İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için 57 maddelik eylem planı hazırlandı: Neleri kapsıyor?

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu tarafından kısa vadede yatırım ortamında kalıcı etki yaratmak amacıyla 57 maddelik eylem planı hazırlandı.

Yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan reform önerleri içeren 57 maddelik “YOİKK Eylem Planı” açıklandı.

Planda belirlenen yasal ve idari düzenleme çalışmaları ile teknik çalışmaların büyük bölümünün 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması ve böylece kısa vadede yatırım ortamında somut ve kalıcı etkiler yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) planda, “cari açığı azaltan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran, finansman ihtiyacına cevap veren, istihdam imkânlarını ve iş gücünün niteliklerini artıran önerilere” odaklandı.

Mevzuat değişiklikleri geliyor

Eylem planında yer alan dönüşüm alanlarınları arasında, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması yer alıyor.

Ayrıca, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, iletişim ve lojistik bağlantılarının genişletilmesi, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, emisyon ticaret sistemi ve karbon düzenlemesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi, iş gücü ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim sisteminin ve diğer kamu politikalarının örtüştürülmesi de dönüşüm alanları arasında öne çıkanlardan.

Plandan öne çıkanlar

Plandan öne çıkan bazı maddeler ise şöyle:

* 5G ile ilgili yetkilendirme politikasının belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

* Katma değer vergisindeki istisna ve indirimli oran uygulamalarının azaltılması suretiyle mevzuatın sadeleştirilmesi,

* Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışmamodellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi,

* Yatırım teşvik mevzuatının sadeleştirilmesi,

* Büyük ölçekli bulut hizmeti sunulan veri merkezlerinin ülkemize çekilmesi için teşvik mekanizmalarının etkin kullanılması,

* Bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması,

* Sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi,

* Yeşil ve dijital dönüşüm (İkiz Dönüşüm) etkilerini dikkate alan işgücü piyasası araştırması yapılarak işgücü ihtiyacının belirlenmesi,

* Türk vergi mevzuatının karbon içerikli vergiler gözden geçirilerek emisyon salınımına göre düzenlenmesi,

* Altyapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulması ve tahsisi için finansman modellerinin geliştirilmesi,

* Sanayi Alanları Master Planının oluşturulması,

* Uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması,

* Hisseye dönüştürülebilir finansman araçlarının yaygınlaştırılması,

* Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına ilişkin yurt dışı yatırım limitinin artırılması,

* İdarenin taraf olduğu bazı uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesine dair kanuni düzenleme ihtiyacının TBMM’ye sunulması.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir yanıt yazın