Hızlı nüfus artışı, küresel çapta yoğun gıda talebini de beraberinde getiriyor. Alapala, temel gıda ihtiyacının karşılanması ve dünyanın her yerinde kullanıcıların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için sorumluluk alarak ARGE yatırımlarını hijyen odaklı ve verimli çözümler üzerinde odaklıyor.

Ömer Aksoycuk

Hızlı nüfus artışı ile ivmelenen şehirleşme oranları dünyanın birçok farklı bölgesinde gıdaya erişim sıkıntısını ve güvenli gıda üretimi ile ilgili sorunları öne çıkarıyor. Temel gıdaların başında gelen tahıllara talep hızla artarken dünyanın lider değirmen üreticilerinden Alapala, AR-GE ekibi ile birlikte endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak verimli değirmen tesisleri ve makinalar üretmeye odaklanıyor. Alapala kurduğu anahtar teslim değirmen projelerinde, prosesin tasarımından devreye alınmasına kadar tüm aşamalarda operasyonel verimliliği artırırken, hijyen odaklı yaklaşımı ile makine ve tesis tasarlamaya devam ediyor.