Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında düzenlenecek olan “Toplam Faktör Verimliliği “ başlıklı konferans için hazırlıklar tamamlanıyor.

Toplam Faktör Verimliliği konusunun önde gelen isimleri katılıyor

Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek olan ve “Özel sektörün performansını artırmak için kamunun ne yapması gerekir?” sorusuna yanıt aranacak konferans, ekonomide, imalat sanayinde verimlilik konularında Türkiye’de ve dünyadaki önde gelen kamu, üniversite,özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek. Verimlilik için ekonomi politikalarının geleceğinin değerlendirileceği ve Toplam Faktör Verimliliğinin ekonomide artışı için kamunun rolü konusunda fikir alışverişi yapılmasının hedeflendiği konferansta projenin önemli bir çıktısı olan Yeşil Kitap’ta yer alan hususlar da değerlendirilecek. Konferansın oturumları, Yeşil Kitap‘taki ana temalar ve sorular üzerinde yoğunlaşacak.

Türkiye’nin verimlilik sorununa somut politika önerileri getirilecek

Konferansta, küresel verimlilik ve değişen iş modelleri, çığır açan teknolojiler, küresel değer zincirleri, yönetim kalitesi ve KOBİ’lerde yönetim ve inovasyon konularında yapılacak tartışmaların yanı sıra, Toplam Faktör Verimliliği konusunda politika önerilerinin yer aldığı Yeşil Kitap da sunulacak. Uluslararası alandan ve Türkiye’den örneklerin paylaşılacağı konferansa kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerden temsilciler ve çeşitli ülkelerden uzmanlarının katılması bekleniyor.