Hibe ve kira desteği için 8 Ocak son tarih!

KOBİ Postası

Pandemiden olumsuz etkilenen esnafa 2021 yılının ocak, şubat ve mart aylarında üç ay verilecek hibe ve kira desteğine başvurular bu hafta sona eriyor. Bu desteklere başvuru için son tarih ise 8 Ocak Cuma günü.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün sağlık açısından olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak tüm gücüyle seferber olan Türkiye, aynı zamanda ekonomi tarafında da gözlenen olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ adlı ekonomik paket ile başlatmış olduğu destek ve teşviklerini sürdürüyor. Salgından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Aralık 2020 tarihinde açıklamıştı. Söz konusu paket ile gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde destek sağlanıyor.

3 AY VERİLECEK

Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak şekilde belirlendi. Gelir kaybı desteği olarak; ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile Oda’ya kayıtlı gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 TL olmak üzere 3 bin TL hibe desteği sağlanacak.

KİRA TUTARI KADAR

Buna ilaveten; gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 TL olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 TL, diğer yerlerde aylık 500 TL olmak üzere toplamda bin 500 TL kira desteği de sağlanacak. Ancak, işyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda işyeri kira tutarı kadar kira desteği sunulacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

* Destek başvuruları ve itirazları elektronik ortamda  www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

* Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

* Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi gerekir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

* 30 Aralık 2020 günü başlayan destek başvuruları 8 Ocak 2021 gününe kadar sürecek.

* Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilecek. İtiraz başvurusu Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecek.

* Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

YARARLANMA KOŞULLARI

* Destek programından, 14 Aralık 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, Oda’ya kayıtlı gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

* Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanımı değişikliği yapanlar hibe desteğinden faydalanamayacak.

* Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar, Oda’ya kayıtlı gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.

* Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla işyeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar, bir işyeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

* Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerektiği, destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacak.

* Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

* Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile Oda’ya kayıtlı gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımlarının başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından duyurulduğu ve bu faaliyet tanımlarını QR koddaki EK-1 dokümanında bulabilirsiniz.

YARARLANABİLECEKLERİN LİSTESİ

Destek programlarına ilişkin uygulama esasları ile ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkarlar ile Oda’ya kayıtlı gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımlarını liste halinde görmek için QR kodunu okutabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

KÜMAŞ MANYEZİT’İN SATIŞI İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Yıldız Holding’in iştiraki Kümaş Manyezit’in OYAK bünyesindeki Erdemir’e satışı için anlaşma imzalandı. KAP’a bildirilen 340 milyon ABD doları işletme değeri üzerinden yapılan anlaşmanın ardından yasal onayların alınmasıyla birlikte hisse devri […]

KOBİ Postası'nı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz

ABONE OLUN