Sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile üç yıldır devam eden TÜSİAD SD2 (Sanayide Dijital Dönüşüm) Programı’nın Başarı Hikayeleri Töreni, bugün online olarak gerçekleştirildi. 

TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri Töreni’nde, 2020 döneminde eşleşen ve birlikte dijital çözüm dosyalarını üreten teknoloji kullanıcıları ve tedarikçilerinin başarı kategorileri açıklandı. Etkinliğin açılış bölümünde, 2018 yılında hayata geçen programın üç yılda geldiği aşamayı ve edinilen deneyimi TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, TÜSİAD’ın sanayi politikaları çerçevesinde dijital dönüşüme bakışını ve çalışmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır paylaştı. Bu konuşmaları takiben Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoşkun tarafından Bakanlığın dijital dönüşüme yaklaşımı aktarıldı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ınana açılış konuşmasını yaptığı törende TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yeni dönemin dijitalleşme dinamikleri ile TÜSİAD SD2 Programının gelecekteki modelini aktardı.

2020 Çözüm Dosyalarının tanıtımı ve başarı kategorilerinin ilanı sonrası etkinlik, 2018 ve 2019 dönemlerinden ilham veren örneklerle devam etti.

TÜSİAD SD2 2020 Dönemi Başarı Hikayeleri Töreni, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın konuk olduğu “Türkiye’den Globale Dijital Dönüşüm” kapanış oturumu ile tamamlandı.

Vodafone Türkiye (Altın Sponsor), Gün+ Partners Avukatlık Bürosu (Hukuki Destek Paydaşı), Inventram (Gümüş Sponsor) ve Medianova (Canlı yayın çözüm ortağı) desteğiyle 2020 dönemi tamamlanan TÜSİAD SD2 Programı’nın TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri Töreni’nde başarı kategorileri şöyle belirlendi:

Ticarileşme Potansiyeli – Brisa & Skysens, Akıllı Isıtma Kontrol Sistemi

Yaygınlaşma Potansiyeli – Enka & HKSM, İnşaat Makine Ekipman Yönetimi 

Uluslararası Rekabetçilik – Kordsa & Intenseye, İSG için Sınırlandırılmış Alan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü

Sektörel Dönüşüm Potansiyeli – Esan & Organon Analitics, Maden Arama Süreçlerinde Yapay Zeka Uygulanması

Sektörel Dönüşüm Potansiyeli– Siemens & Simsoft, Üretim Süreci ve Materyal Planlaması için Simülasyon

Sektörel Dönüşüm Potansiyeli – Erkurt & MBİS , Akıllı Proje Fiyatlandırma Sistemi Kurulması

Katma Değer – Esan & Reengen, Enerjinin Dijital Ortamda İzlenmesi /Takip Edilmesi ve Optimizasyonu

Katma Değer – Dalgakıran & Armolis, Fabrikada ve Üretimde Dijitalleşme, MES

Teknolojinin Sürdürülebilirliği – DHL & Arute Solutions, Nakliye Departmanı Operasyonel ve Finansal Yönetimi

Vodafone Kategorisi – Kordsa & Intenseye, İSG için Sınırlandırılmış Alan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü

TÜSİAD SD2 HAKKINDA

TÜSİAD SD2, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile:

  • üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturuyor;
    teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekliyor;
    teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini ortaya koyuyor.

Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2, çalışan prototipi olan teknoloji sağlayıcılarının müşteri doğrulamalarını yapma süreçlerine de önemli katkı sağlıyor.

TÜSİAD SD2 Programı’nda süreç nasıl işliyor?

Teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm arayışına uygun nitelikte ürün ve/veya hizmet için teknoloji tedarikçilerine çağrılar web platformunda yayınlanır.

Bu çağrılara cevap verecek nitelikte ürün ve/veya hizmet geliştiren teknoloji tedarikçilerinin başvuruları web platformu üzerinden alınır.

“Teknoloji kullanıcılarının” ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı” (STEP) kapsamında farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelme imkanı elde eder.

STEP kapsamında, “teknoloji kullanıcıları” en uygun “teknoloji tedarikçileri” ile eşleşip, bire bir çalışma dönemine girerek birlikte bir ‘Çözüm Dosyası’ oluşturur.

 Oluşturulan çözüm dosyaları TÜSİAD’ın, değerli iş insanları, kamu temsilcileri, akademisyenler ve yatırımcılardan oluşturduğu jüriye sunulur. Yapılan sunumlar jüri tarafından değerlendirilerek projelerin başarı sağladığı alanlar belirlenir.

Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılır.

Açılışta konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski‘nun mesajı şöyle:

Tüm dünya gibi ülkemiz de Covid-19 salgını süresince önemli dersler aldı. Küresel düzeyde hem ekonomik hem de sosyal anlamda hemen hemen her sektörde bir dönüşüm çabası görüyoruz. Bu dönem hem yeni riskleri hem de fırsatları beraberinde getiriyor. Hem iyiyi, yararlıyı; hem kötüyü verimsizi tecrübe ediyoruz. Bu durum dijital dünya için de geçerli.

Bu zorlu dönemde teknoloji farklı iş kültürleri ile yakınlaşmamıza ve yeni iş modelleri geliştirmemize önemli katkılar sağlıyor. Üretimimizin ve şirketlerimizin sürdürülebilirliğini destekliyor. Bu dönem küresel eşitsizliklerin giderilmesinde dijitalleşme yatırımlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TÜSİAD olarak teknoloji ekosistemindeki paydaşların işbirliği içinde olmasını, ülkemizde birlikte çalışma kültürünün gelişmesini kritik önemde görüyoruz. Kriz dönemi bu ihtiyacı daha da körükledi. Ülkemizin dijital anlamında yetkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması için sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi şart. Bunun için de en önemli konu öncelikle teknolojiyi kullanan ve üreten şirketlerin birbirleriyle konuşabilmesi. Ekosistemin bu son derece önemli iki aktörünü bir araya getirmek, başarının neredeyse yarısı. İşte bu amaçla üç sene önce çıktığımız ve TÜSİAD SD2 adını verdiğimiz bu yolda hala inançla ve azimle yürüyoruz. Bizimle birlikte bu yolda yürüyen teknoloji kullanıcısı ve teknoloji üretici şirketlere yürekten teşekkür ediyorum. Üç senedir teknoloji kullanıcılarımız ve yerelde teknolojiyi üreten harika tedarikçilerimizin birlikte çalışmalarını mutlulukla takip ediyoruz. Bazıları açısından bu çalışma sürecinin salt SD2 dönemi ile sınırlı kalmadığını ve uzun dönemli işbirlikleri kurduklarını görmek bizleri ayrıca gururlandırıyor.

Ülkemizin dijital dünyada öncü konuma gelebilmesi için bu işbirliklerinin artması ve bunun için de TÜSİAD SD2 gibi modellerin daha erişilebilir olması son derece önemli. SD2 Programımızı yaygınlaştırabilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve ilgili birimleri başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla yakın işbirliğini devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz dijital platform modeli de tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Sizlerin destekleri ve katkılarıyla ülkemizin dört bir yanında dijital dönüşüm ekosistemini hep birlikte geliştireceğimize olan inancımla bugünkü Başarı Hikayeleri Töreni’nin verimli geçmesini diliyorum. Birlikte çözüm dosyaları üreten şirketlerimizi dinlemek için son derece sabırsızım.