Sanayi üretimi Kasım’da beklentilerin üzerinde artış gösterdi…

KOBİ Postası

ENVER ERKAN, TERA YATIRIM >> Türkiye’de Kasım ayında sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilerle, bir önceki yılın aynı ayına göre %11 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %0,5 oranında artış göstermiştir. Arındırılmamış verilere göre ise, sanayi üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 oranında artış gerçekleşmiştir. Bizim tahminimiz Kasım ayında sanayi üretiminin arındırılmış verilerle yıllık bazda %10 artması yönündeydi.

Sanayi üretim verileri, bizim de beklentimiz olan %10’un üzerinde %11,3’lük bir yıllık artışa işaret ediyor. Veriler olumlu, talep göstergeleri güçlü seyrini devam ettiriyor. 2Ç20 dönemindeki kapanma etkisi sonrasında 3Ç20 ile başlayan hızlı toparlanma etkisi Ekim ve Kasım dönemine de yansıdı. Ekonomik normalleşme döneminde, üretimdeki hızlanmanın yanı sıra kısıtlama etkilerinin de görülmeye başlandığı içinde bulunduğumuz dönemde üretim kanallarının açık tutulması yine sektörün daha olumlu görünmesini sağlayacaktır. 3Ç20’de de hükümetin kredi kanallarını gevşek tutmak başta olmak üzere ekonomiyi destekleme anlamında etkilerinin yansımaları sürmektedir.

Detaylara baktığımızda; madencilik ve taş ocakçılığı aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda %4,6 artış göstermiştir. İmalat sanayiinde aylık bazda %1,5 artış görülürken, yıllık bazda ise %11,6’lık büyüme gerçekleşmiştir. Elektrik, gaz, buhar grubunda ise aylık bazda %0,1 daralma görülmüş, yıllık bazda ise artış %7,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aylık bazda sermaye malı %3,6, dayanıklı tüketim malı %1,6, ara malı %1,2 ve enerji %0,5 oranında artmıştır. Dayanıksız tüketim malı ise %0,1 oranında daralmıştır. İlgili kalemlerdeki yıllık değişimlere bakıldığında ise; dayanıklı tüketim malı %22,2, ara malı %13,1, sermaye malı %12,4, dayanıksız tüketim malı %7,5 ve enerji %2,4 artmıştır. 

Sanayi üretim endeksi (Yıllık)… Kaynak: TÜİK, Bloomberg

4Ç20 dönemine sarkan bu pozitif görünüm, son çeyreğin genel ekonomik büyümesini de pozitif etkileyecektir ve yılı da pozitif büyümeyle kapatmamızı sağlayacaktır. Yılın genelinde %1’e yakın bir büyüme görüleceğini tahmin ediyoruz. Bununla beraber, parasal sıkılaşmaya gidilmesi, faiz oranlarının yükselmesi ve küresel ekonomilerde karantina önlemleri etkisiyle yavaşlama eğilimine girilmesi 1Ç21 dönemi itibariyle durağanlaşma etkisi görülmesine neden olabilir.

Turkey: Industrial production increases above expectations in November …

According to calendar adjusted data, Turkey’s industrial production in November increased by 11% compared to the same month of the previous year; Seasonal and calendar adjusted industrial production increased by 0.5% compared to the previous month. According to the unadjusted data, there was an increase of 8.7% in industrial production compared to the same period of the previous year. Our forecast was that industrial production increased by 10% on an annual basis in November with adjusted data.

Industrial production data point to an annual increase of 11.3%, above our expectation of 10%. Data are positive and demand indicators continue their strong trend. After the closing effect in 2Q20, the rapid recovery effect that started in 3Q20 was reflected in October and November periods. In the period of economic normalization, in addition to the acceleration in production, the effects of restrictions are also beginning to be seen, and keeping production channels open will make the sector appear more positive. In 3Q20, the repercussions of the effects of the government in terms of supporting the economy, especially keeping credit channels loose, continue.

When we look at the details; Mining and quarrying increased by 0.3% on a monthly basis and increased by 4.6% on an annual basis. While a 1.5% increase was observed in the manufacturing industry on a monthly basis, an annual growth of 11.6% was realized. In the electricity, gas and steam group, there was a 0.1% contraction on a monthly basis, and an annual increase of 7.5%. Capital goods increased by 3.6%, durable consumer goods by 1.6%, intermediate goods by 1.2% and energy by 0.5% on a monthly basis. Nondurable consumer goods, on the other hand, contracted by 0.1%. Considering the annual changes in the related items; Durable consumer goods increased 22.2%, intermediate goods 13.1%, capital goods 12.4%, non-durable consumer goods 7.5% and energy 2.4%.

This positive outlook that extends to the 4Q20 period will positively affect the overall economic growth of the last quarter and will enable us to close the year with positive growth. We estimate a growth close to 1% throughout the year. However, the slowdown in global economies due to the monetary tightening, the rise in interest rates and the quarantine measures may cause a stagnation effect as of 1Q21.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

<strong>TASARRUFLU PETEKLERLE </strong>8 MİLYAR TL KASAMIZDA KALACAK!

1 metreküp doğal gaz için konutlarda ortalama 182,6 kuruş ödeyen tüketiciler, ısınmak için günde yaklaşık 20 TL harcıyor. Konutlarda yıllık ortalama 15 milyar metreküp doğal gazın tüketildiğine ve bunun ekonomik […]

KOBİ Postası'nı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz

ABONE OLUN