Hayatımızın büyük bir kısmını işyerlerinde geçiriyoruz. Zorlu saatler boyunca sorumluluklar, görevler alıyoruz, karşılığında ücretlendiriliyoruz, gelişimimizle paralel ek görevler üstleniyoruz, ödüllendiriliyoruz ve hatta zaman zaman da açık açık ya da dolaylı olarak cezalandırılıyoruz. Bütün bu iş süreçlerinin adil olarak icra edilmesi iş ortamlarında huzuru ve bunun sonucunda da sürdürülebilir başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyen Murat Yeşildere: “Sadece adaletin dağıtılması değil, fırsat eşitliğinin sağlanması ve her seviyede çalışanların kendi seslerinin ve görüşlerinin dillendirilip seslendirildiğinden emin olmaları da iş hayatında adaletin sağlanması için ön şartlar. Başka bir deyişle, toplumsal eşitliğin ve buna bağlı huzurun mikro düzeyde gerçekleştiği yer çalışma ortamı. Bu şartların sağlandığı az sayıda kurumda ise, çalışanların işverene ve onun çalıştırdığı sisteme duyduğu güvenden bahsedebiliyoruz” dedi.

  • Her şeyin başı karşılıklı saygıdan geçiyor

Yeşildere, “Adil yönetilen ve çalışanların sisteme güven duyduğu kurumlar, çoğunlukla sürdürülebilir başarıyı sağlayarak öne çıkıyor. Bu bağlamda adaletin sağlandığı kurumların iş hayatında artması; toplumsal eşitliğin, başta cinsiyet olmak üzere her boyutta sağlanmasına da katkıda bulunuyor. Adil yönetimin, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırması ve katkısını azamiye çıkarması için önemli bir şart olduğunun altını çizmemiz gerekli, zira sahip olduğu varlıklarının, kaynaklarının tamamını kullanamayan organizasyonların gelişebilmesi, sürdürülebilir başarıyı sağlayabilmesi mümkün değil. ‘Adil yönetim’ kavramının kurumların kültürü ve değerlerinin arasına girmesi her şeyden daha önemli” diye vurguladı.

Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim modellerinde sürdürülebilir başarı için en önemli noktanın saygı olduğunu belirten Murat Yeşildere: “Çalışanın işverenine duyduğu saygı, işverenin çalışana duyduğu saygı; işverenin, müşterisine, tedarikçisine, rakibine duyduğu saygı; işverenin düzenleyici kurumlara, kanun koyucuya duyduğu saygı; çalışanın meslektaşlarına, çalışma arkadaşlarına, astına, üstüne duyduğu saygı. Her birimizin kendimize duyduğumuz Saygı, zira kendimize saygı duymadan, çevremizdekilere de saygı duyabilmemiz mümkün değil” diye ekledi.

MURAT YEŞİLDERE KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Murat Yeşildere, Manchester’da işletme ekonomisi yüksek lisansı yaptı. Uzun yıllar finans sektöründe çalıştıktan sonra 2000 yılında üst düzey yönetici araştırma şirketi Egon Zehnder’e katıldı. Son 8 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan Yeşildere, Bağımsız Kadın Direktörler, Yönetim Kurulunda Kadın, PWN Professional Women’s Network ve Yanındayız gibi çeşitli inisiyatif ve derneklerde kurucu olarak ya da yönetim kurulunda görev alıyor. Eyvah CEO Doğuruyor kitabı da iş hayatındaki gözlemlerinden ortaya çıktı. Kitabın geliri Yanındayız Derneği’ne bağışlanıyor.