İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOBİ’lerin finansmana erişimi için Dünya Bankası devrede

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Dünya Bankası Grubu?nun Türkiye ile olan 2008-2011 Ülke İşbirliği Stratejisi?nin (CPS) İlerleme Raporunu  görüştü ve raporu olumlu buldu. Rapor, Ülke İşbirliği Stratejisinin uygulamasını gözden geçirmekte ve devam etmekte olan küresel ekonomik durgunluğun etkileri Türkiye?de ve tüm dünyada hissedilirken Türkiye ile Dünya Bankası?nın stratejiyi değişen ülke koşullarına ve kalkınma önceliklerine göre nasıl uyarlamakta olduğunu açıklıyor.

“Ülke İşbirliği Stratejisi’nin uygulaması iyi bir şekilde ve tam olarak yolunda ilerlemektedir” görüşüne yer verilen raporda “Türkiye ve Dünya Bankası Grubu mevcut stratejinin sağlamlığı kanıtlanan üç temel bileşenini teyit etmektedir ?rekabetçiliğin ve istihdam fırsatlarının iyileştirilmesi, adil beşeri ve sosyal kalkınma  ve kaliteli kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanması. Banka Grubu finansmanına olan güçlü talebi yansıtan bir şekilde, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası?nın (IBRD) 2008-2009 Mali Yıl dönemindeki yeni taahhütleri toplam 3 milyar 278 milyon ABD Doları?na ulaşmıştır ?bu rakam başlangıçta belirlenen 6,2 milyar ABD Dolar’lık CPS finansman programınının yarısının biraz üzerindedir. Dünya Bankası?nın özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından yapılan yeni yatırımlar  aynı dönemde toplam 1 milyar 86 milyon ABD Doları?na ulaşmıştır. 2010 mali yılında planlanan yeni IBRD finansman taahhütleri Türk yetkililerin talebi üzerine  3 milyar ABD Doları?na çıkacaktır.  2011 mali yılı için planlanan yeni taahhütler 1,4 milyar ABD Doları olacaktır. 2011 mali yılı için Türkiye?ye yönelik olarak yapılan bu yeni taahhütler, diğer tüm IBRD üye  ülkeleri için de geçerli olduğu gibi, IBRD?nin toplam borç verme kapasitesine bağlı olacaktır” dendi.

Türkiye ve Dünya Bankası’nın küresel mali krizin atlatılıp yeniden sürdürülebilir büyümeye geçişin desteklenmesi için CPS?te düzenlemeler yapılması üzerinde anlaşmaya vardığının bildirildiği raporda, kriz nedeniyle KOBİ’lerin uygun finansmana ulaşamadıkları hatırlatılarak şöyle dendi:

“Özellikle, Türkiye?nin büyüme gündemine bütçe desteği sağlamakta olan devam eden kalkınma politikası kredileri, küresel krizin etkilerine karşılık verme ve  adil büyüme ve istihdam ile yeniden toparlanma çabalarını ?özellikle kilit yatırım ortamı ve finans piyasası politikaları, kamu yönetimi reformları  ve önemli beceri, istihdam ve sosyal politikalar üzerinde odaklanarak- desteklemek üzere uyarlanmaktadır. Banka Grubu ayrıca özel sektöre sağlanan  finansmanı genişletecek ve hızlandıracaktır.  Türkiye?de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ?ler) en büyük istihdam kaynaklarıdır ve küresel mali kriz bu işletmelerin uygun finansmana erişimlerini azaltmıştır.  Bu işletmelere Dünya Bankası Grubu tarafından sağlanacak finansmanın artması, bu boşluğun doldurulmasına yardımcı olacaktır.  İnsani ve sosyal kalkınma için yapılan analiz ve danışmanlık çalışmaları ve sağlanan finansman arttırılacaktır ?yoksulluk ve sosyal gelişmeler izlenecek ve istihdam ve mesleki eğitim üzerinde odaklanılacaktır.  Son olarak, enerji sektöründe devam etmekte olan ortaklık ve Banka politika kredileri, Türkiye?nin bölgesel ve küresel bir oyuncu olarak yükselişini ve ulusal ve küresel anlamda çevresel  sürdürülebilirliğe olan artan katkısını yansıtan bir şekilde, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik üzerinde daha güçlü bir vurgu yapılabilmesi için genişletilecektir. Program?ın, Türkiye?nin kısa süre önce Kyoto Protokolü’nü onaylamasını ve AB?nin çevresel yönetim müktesebatı ile uyum gündemini esas alması beklenmektedir.”

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, Ülke İşbirliği Stratejisi İlerleme Raporu’nun, Türk yetkililer ile yakın bir işbirliği içerisinde hazırlandığı belirtilerek, “özel sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlar ile istişarelerde bulunmak, Dünya Bankası’nın çalışma biçiminin ve Türkiye ve Banka İşbirliği Stratejisi’nin uygulanmasının ayrılmaz bir unsurudur” dendi.  Dünya Bankası Grubu ayrıca, stratejinin ikinci yarısının uygulanması ile ilgili olarak Türkiye?nin dört bir yanındaki paydaşları görüş ve önerilerini sunmaya davet etti.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir yanıt yazın