Doğanın öğretileri rehberliğinde, sürdürülebilir yaşama dönüşümü öğretmek, desteklemek ve olanaklı olduğunu göstermek amacıyla, bir sivil toplum hareketi olarak yola çıkan Permatürk Doğayla Ahenk içinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüş Vakfı İstanbul’da kuruldu. Doğal işleyişleri, doğanın öğretilerini, insanın doğaya etkilerini ve yerini anlatarak, tüm toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen Permatürk Vakfı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir olmasına dikkat çekiyor.

Permatürk Vakfı, balkon ve teras bahçelerinden başlayarak, farklı ölçeklerde kendi kendine yetebilir yaşam alanları, ekolojik yerleşkeler kurmayı, kurulmasına destek olmayı ve bozkırları yeşertmeyi hedefliyor. Bu örnekler yoluyla daha sağlıklı, dirençli, keyifli bir yaşam tarzının mümkün olabildiğinin deneyimlenmesi; doğa, sürdürülebilirlik, kendi kendine yetebilme konularında bilgi ve beceri kazanmak mümkün olabilecek.

BAL KUŞU OLMAYA DAVET

Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten birey, topluluk, kurum ve kuruluşlar ile çoklu faydalı çalışmalar yürütebilecek bir ağ oluşturmayı da hedefleyen Permakültür Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Taner Aksel, Vakfın hedeflerinin temelinde bireysel sorumluluk duygusunun bulunduğunu belirterek, bal kuşu hikayesini aktardı ve herkesi bal kuşu olmaya davet etti. Aksel şöyle dedi:

Bir gün ormanda yangın çıkar. Hayvanlar ormandan dışarıya doğru kaçarken ufak bal kuşu (çiçeklerin özü ile beslenir, ufak uzun bir gagası vardır, ancak birkaç damla özü ağzına çekebilir) derenin üzerine uçar ve dereden birkaç damla su alıp yangının üzerine bırakır. Bunu gören diğer hayvanlar ‘Sen ne yaptığını sanıyorsun, neye faydası var?’ derler. Bal kuşu da ‘Ben kendi üzerime düşeni yapıyorum. Eğer siz de yaparsanız, belki o zaman yangının sönme ihtimali doğar’ der. Aynı bu bal kuşu gibi hep birlikte, seferberlik halinde çözüm olmaya çaba gösterebilirsek; tüm yaşam için bereketli, dirençli bir dünya meydana getirebiliriz. Sizleri de bal kuşu olmaya davet ediyoruz”.