İhracat birim değer endeksi Ocak’ta yıllık bazda yüzde 3.8 artarken, ihracat miktar endeksi aynı dönemde yüzde 1.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.4 artarken, yakıtlarda yüzde 16.4 azaldı.

İhracat miktar endeksi de aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.2, yakıtlarda yüzde 12.6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3.3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2.0 arttı.

İthalat birim değer endeksi de Ocak’ta yıllık bazda yüzde 3.9 arttı. Bu dönemde endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10.4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7.7 artarken, yakıtlarda yüzde 22.6 azaldı.

İthalat miktar endeksi de Ocak’ta yıllık bazda yüzde 9.4 azaldı. Bu dönemde endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 25.2, yakıtlarda yüzde 17.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.1 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ocak ayında 97.5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2021 yılı Ocak ayında aynı kaldı.

Beladung eines Containerschiffes