Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından başlatılan ve 10.000 lisansüstü tezini sanayi ile buluşturmayı hedefleyen ENTEZ programı kapsamında %100 yerli nano kompozit diş dolgu malzemesi üretilecek. Bu buluş ile ülke ekonomisinin dışa bağımlılığının azaltılması adına adeta bir başarı hikayesi yazan YTÜ, Türkiye’nin inovasyon gücünün iyileştirilmesine yönelik akademik bilgiyi, sanayi ile buluşturmaya devam edecek.

Topluma duyarlı bilgi, insan ve uygulama geliştirmeyi misyon edinen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), üniversite-sanayi iş birliğine dayalı eğitim modeli ile Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak ve yerli üretimi destekleyecek yeni buluşlara aracılık ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve YTÜ Teknopark iş birliği ile uygulamaya konulan ENTEZ programı ile akademik bilgi, sanayi ile buluşuyor. Program kapsamında YTÜ öğrencileri tarafından tamamlanan veya halen devam eden yüksek lisans/doktora tez çalışmaları, sanayiye yönelik katma değerli çıktılara dönüşüyor. 10 bin lisansüstü tezini sanayi ile buluşturmayı hedefleyen program, aynı zamanda “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek Türkiye” vizyonuna da katkı sağlayacak.

İlk hamle gerçekleşti

ENTEZ programı çerçevesinde; üniversite bünyesinde hazırlanan tezler hedefe yönelik olarak hazırlanırken, ilk çıktılar elde edilmeye başlandı. Program kapsamında Prof. Dr. Afife Binnaz Yoruç Hazar danışmanlığında doktora tezi olarak Dr. Aysu Aydınoğlu tarafından hazırlanan ve YTÜ hak sahipliğinde patentlenen ‘Biyomimetik Yöntemle Yeni Nesil Dental Restoratif Malzemelerin Üretimi’ isimli çalışma, yerli sermayeli UMG Uysal Medikal çatısı altındaki Avrupa İmplant firmasına lisanslanarak ilk önemli çıktı elde edildi. Bu lisanslama sonucunda Türkiye’de yerleşik olan bir medikal firma tarafından yüzde 100 yerli nano kompozit diş dolgu malzemesi üretilerek yerli ve milli bir ürüne dönüşecek.

Yüzde 90’ı ithal ediliyor

Türkiye dental kompozit dolgu malzemesi ihtiyacının yaklaşık %90’ını ithal ürünler ile karşılıyor. ITC (International Trade Centre) verilerine göre, Türkiye’nin 2018 yılı dental dolgu malzemesi ithalatı, yaklaşık 30 milyon dolar olarak gerçekleşti… Uluslararası araştırmalar, global restoratif kompozit dolgu malzemeleri pazar hacminin 2022 yılında 509,1 milyon dolar ticaret hacmine ulaşacağını öngörüyor. Türkiye’de 2017 yılında bu alanda 24.504.839 dolar ithalat gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise günümüzde yapılan işlemlerin yüzde 58’ini dolgu malzemeleri oluşturuyor ve bu oranın önümüzdeki yıllarda üç katına çıkması öngörülüyor.

White healthy tooth, different tools for dental care. Dental background.

Yerli üretim hedefine destek

YTÜ, ENTEZ programı çerçevesinde hayata geçen yüzde 100 yerli nano kompozit diş dolgu malzemesi üretimi ile Türkiye’nin stratejik bir alanda dışa bağımlılığının azalması ve uluslararası bir marka yaratılmasına katkıda bulunmuş oldu. Ayrıca Türkiye’nin 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan ‘yerli üretim ve girişimci üniversite’ hedeflerine hizmet eden bu buluş, üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması adına da çok önemli bir örnek oluşturuyor. ENTEZ programı ile gelecek dönemde de YTÜ bünyesinde geliştirilen akademik bilgiler, sanayi ile buluşturulacak ve Türkiye’nin inovasyon karnesinin iyileştirilmesine yönelik yeni buluşlara imza atılacaktır.