Vedat Akgiray IOSCO Kurulu Başkan Yardımcısı oldu

SPK Başkanı Vedat Akgiray IOSCO Kurulu Başkan Yardımcısı oldu

Sermaye Piyasası Kurulu?nun(SPK) üye olduğu ve dünyadaki menkul kıymet ve vadeli işlem piyasalarını düzenleyen kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü?nün 37?nci yıllık konferansı (International Organization of Securities Commissions – IOSCO) 13-17 Mayıs tarihleri arasında Çin Menkul Kıymetler Düzenleyici Komisyonu ev sahipliğinde Pekin?de gerçekleştirildi. IOSCO üyesi tüm düzenleyici kurumların bir araya geldiği toplantı sırasında SPK Başkanı Vedat Akgiray 86 üye ile IOSCO?nun en geniş katılımcı sayısına sahip Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi?nin (Emerging Markets Committee-EMC) Başkanı olarak çeşitli toplantılara katıldı.  Vedat Akgiray, Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi toplantısında gelişmekte olan piyasaların şu an dünyanın en hızlı büyümekte olan ekonomilerini de kapsadığını, bu anlamda global sermaye piyasalarında da önemlerinin oldukça arttığını ifade etti.

SPK Başkanı Vedat Akgiray 2010 yılından beri yürütmekte olduğu Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanlığı’na 2012-2014 dönemini kapsayan 2 yıllık bir süre için tekrar seçildi. Bu görevle birlikte SPK, IOSCO çalışmalarında en önemli fonksiyonları yerine getiren komitelerden birinin yönetimini devam ettirmeye devam eder hale gelmiş, G20 çalışmalarına destek veren Finansal İstikrar Kurulu’nun (Financial Stability Board-FSB) toplantılarına da katılma hakkı elde edilmiştir.

Diğer taraftan, finansal piyasalarda son yıllardaki gelişmeler nedeniyle IOSCO da bir değişim sürecine girmiştir. Bu yıl Çin?de yapılan toplantıda, IOSCO?nun yeniden yapılandırılmasına yönelik yapı uygulamaya geçirilmiş ve IOSCO Kurulu (IOSCO Board) oluşturulmuştur. IOSCO Kurulu?nun Pekin?de gerçekleştirdiği ilk toplantısın seçimle yapılan görev dağılımında, Vedat Akgiray Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi başkanlığı yanı sıra IOSCO Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca Vedat Akgiray IOSCO bünyesinde yeni oluşturulacak olan ve temelde IOSCO üyesi ülke sermaye piyasalarına teknik destek ve eğitim ile araştırma faaliyetlerinde bulunacak IOSCO Vakfı?nın (IOSCO Foundation) da Başkanlığı görevini yürütecektir.

IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi bünyesinde geçtiğimiz dönem yürütülen kurumsal yatırımcı tabanının geliştirilmesi, gün içi işlemler, özel sektör tahvil piyasalarına yönelik önemli çalışmalarda SPK aktif rol üstlenmiş olup; önümüzdeki dönemde de KOBİ?lerin sermaye piyasaları yoluyla finansmanı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik finansal istikrar unsurlarına yönelik çalışmalarda aktif olarak görev alacaktır.

Diğer taraftan, IOSCO Kurulu tarafından oluşturulan 5 yeni komitede  (kamuyu aydınlatma ve muhasebe standartları, ikincil piyasalar, finansal aracılar, denetim ve bilgi paylaşımı, kredi derecelendirme kuruluşları) SPK uzmanları görev almış bulunmaktadır. Ayrıca sermaye piyasası alanındaki uluslararası standartların (IOSCO ilkeleri) IOSCO üyesi ülkelerde uygulanmasının değerlendirilmesi fonksiyonunu üstlenen Değerlendirme Komitesi (Assessment Committee) ve IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı?nı (MMoU) imzalamak isteyen üyelerin başvurularını inceleyerek aday ülkenin MMoU?yu imzalama konusundaki yeterliliğini değerlendiren İzleme Grubu?nda (Screening Group) SPK uzmanları aktif olarak çalışmaktadırlar.

Vedat Akgiray Yıllık Konferansı süresince Çin sermaye piyasası otoriteleri ve Çin Devlet Yatırım Fonu (China Investment Corporation)?nın da aralarında bulunduğu çeşitli düzenleyici otorite ve uluslararası kuruluşların yetkilileriyle de ikili temaslarda bulunmuştur.

Diğer taraftan konferans ve panellerde SPK Kurumsal Yatırımcılar Daire Başkanı Tevfik Kınık ?Kurumsal Yatırımcılar ve Dağıtım Kanalları?, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Gümüş ise ?İstanbul Finans Merkezi? konularında birer sunum gerçekleştirmişlerdir.

Bir cevap yazın