İşsizlik oranı Ekim’de yüzde 12,7 oldu

KOBİ Postası

ENVER ERKAN, TERA YATIRIM >>

Türkiye’de Ekim ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayında %13,4 iken 0,7 puan azalarak %12,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise arındırılmamış işsizlik oranının değişmediği görülmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise geçen yılın aynı ayına göre 0,6 azalarak ve bir önceki aya göre 0,1 artarak %12,9 seviyesinde açıklandı. Arındırılmış verilere göre genç nüfusta işsizlik oranı %24,8 olurken; tarım dışı işsizlik ise %14,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kıyaslanabilir dönemler olan Ekim 2019 – Ekim 2020’ye baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 3,1 puanlık düşüş olduğu görülmektedir. 2019’un benzer döneminde 32 milyon 521 bin kişi olan işgücü, Ekim 2020’de 31 milyon 204 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %52,7’den %49,6’ya gerilemiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak %43,2 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise önceki aya göre bin kişilik bir artış söz konusudur. Bu dönemde, ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 6 bin kişi, sanayi sektöründe 67 bin kişi artarken inşaat sektöründe 2 bin kişi, hizmet sektöründe 70 bin kişi azaldı.

İşsizlik oranı… Kaynak: TÜİK, Bloomberg

İşsizlik verilerinde, önceki aylarda da bahsettiğimiz dinamiklerin etkisi sürmektedir. Kısmi açılmalar, 3Ç20 döneminden itibaren istihdamda belli ölçüde stabilite sağlamış, buna karşılık işgücü piyasası dinamiklerinde özellikle katılım oranı ve istihdam oranını olumsuz etkileyen pandemi faktörleri geçerliliğini korumuştur. Bu dönemde; işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği ve kısa çalışma ödeneği gibi önlemlerin devam etmesi işsizlik oranının rakamsal artışına engel olmuştur. Özellikle Aralık ayından sonraki süreçte, artan Covid vakalarının getirdiği kısıtlama önlemleri hizmet sektöründe önemli ölçüde istihdam kaybına neden olacaktır. İstihdam piyasasındaki kısa vadeli dinamikler, pandeminin ve aşılamanın ekonomik faaliyet üzerindeki etkisine; uzun vadeli dinamikler ise orta uzun vadeli güven ve yatırım ortamına bağlı olacaktır.

Turkey: Unemployment rate steady at 12.7% in October…

In October, the unemployment rate in Turkey was realized as 12.7% compared to the same month last year’s 13.4%, with a decrease of 0.7 points. When compared to the previous month, it is observed that the unadjusted unemployment rate did not change. Seasonally adjusted unemployment rate was announced as 12.9% with a decrease of 0.6 compared to the same month of the previous year and an increase of 0.1 compared to the previous month. While the youth unemployment rate was 24.8% according to the refined data; Non-farm unemployment stood at 14.9%.

When we look at the comparable periods, October 2019 – October 2020, it is seen that there is a 3.1 point decrease in the labor force participation rate between the relevant periods with adjusted data. The workforce, which was 32 million 521 thousand people in the similar period of 2019, reached 31 million 204 thousand people in October 2020. The labor force participation rate has decreased from 52.7% to 49.6%. Looking at the seasonally adjusted data; While the employment rate decreased by 2.3 points compared to the same period of the previous year and became 43.2%, there was a thousand people increase in seasonally adjusted employment compared to the previous month. In this period, seasonally adjusted employment increased by 6 thousand people in the agricultural sector, 67 thousand in the industrial sector, while the construction sector decreased by 2 thousand people and the service sector by 70 thousand, according to economic activity.

The dynamics we mentioned in previous months continue to affect the unemployment data. Partial openings have provided a certain degree of stability in employment since 3Q20, while pandemic factors that adversely affect participation rate and employment rate in the labor market dynamics have remained valid. In this period; The continuation of measures such as dismissal ban, unpaid leave support and short-time work allowance prevented the numerical increase in the unemployment rate. Especially in the period after December, the restriction measures brought by increasing Covid cases will cause a significant loss of employment in the service sector. Short-term dynamics in the employment market will depend on the impact of the pandemic and vaccination on economic activity; while the long-term dynamics will depend on the medium-long-term trust and investment climate.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

İNGİLTERE’NİN YENİ KORKUSU FAİZ ARTIŞI

Düşük faiz döneminde yapılan borçlanmanın ileride geri ödemelerde sıkıntı yaşanacağı vurgulanırken, devlet borçlanmasının kontrol altında tutulması gerektiği belirtiliyor. Brexit ve korona virüsün etkisiyle sıkıntılı bir dönem geçiren İngiliz ekonomisi şimdide […]

KOBİ Postası'nı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz

ABONE OLUN