Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, tüm sektörler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ürün ve hizmet üreten işletmeler, iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanırken, global çapta markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor.

Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının globalde rekabet etmelerine rehberlik ediyor.

Savunma sanayi sektöründeki firmaların, global çapta başarılara imza attığını anlatan Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Ülkemizin giderek artan savunma sanayi ile ilgili stratejik başarıları, diğer ülkeler karşısında bizi mukayeseli üstünlüğe getirmiştir. Savunma sanayide imza attığımız başarılar ile, ülke olarak global çapta fırsatları yakalamış bulunuyoruz. Savunma sanayi sektöründeki şirketler, bu fırsatı Turquality ile değerlendirerek, uluslararası pazarlardaki hedeflerine daha hızlı ulaşabilirler. Yüksek teknoloji üreten bu işletmeler, yurtdışı açılımlarında ihracat, pazarlama, ar-ge, hukuk, ofis kiralama gibi birçok konuda destekler alabilirler. Progroup olarak, katma değeri yüksek savunma sanayiye odaklanarak, Türkiye’nin milli ve yerli çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Turquality’nin marka destekleri nelerdir?

Ürün ihracatı yapan markalar için Turquality desteği almanın koşulları hakkında şunları belirtebiliriz. Müracaat eden markanın, Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekiyor. Yurtdışında da, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekiyor. Ürün ihracatı için son 3 yıl ihracat yapma ürün ihracat ortalamasının en az 3 milyon tutar oranında olması gerekiyor. Hizmet ihracatında ise, sadece ihracat limiti maddesi yoktur.

İşletmelere verilen Turquality desteklerinden bazıları şunlardır?

1-İstihdam Giderleri,

2-Yazılım ve Bilişim Giderleri,

3-Depo Hizmetleri Giderleri,

4-Gelişim Yol Haritası,

5-Sertifikasyon Giderleri,

6-Tasarım Giderleri,

7-Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve Korunması ile İlgili Giderler,

8-Uluslararası Hukuk Danışmanlık Giderleri,

9-Ofis, Depo, Mağaza Kira ve Kurulum Giderleri,

10-Danışmanlık Giderleri,

11-Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama Giderleri,

Turquality’nin İşletmeye Sağladığı Değerler Nedir?

1-Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14

2-Mevcut ihracat artışına katkısı: %15

3-Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17

4-Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7

5-Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10

6-Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

7-Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

8-İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14