Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Geoffrey Okamoto, koronavirüs kaynaklı belirgin risklerin etkilerini sürdürmelerine karşın, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretlerinin görüldüğünü söyledi.

Okamoto, Ocak ayında açıkladıkları, küresel ekonomik büyümenin yüzde 5.5 olarak öngörüldüğü raporun, ABD’de yeni kabul edilip uygulamaya koyulan yardım paketinin etkileriyle birlikte revize edileceğinin altını çizdi.

“Ocak ayında yayınladığımız raporda 2021 küresel büyüme öngörümüzü yüzde 5.5 olarak belirledik” diye anımsatan Okamoto, ancak daha sonra AÜBD başta olmak üzere birçok ülkede yeni yardım paketlerinin uygulanmaya başlanması ve öngörülenden daha yaygın aşılamanın yürütülmesi gibi etkenlerin, raporun revize edilmesini gerektirdiğini vurguladı ve ekledi:

“Öngürülerimizi güncelleştirerek, Dünya Ekonomik Görünüm raporumuzu Nisan ayının başlarında revize ederek yayınlayacağız. Yine de, küresel ekonomik toparlanma henüz tamamlanmadı ve eşitsiz gelişiyor. Tamamlanmadığını özellikle söylüyorum, çünkü, 2020 yılının ikinci yarısında beklenenden iyi toparlanma yaşanmış olsa da, birçok ülkedeki gayri safi yurt içi hasıla pandemi öncesi düzeylerinin hala oldukça altında bulunuyor. Ayrıca, toparlanma birçok ülkede ve sektörde farklı gelişiyor.”