Tarımsal girdi fiyatları, Aralık’ta aylık yüzde 2.72 arttı ve 2020’de yıllık artış yüzde 17.52’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Aralık’ta 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 9.85 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Aralık’ta aylık bazda tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.23, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.80 yükseldi. Yıllık bazda da, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 17.03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 20.58 yükseldi.

TÜİK verilerine göre yıllık en fazla artış yüzde 37.96 ile makine bakım masrafları alt grubunda oldu.

Fiyatları yıllık en fazla yükselen diğer alt gruplar ise yüzde 27.00 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 25.24 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, fiyatları en az artan alt gruplar da sırasıyla yüzde 2.07 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2.83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4.06 ile enerji ve yağlar oldu.

TÜİK verilerine göre, fiyatlar aylık bazda en çok yüzde 4.08 ile makine bakım masrafları alt grubunda arttı.