Türkiye’de son yıllarda artan kentleşme, konut sektöründeki hareketlilik ve e-ticaret pazarının gelişimi oluklu mukavva tüketimini zirveye taşıyor. ‘Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi’ Raporu’na göre, 2016-2021 yılları arasında  Avrupa ülkeleri ortalama yüzde 0.9’luk büyüme ile yerinde sayarken, Türkiye yıllık ortalama yüzde 5.6’lık büyüme hızı ile İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya gibi ülkeleri sollayacak.

IBS Research & Consultancy ve Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) işbirliği ile hazırlanan ‘Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi’ konulu raporun sonuçları açıklandı. Raporun tanıtımı amacıyla İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında, OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu ve OMÜD Genel Sekreteri Levent Deniz, sektörün dünyada ve Türkiye’deki gelişimine ilişkin beklentileri paylaştı, sektörün ülke ekonomisindeki yerini analiz etti.

Rapora göre, 2015 yılında 836 milyar dolar olan dünya ambalaj malzemesi tüketimi yüzde 20 artışla 2020 yılında yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşacak. Raporda, 2015-2020 yılları arasında oluklu mukavva ambalajın içinde bulunduğu kağıt-karton ambalaj tüketiminin ise yüzde 31 civarındaki pazar payını koruyacağı öngörülürken, Türkiye’nin ise hızlı gelişen pazarlardan biri olarak 2021 yılında Avrupa bölgesinin en büyük 5. üretim merkezi olacağı belirtildi.

‘Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi’ raporuna göre, 2016-2021 arasında dünya oluklu ambalaj üretiminin yılda ortalama yüzde 2.3 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Söz konusu dönemde, Avrupa ülkelerinin oluklu mukavva üretiminin 29.7 milyon tondan 31.1 milyon tona ulaşması beklenirken, Türkiye’nin ise yüzde 5.6’lık yıllık büyüme hızı ile  İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’nın önüne geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye ayrıca 2011-2016 yılları arasında dünya oluklu mukavva ambalaj üretiminde yılda ortalama yüzde 3.5 ile miktar bazında büyümede, Hindistan, Çin ve Polonya’nın ardından dördüncü ülke oldu.

“Türkiye bölgesel cazibe merkezi”

Türkiye’nin son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 4.8’lik GSYH büyümesi ve güçlü performansı ile yatırımcılar açısından bölgesel cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken OMÜD Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, “Oluklu mukavva ambalaj sanayi önümüzdeki 7 yılda 1.5 kat büyüyecek. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, tüketim harcamaları ve internet erişimindeki artış sektörümüzün büyümesini olumlu yönde etkiliyor. 2018 yılında en az yüzde 10 kapasite artışı ile 3.3 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesine ulaşılacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki süreçte; yeni Hal Yasası, kentleşme, konut inşaatları ve e-ticaret hacmindeki artış sektörün gelişimini hızlandıracak en önemli gelişmeler olacak. Bütün bu gelişmeler ışığında; oluklu mukavvada Türkiye’nin 2021’de kişi başına 62 metrekarelik üretimle Avrupa ortalamalarına yaklaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

90 bin kişinin geçimini sağlıyor

Sektörün Türkiye ekonomisindeki yerinin de incelendiği raporda, oluklu mukavva üretiminin tedarik ve satış-dağıtım zincirleri olmak üzere doğrudan ve dolaylı ekonomik etki analizine yer verildi. Rapora göre, oluklu mukavva sanayi 2017 yılında 88 üretici firmaya ait 110 fabrikada, 3 milyon tonluk oluklu mukavva üretim kapasitesine sahip bulunuyor. 2017 yılında 2.2 milyon tonluk satış ve 164 bin tonluk ihracat gerçekleştiren sektör, 6.2 milyar liralık ciroya ulaştı. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 500’ü bulurken, ambalaj üretimine girdi ve hizmet sağlayan diğer sektörlerdeki çalışanlar ve aileleri de hesaba katıldığında bu sayı 90 bini geçiyor.

2015 verilerine göre 4.1 milyar TL satış hacmi ile 700 milyon TL’lik katma değer yaratan sektörün 2017 yılı itibariyle ekonomiye katkısı 1 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor.

İhracattaki payı artıyor

Rapordan öne çıkan diğer çarpıcı sonuçlar ise şöyle:

  • 2012 yılından bu yana oluklu mukavva sanayi büyümesi, genel imalat sanayi büyümesinden daha yukarı bir seviyede gerçekleşti.
  • 2017-2023 yılları arasında sektör GSYH’dan 1.2 puan daha hızlı büyüyecek. Yüzde 5.9 ortalama büyüme ile kişi başı 25 kg olan oluklu mukavva ambalaj üretimi, 2023 yılında 36 kg seviyesine çıkacak.
  • 2009 yılından beri oluklu mukavva tüketim artışı Türk ekonomisinin büyüme hızından daha fazla artış gösterdi.

İhracattaki payı artan sektör, cari açığa da pozitif katkı sağlıyor. 2006 yılında üretimin sadece %3’ü seviyesinde olan ihracatın payı 2016’da %7’ye çıktı.