Türkiye’de ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; yaşamını yitiren kadınlar ve erkekler için ilk üç sıradaki ölüm nedenlerinin değişmiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye genelinde ölüm nedenleri incelendiğinde ilk sırada yüzde 36.8 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer alırken, ikinci sırada yüzde 18.4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 12.9 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2008 yılında yüzde 15,2 iken, 2019 yılında yüzde 21.1’e yükseldi. Obez bireylerin oranı cinsiyet ayırımında incelendiğinde, 2019 yılında kadınların yüzde 24.8’inin, erkeklerin ise yüzde 17.3’ünün obez olduğu görüldü.

Araştırma sonuçlarına göre; her gün tütün kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2010 yılında yüzde 25.4 iken 2019 yılında yüzde 28.0 oldu. Tütün kullanan bireylerin oranı cinsiyet ayrımında incelendiğinde, 2019 yılında kadınların yüzde 14.9’unun, erkeklerin yüzde 41.3’ünün her gün tütün kullandığı görüldü.