SPK, payların takası ve öz kaynak olarak kabul edilebilecek kıymetlerde değişikliğe gitti. Bir müşterinin brüt takasa tabi olan bir payın satışından gelecek nakdi dikkate alınarak, aynı gün ilgili müşterinin yine brüt takasa tabi başka bir paydaki nakit yükümlülüğü karşılanamayacak. Özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetlerin kapsamı genişletildi. Söz konusu kıymetlere, borsa yatırım fonu katılma payları eklenirken, daha önce “A ve B tipi fonlar” olarak sınırlanan kıymet kriteri de “yatırım fonu katılma payları” olarak düzenlendi.