 ilde 26 eğitim gerçekleştirilerek 560 gence sertifika verildiğini ifade etti. Aydın, bu programla Türkiye?de binlerce gence teknoloji aracılığıyla yeni iş olanakları yaratma olanağı sunacak olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Onursal Başkan Sezai Hazır, Türkiye?nin kalkınması için güçlü bir ekonomiye ihtiyacı olduğunu, gençlerin de ekonominin önemli bir gücü olduğunu söyledi. Gençlerin hayal kurmak, potansiyellerini açığa çıkarmak zorunda olduklarını ifade eden Hazır, girişimci olmak için gençlerin icat çıkarmaları, eski köye yeni adet getirmeleri, ellerinin hamuruyla erkek işine karışmaları gerektiğini belirtti. Hazır, ?Intel Öğrenci ? Teknoloji ve Girişimcilik Programı ile gençlerin kapasitelerini ve inovatif düşünme kültürünü geliştirmeyi, içlerindeki potansiyelin farkına varmalarını sağlamayı, onları girişimcilerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Habitat olarak girişimciliğin altyapısına, girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına ve bu konudaki algının pozitif yönde değiştirilmesine katkı vermekten büyük mutluluk duyuyoruz?  diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Shahid Najam da inovatif ve sorumlu işletmecilik modelleriyle daha fazla gence istihdam olanağı sağlayacak projenin ülkenin kapsayıcı büyüme politikalarıyla uyumlu olduğunu, bilgiye erişimin ekonomik, sosyal ve siyasal güçlenmede kilit önemi olduğunu söyledi. Najam, proje kapsamında verilecek eğitimlerle teknolojinin sağladığı eşsiz imkanlardan yararlanan genç girişimcilerin Türkiye?nin küresel ekonomide daha güçlü bir oyuncu olmasını sağlayacağına inandığını kaydetti.

Paydaşlar projeye nasıl destek veriyor?

Intel Öğrenci ? Teknoloji ve Girişimcilik Programı kapsamında eğitimlere katılan gençlere Intel tarafından geliştirilen Teknoloji ve Girişimcilik eğitim müfredatına dayalı eğitimler verilecek. Eğitimleri Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği?nin gönüllü eğitmenleri verecek. Türkiye?de bilgi toplumu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda sorumlu kurum olan T.C. Kalkınma Bakanlığı, proje müfredatının iyi uygulama örneği olarak sunulması ve proje çıktılarının kamu eylem planlarına dahil edilmesi noktasında faaliyet gösterecek. Binyıl Kalkınma Hedefleri?ne ulaşılması için küresel işbirliklerinin geliştirilmesini destekleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da projenin gerçekleştirilmesi için ortaklar arasında köprü görevi oluşturacak ve programın uluslararası görünürlüğünün sağlanmasına yardımcı olacak.