İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayben Koy, “Türkiye’de kamunun finans sektöründe blokzincir teknolojisinin kullanımına yönelik adımları yeni değil. Uluslararası rekabet, bu alanda çalışmaların hız kazanmasını önemli hale getiriyor. Bu çalışmaların Cumhurbaşkanlığınca da dile getirilerek desteklenmesini önemli, gerekli ve yerinde buluyorum” dedi. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Bora Erdamar, “Dijital para projesi, ülkemizin finansal istikrarı ve finansal hürriyeti açısından son derece kritik” şeklinde konuştu.