Organize sanayi bölgeleri yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, sicil tasdiknamesinin çıkarılmasıyla başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Buna göre, Organize sanayi bölgeleri (OSB) yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, sicil tasdiknamesinin çıkışıyla başlayacak.

Daha önce bu yetki için noter onaylı imza sirkülerinin çıkarılması ve bir örneğinin en geç 7 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmesi gerekiyordu.