KalDer tarafından TÜSİAD iş birliğiyle 31’inci kez düzenlenen Kalite Kongresi’nde iki gün boyunca uzman isimler dünyanın kaderini etkileyecek riskler ve fırsatları ele aldı.

Türkiye Kalite Derneği’nin(KalDer) gelenekselleşen Kalite Kongresi, TÜSİAD iş birliğiyle 31’inci kezkapılarını bilim ve iş dünyasına açtı. Avrupa’nın en prestijli ve en çokizlenen organizasyonlarının başında gelen ve 2 binin üzerinde katılımcıyıbuluşturan kongrede iki gün boyunca 10 farklı oturum gerçekleşti. 22-23 Kasımtarihlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve KocaeliSanayi Odası’nın katkılarıyla “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet”temasıyla düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca birbirinden değerli çok sayıda konuşmacıyıda ağırladı. Tanyer’inplatin sponsor, Aygaz, Opet, Tüpraş, Metro İstanbul,Bimser ve Weld Uluslararası Taşımacılık’ın altın sponsor olduğu kongreninaçış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, TÜSİADYönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın üstlenirken, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü BaşkanıProf. Dr. Özgür Demirtaş ise kongrenin ana konuşmacısı olarak yer aldı.Türkiye’nin FIFA Kokartlı İlk Kadın Hakemi Prof. Dr. Lale Orta’nın kapanışkonuşmasından sonra gelenekselleşen Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerinibuldu. Bu yıl bir ilke imza atan KalDer, etkinlik sonunda kongrede gündemetaşınan konulara ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığı bir bildiri de yayınladı.

Çağdaş kalitefelsefesinin izini süren Türkiye Kalite Derneği (KalDer), TÜSİAD iş birliği ilebu yıl 31’incisini düzenlediği Kalite Kongresi ile yine Türkiye’nin alanındauzman isimlerini bir araya getirdi. Kongre süresince gıdadan enerji krizine,savaşın yarattığı ekonomik dalgalanmalardan göç problemlerine, teknolojikgelişmelerden istihdama kadar dünyanın gündeminde olan birçok konu ele alındı.

“Risklerinötesini adalet ışığında birlikte aydınlatacağız”

“Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve ToplumdaAdalet” temasıyla hayata geçirilen kongrenin açış konuşmasında KalDerYönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar; “Bu temayı seçmemizdeki temelbelirleyici, DünyaEkonomik Forumu çıktıları ve artan küresel riskler ile içinde bulunduğumuzkarmaşa ve belirsizlikler oldu. Baktığımızda yaşamşeklimiz ve iş anlayışımız değişimin de ötesinde hızlı bir dönüşüm içindeilerliyor. Küresel hedeflerin baskısı; çevresel, sosyal ve ekonomik alandakibaşarı ölçütlerimizi değiştiriyor, bizler de karşı karşıya kaldığımız riskleriçin doğru çözümler bulmak zorunda kalıyoruz. Riskleri aşmamızın temelkoşulunun ise insanlık olarak hep birlikte bu dönüşüm çabasına destekvermemizden geçtiğine inanıyoruz. Herkesin katılabileceği sürdürülebilir birdünya çabasında başarıya ulaşmamız, bilimde, sektörlerde ve toplumda özgürolmamıza ve bu özgürlüğü sağlayacak bir adalet zemini oluşturmamıza bağlı. İştebu yüzden, adaletin ışığında risklerin karanlık tarafını aydınlık birer fırsatadönüştürecek cesareti gösterebilecek olanlarla bugün buradayız” diyerekkongrenin ana temasını vurguladı.

Açış konuşmasında iki önemli gelişmeye de değinenBayraktar; “Üyesi olduğumuz EFQM ile ilgili bizi heyecanlandıran önemli birhaberimiz var. Dünyanın takip ettiği EFQM Forumu’nu, Türkiye Cumhuriyeti’nin100. yılı anısına 2024 yılının Nisan ayında, EFQM Ülke Temsilcisi TürkiyeKalite Derneği ve EFQM yerel paydaş kuruluşlarımız iş birliği ile evsahipliğini üstlenerek İstanbul’da düzenleyeceğiz. Ayrıca gelecek yılplanlarımızda olan iki büyük ödül töreni mevcut. Bunlardan birincisi TürkiyeSürdürülebilir Gelecek Ödülleri, ikincisi ise Birleşmiş MilletlerSürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun yayınları özendirmek için ilk kezvereceğimiz Medya Mükemmellik Ödülleri olacak. Her iki ödülü de daha iyi birgelecek için çabalayan kuruluşları onurlandırmak ve özendirmek amacıyladüzenliyoruz” şeklinde konuştu.

100. yılımıza girerkenhedefimiz saygın, adil ve çevreci bir Türkiye

KalDer BaşkanıYılmaz Bayraktar’ın ardından açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere söz alan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan; “Tümdünya ekonomik ve politik açıdan bir türbülanstan geçiyor. Böyle dönemlerdeeğilimlere yön vermek, değişen koşulların getirdiği fırsatları yakalamak vederinleşen eşitsizliklere çözüm bulmak şüphesiz ki hiç kolay değil. Çok yakıngeçmişte seyrek olarak karşımıza çıkan sorunlar artık küresel risklerin birparçası haline geldi. Bu anlamda bugünkü kongrenin temasını çok değerlibuluyorum çünkü risklerin çıkış anahtarı riskin ötesini görmekte… Dünyadayaşanan birçok farklı ekonomik kriz, mevcut tabloda fırsatları görmeye engelolmamalı. Rekabet, istihdam, yatırım gücü, ekonomik istikrar ve refah boyutundailerleme elbette ki mümkün. Bugünün ekonomisi yüksek katma değer üzerinekurulu. Yüksek katma değer yaratmak içinse sürdürülebilir olmak çok önemli.Sürdürülebilirliğin yolu ise yeşil ve dijital bir dönüşümden geçiyor. Günümüzdeiklime dayalı ekonomi modeli giderek önem kazanıyor. Yeşil ve dijital dönüşümyani ikiz dönüşümlü süreç, yaratılan katma değerin artırılması için çokdeğerli. Biz de TÜSİAD olarak ikiz dönüşüm konusunda çalışmalarımızı yoğun birşekilde sürdürüyoruz. Gerek yeşil gerek dijital dönüşüm için önemli olanınnitelikli insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bunun ise kaliteli eğitim vefırsat eşitliği ile başlayacağını düşünüyoruz. Bu noktada nitelikli iş gücü,nitelikli istihdam ve dengeli politikaların büyük önemi var. Çünkü insanlar,bilim ve kurumlar yeni düzenin aktörlerini oluşturuyor. Önceliğimiz insanlarınyetkinliklerini geliştirmek, bilim ve teknolojik gelişmeyi esas almak,ekonomiden hukuka kadar her alanda kapsayıcı ve güvenilir kurumlar oluşturmak.100. yılımıza girerken hedefimiz; akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşaedilmiş cumhuriyet değerleri ışığında saygın, adil ve çevreci bir Türkiyegörmek” dedi.

Topyekûn bir kalite anlayışıhâkim olmalı

Kalite Kongresi’nin açışkonuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,“Kocaeli’nde böyle büyük bir etkinliğin gerçekleşmesi şehrimiz adına çokkıymetli. Kongrenin ana temasını oluşturan riskin ötesine geçmek konusunda uzunyıllar boyunca akademik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek sözlerineşöyle devam etti: “Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporlardagelecek 10 yıldaki riskler sıralanmış durumda. Buradaki risklerin ilk üçsırasında iklim, ekstrem hava olayları ve biyoçeşitlilik kayıpları yer alıyordu.Pandemi ile birlikte bu sıralama tamamen değişti ve sosyal uyum birinci sırayayerleşti. İnsanların ekonomik ihtiyaçları ikinci sıraya düştü. Bilime karşıduruş, dijital tepki gibi konular da sıralamaya girdi. Bu noktada tek birgerçeklik ve tek bir bakış açısı olmadığını anlamalıyız. Örneğin üretimdekalite sadece üretim standartlarına bakarak olmamalı. Aynı zamanda toplumsalkodlara da bakılmalı. Yani topyekûn bir kalite anlayışı hâkim olmalı. Tekbaşına üretime dair standartlar belirlemek yeterli olmaz, aynı zamanda sosyalve toplumsal standartlar da belirlenmeli. Risklerin ötesini tartışırken riskinötesindeki değerler de konuşulmalı. İnsanı merkeze koyan bir anlayışla herşeyin insan için olduğunu unutmadığımızda konuya farklı bir noktadanbakabiliriz. Böylece üretime, tüketime, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve modern insanınaçmazlarına bakışınız da değişir” şeklinde konuştu.

Ekonomiyiakılcı bir şekilde yönetmenin yolu kaliteli eğitim sisteminden geçiyor

Açış konuşmalarının ardındankongrenin ana konuşmacısı olan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof.Dr. Özgür Demirtaş, Bilim ve Akılcılık ile Riskleri Görebilmek başlıklıkonuşmasında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik riskleri değerlendirdi.Makro ekonomiden ABD, Rusya, Avrupa, Çin ve Türkiye’nin ekonomilerine kadarbirçok konuya değinen Prof. Dr. Demirtaş; 2023 yılı için Türkiye ekonomisi ileilgili öngörülerini de paylaştı. Her alanda önemli olanın kalite olduğunuvurgulayan Prof. Dr. Demirtaş; “Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda ihtiyacı olantemel şey elbette ki daha fazla ihracat yapması, ancak burada ihracatıniçindeki yüksek teknolojili ürünlerin payı kritik rol oynuyor. Dolayısıylakalite hayatımızın her alanında olmalı çünkü kalite olduğu zaman yüksek kârmarjlarından bahsedebiliriz ve bu durumda ekonomide daha iyi sonuçlar eldeetmek mümkün olur. Bu aslında tam olarak güzel bir döngü. Ne kadar çok kaliteliürün üretirseniz o kadar çok kârınız yükselir, ne kadar çok kârınız artarsaileride daha kaliteli ürün üretmeniz için fırsatlarınız olur. Üretim ne kadarkalitesizse kâr marjı da o kadar düşük olur ve olumsuz kısır döngüden çıkmakzorlaşır. Bu noktada iyi anlamda bir döngüye girilmesini temenni ediyoruz”dedi.

Moderatörlüğünü EWA KurumsalDanışmanlık Kurucu Ortağı Dilek Emil’in yaptığı Gıda: 2030’a Doğru GıdaGüvenliği oturumunda Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Vural Gökmen, Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci veEBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Uvez gıda sisteminin iklim değişikliğibaşta olmak üzere karşı karşıya olduğu riskleri ve bu riskleri aşmanınyollarını masaya yatırdı.

Kaynak yönetiminin öneminedikkat çekildi, kapsayıcı bir ekonominin yolları arandı

Kaynaklar: Zincir Ne KadarGüçlü? oturumunun moderatörlüğünü UND Başkan Yardımcısı Fatih Şenerüstlenirken konuşmacı olarak Ekol Lojistik EYS ve SürdürülebilirlikStratejileri Kıdemli Lideri Korhan İşçilTürk Ekonomi Bankası TedarikDirektörü Arda Polat ve KeyLine Lojistik Kurucusu Dr. Kayıhan Turantalep ve değer zincirinin önemine dikkat çekti.

İlk günün son oturumu olan Kapsayıcılık:Daha Dirençli Bir Ekonomi’nin moderatörlüğünü İKV Genel Sekreteri Dr.Çiğdem Nas yaparken konuşmacılar ise Kocaeli Sanayi Odası Yönetim KuruluBaşkanı Ayhan ZeytinoğluDışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği BaşkanlığıMali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile TicaretBakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür YardımcısıBahar Güçlü oldu.

Gelecek için sorumlu teknoloji veküresel göç sorunları gündeme taşındıKongrenin ikinci gününün ilkoturumu olan Teknoloji: Gelecek İçin Sorumlu Teknoloji’ninkonuşmacıları; KalDer İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıçmodetörlüğünde, Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslı Güreşçiler ve CyberthinkYönetim Kurulu Başkanı Mahir Yüksel ve Sekizgen Kurucu Ortağı Onur Erenoldu.

Göç: Küresel İnsanHareketliliğioturumunda BahçeşehirÜniversitesi Sağlık, Toplum ve Önleme Çalışmaları Merkezi (CHSPS) KurucuDirektörü Prof. Dr. Nilüfer Narlı ve Konda Araştırma Yönetim KuruluÜyesi Bekir Ağırdır dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan göçkonusunu tüm detaylarıyla tartıştı.

5 milyar insanın istihdamı veriski yönetmek için kalitenin önemi konuları ele alındı

İstihdam: 5 Milyarın İstihdamıoturumunun modetörlüğünü Borusan Grubu İnsan, İletişim ve SürdürülebilirlikGrup Başkanı Nursel Ölmez Ateş üstlenirken oturumun konuşmacıları ise ILOTürkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı İnsanKaynakları ve Dönüşüm Direktörü Başak Çalıkoğlu Akyol ve Deloitte Türkiye İnsanYönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin oldu.

Ötesi: Yönetim: Kalite RiskiYönetmektir oturumunun konuşmacılığını KalDerBursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, TOYOTA BOSHOKU BaşkanYardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konak, Vakıf GYO Genel Müdürü Onurİncesahan ve Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş üstlendi.

Prof. Dr. Lale Orta, futbolmetaforu üzerinden hayatta etik kavramını anlattı

Son olarak kongrenin kapanış konuşmasını Türkiye’ninFIFA Kokartlı İlk Kadın Hakemi Prof. Dr. Lale Orta yaptı. Yaşam BiçimiOlarak Kalite konulu konuşmasında futbol karşılaşması metaforu üzerindenhayatta etik kavramının önemine değinen Prof. Dr. Orta; “Hayatta herkeseiyi davranamazsınız, bu noktada asıl olan eşit olana eşit davranmaktır. ÇünküVictor Hugo’nun da dediği gibi ‘İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.’Hakemlikte de bu böyledir. Futbolun adaletinde; hangi yaş, cinsiyet, ırk,kültür ya da mesleğe sahip olursanız olun müsabakalar herkes için eğlenceli vebirleştirici olmalıdır. Buradaki temel kriter ise futbolun adil olmasıgerektiğidir ve futbolda kaliteden ancak bu şekilde bahsedilebilir. Benim içinkalite içerisinde öncelikle adaleti barındırır. Bir hakem adil olmak zorundadırçünkü verdiği yanlış kararlarla yönettiği maçı birbirine katıp şehirlerinkarışmasına da neden olabilir, verdiği doğru ve adil kararlarla birbirinedüşman iki ülkeyi bir araya da getirebilir. Bu noktada kaliteyi; alın teri,eğitim, emek, sabır, fedakârlık, sürekli çalışmak, en ileriye gidebilmek ve oradakalabilmek olarak tanımlıyorum. Ulaştığınız noktada kalabiliyorsanız kalite sözkonusu demektir. Herkesin kalite anlayışı farklıdır ancak önemli olan sizingitmek ve kalmak istediğiniz yerdir. Bir futbol hakemi olarak kalite anlayışımbana FIFA hakemi olarak en üst düzey maçlarda yer alabilme, elit kategori hakemiolma, önemli çalışmalarda bulunma gibi pek çok fırsatı sundu. Ben hayatımboyunca sevdiğim işleri kaliteli bir biçimde yaptığım için bu başarılaraulaştım. Özetle söylemem gerekirse başarı asla tesadüf değildir, kalitenineseridir” dedi.

Türkiye’nin kalite liderlerinemükemmellik ödülleri verildi

İş, bilim, akademi ve medya dünyasındankatılımcıların takip ettiği Kalite Kongresi, KalDer’in 30 yıldan bu yana EFQMModeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödüllerisonuçlarının açıklaması ile heyecanlı anlara da sahne oldu. Başvuran 14 kuruluşarasından Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından yapılan değerlendirme ile kaliteyolculuğunda başarılı olan kurum ve kuruluşlar ödüllerini aldı. Buna göre GürmenGroupÜstün Performansta İlerleme aşamasında ödülelayık görüldü. Boğaziçi Yönetim A.Ş., Üstün Performansta YetkinlikAşamasında 3 Yıldız Belgesi’ni aldı. Üstün Performansta 4 Yıldız Belgesi’neAygersan A.Ş. ve KADEM layık görüldü. Farba, Sarıçam Belediyesi, UludağElektrik, Yedaş Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ve TB Sewtech Turkey ise EFQMÜstün Performansta 5 Yıldız Belgesi’ni almaya hak kazandı. Metro İstanbul A.Ş“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” iyi uygulamasıyla, ToyotaBoshoku Türkiye “Touch Up” iyi uygulamasıyla ve Vakıf Gayrimenkul YatırımOrtaklığı A.Ş. “Entegre Stratejik Planlama” iyi uygulaması ile TürkiyeMükemmellik Ödülü’nün sahipleri oldu.

31. Kalite Kongresi sponsorların desteği ile çok daha güçlü gerçekleşti

Kalite Kongresi’ne bu yılTanyer platin sponsor olurken, altın sponsor olarak Aygaz, Opet, Tüpraş, Metroİstanbul, Bimser ve Weld Uluslararası Taşımacılık destek verdi. BorusanHolding, Ercan Çelik, Socar, Otokoç ve TEKA gümüş sponsor; Panasonic, UGM,Admin-İst ve IFS ise bronz sponsor olarak 31’inci Kalite Kongresi’nde yer aldı.CCI ve E-nocta’nın hizmet, KobiEfor’un medya sponsoru olduğu kongrenin araştırmasponsorluğunu ise GTAlliance üstlendi. Çok sayıda uzman ismi bir araya getirenkongre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, BAŞSİAD, TürkiyeİMSAD, Risk Yönetim Derneği, Sektörel Dernekler Federasyonu ve Sağlıkta Kaliteİyileştirme Derneği’nin destekleri ile gerçekleşti.