Reel kesimde güven Mart’ta aylık bazda 1.5 puan artarak 110.8 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi aynı dönemde 1.5 puan artarak 110.2’ye yükseldi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de aynı dönemde 1.1 puan artarak yüzde 17.5’e yükseldi. Son üç aya yönelik değerlendirmelere göre, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan gelişme bir önceki ay düzeyinde gerçekleşirken, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan gelişme, azalış bildirenler lehine döndü. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi.