8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak yayınladığı mesajda İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın, ““Bünyesinde görev aldığım endüstriyel mutfak sektörü iş gücü gerektirmesi sebebiyle erkek egemen bir yapıya sahip. Sektörde erkek çalışanların sayısı kadınlara oranla çok daha fazla fakat bu oranın dengelenmesi için kapılarımız sonuna kadar açık” dedi. Batkın’ın mesajı şöyle:

Ne mutlu ki kadınların iş hayatındaki başarıları göz ardı edilemeyecek boyutlara geldi. İş ve sosyal yaşantımızda başarılı, kendine güvenen, güçlü, üretken kadınlarımız oldukça fazla. Toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınlar her konuda desteklenmeli, iş gücüne katılımının önündeki engeller birer birer kaldırılmalıdır. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarından başlayarak  ailelerini, çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır. Son bir yıldır yaşanan pandemi süreci özellikle hibrit çalışma modelinde kadınların iş, özel hayat ve sosyal yaşam arasındaki denge ile sağladıkları başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi. İster evde ister sahada her koşulda özenli, hayattaki problemleri çözmeye odaklı yapısı, özgüvenli ve yenilikçi duruşu ile kadınlar bu süreçte zorlukların üstesinden gelmiştir. Buna rağmen günümüzde hala cinsiyet ayrımı gözetildiğine belirli iş kollarının kısıtlandığına şahit oluyoruz. Alışılmışın dışına çıkan, buna cesaret eden kadınlarımızın sağladıkları başarılar ortada.

İnoksan Satış Pazarlama Genel Müdürü Esra Altay

Bünyesinde görev aldığım endüstriyel mutfak sektörü iş gücü gerektirmesi sebebiyle erkek egemen bir yapıya sahip. Sektörde erkek çalışanların sayısı kadınlara oranla çok daha fazla fakat bu oranın dengelenmesi için kapılarımız sonuna kadar açık.

İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın

Bünyesinde görev aldığım endüstriyel mutfak sektörü iş gücü gerektirmesi sebebiyle erkek egemen bir yapıya sahip. Sektörde erkek çalışanların sayısı kadınlara oranla çok daha fazla fakat bu oranın dengelenmesi için kapılarımız sonuna kadar açık. Endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz İnoksan’da görev alan bir kadın olarak, isteyip de başaramayacağımız hiçbir hayalin olmadığını söyleyebilirim. Ve yine mutluluk ve umutla söyleyebilirim ki İnoksan olarak bugün üretim ve üst düzey yönetimde çalışan kadın sayımız oldukça fazla. Şirketimize sevgi, merhamet ve azimle kadın eli değmesine öncülük etmekten dolayı gururluyum. Bu durum bizi daha da güçlendiriyor. İnoksan olarak öncelikle şirketimiz devamında ise sektörümüz için cinsiyet eşitliği adına yönetimden sahaya kadar tüm alanlarda kadınların karşılaşabilecekleri sorunları inceleyip bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirerek destekleyici programlar çıkarıyoruz. Kadınların sahip oldukları sosyal çevrenin rolünü de sorgulayarak analiz ettiğimiz programlarla ekiplerimize kariyerlerini ve kendilerini geliştirmek için fırsatlar sunuyoruz. Şirketimizde kadın-erkek eşitliğini yalnızca sayısal oranlarla değil iş hayatındaki tüm noktalarda dengeliyoruz. Özellikle yeni mezun genç kadınlarımızı ekiplerimiz arasında almaya gayret ediyor, pozitif ayrımcılıkla onların kariyerlerinin başlangıcından itibaren gelişimleri için yanlarında oluyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi de kız çocukları ve kadınların hayata ve iş yaşamına dahil olmaları üzerine kurgulayarak hayata geçiyoruz.

Bugün gelinen noktada hala öğreneceğimiz çok şey var. Bunun için çalışmaya devam! Geleceği bizler şekillendiriyoruz. Çalışan, üreten ve umut eden tüm kadınlarımızın genç nesillere örnek olacakları konusunda güvenim tam. Yaşamın her alanındaki gelişmelerle kadınların hak ettiği toplumsal cinsiyet eşitliği seviyesine ulaşmasını diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.