Sanayi ve Ticaret Bakanlığı küçük sanayi sitelerinin (KSS) alt yapı inşaatının tamamına, üst yapı inşaatının da yüzde yetmişine kadar olan kısmına kredi desteği verecek.

Bakanlığın ?Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelik?i, Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kredi KSS aracılığıyla kullandırılacak. Ferdi kredi kullandırılmayacak ve krediye mahsuben hiçbir şekilde avans verilmeyecek. Krediler, KSS inşaatı yapmak amacıyla tahsis edildiğinden, tahakkuk edecek hakediş bedelleri; amacı dışında kullanılamayacak, başka kişi ve kuruluşlara devredilemeyecek, temlik ve hacz edilemeyecek.

Bu hükümlere uyulmaması halinde, kredilendirilme durdurularak, ödenen meblağlar KSS’ye faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle, Bakanlık gelir hesabına iade edilecek.

KSS inşaatlarının Bakanlıkça kredilendirilebilmesi için uygulama projeleri vize edilecek. KSS inşaatlarının kredilendirilmesine ilişkin taleplerin, Bakanlık yatırım programı teklifi kapsamına alınabilmesi için talep edilen yerde bulunan Bakanlık kredisiyle yapılmış mevcut KSS işyerlerinin yüzde seksenbeşinde amacına uygun faaliyette bulunulacak.

Kredinin geri dönüşü

KSS’ye kullandırılan kredinin tamamı, inşaatın tamamlandığının Bakanlıkça tespit edildiği tarihten 2 yıl sonra faiziyle birlikte itfaya bağlanacak. Kredi taksitleri borçludan vadesinde tahsil edilecek. Taksitlerin herhangi birinin vadesinde ödenmemesi veya borç taahhütnamesi hükümlerine uyulmaması halinde, borcun tamamı muacceliyet kazanacak. Bu tarihten itibaren, borç bakiyesinin tamamının tahsiline gidilecek.

Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, borçlarını ödeyememiş veya ödeyemeyecek durumda bulunan KSS’lerin, yıllık anapara ve faiz taksitleri; müteakip taksitlere eşit olarak ilave edilmek ve cari oran üzerinden faiz uygulanmak suretiyle, doğal afetler, kısmi ve genel seferberlik hali hariç olmak üzere, en fazla 4 yıl ve 8 taksit olmak üzere ertelenebilecek. Ancak son itfa tarihi hiçbir şekilde değiştirilemeyecek.

Bakanlık kredisi kullanmadan, kendi imkanları ile inşaatlarını devam ettiren KSS’lere de inşaat seviyesine göre Bakanlıkça belirlenecek koşullara uymak şartıyla, projenin tamamlanması için kredi kullandırılabilecek.

(www.hurriyet.com.tr)


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın