Bosch Termoteknik Türkiye, geleceğe yaptığı yatırımlarla büyüyor
Bosch Termoteknik’in, bilgi birikimi ve tecrübesini, yenilikçi yaklaşımlarıyla ulusal ve uluslararası sektöre, tüm paydaşlarına ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurduğu Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nin açılışını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik yaptı.

Türkiye’de geleceğe yaptığı yatırımlarla büyüyen Bosch Termoteknik, bilgi birikimi ve tecrübesini, yenilikçi yaklaşımlarıyla ulusal ve uluslararası sektöre, tüm paydaşlarına ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Manisa’da Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’ni hizmete açtı.

Bosch Termoteknik’in teknolojiye, inovasyona verdiği değeri ve müşteri odaklı çözümle-rini paylaştığı merkezde, alanında uzman bir kadro görev alacak. İş ortaklarından üni-versitelere, Bosch çalışanlarından tüm sektöre kadar uzanan geniş bir yelpazedeki pay-daşlara, ısıtma ve soğutma sektöründeki son teknolojiyle geliştirilmiş ürünler hakkında eğitimler verilecek. Ziyaretçiler, en yenilikçi kombi, klima ve diğer teknolojik ürünleri ve bu ürünlerin teknolojiyle olan birlikteliğini deneyimleme fırsatı bulacak. Bu merkezde gerçekleştirilecek toplantı, çalıştay ve müşteri deneyimleme uygulamaları sektörün inovasyon gücüne de katkı sağlayacak.

Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’ne 2 milyon avro yatırım
Bosch Termoteknik Türkiye’nin 2 milyon avro yatırım tutarıyla Manisa Fabrikası bünye-sinde kurduğu Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik tarafından yapıldı. Açılışa, Manisa Valisi Mustafa Ha-kan Güvençer, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann ve diğer protokol üye-leri ile Bosch Termoteknik Kalite ve Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ulrich Schmidt, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young’ın yanı sıra Bosch Termoteknik üst düzey yöneticileri, bayileri, servisleri, müşteriler ve sektör paydaşların-dan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu da katıldı.

Polat: “Sektörle ve iş ortaklarımızla birlikte büyüyoruz”
Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat ko-nuşmasında, Türkiye’nin Bosch Termoteknik için çok önemli bir pazar olduğunu vurgula-yarak, aynı zamanda önemli bir Ar-Ge, üretim ve yetkinlik merkezi olduğunu söyledi.

Polat, “Bu pazarda şirketimizin büyümesi kadar sektörün gelişmesi de en önemli öncelik-lerimizdendir. Biz ürün geliştirmeden satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede bir yandan kullanıcılar için fark yaratan çözümler sunup, etkileyici ürünlerimiz-le dünyanın dört bir yanında yaşam kalitesini artırırken, diğer yandan da sektörle birlikte büyüyoruz. Yenilikçi gücümüzü, değerlerimizi ve inovasyon anlayışımızı daima sektörün hizmetine sunuyoruz. İş modelleri, tüketici alışkanlıkları ve ürün teknolojileri değişirken, hem bu değişimin öncüsü oluyoruz hem de iş ortaklarımızı ve sektör oyuncularını yeni-liklerle beraber bu değişimin dışında bırakmayarak destekliyoruz” dedi.

Sektörün eğitim ve deneyim merkezi olacak
Uzun yıllardır sektörün içinde olduklarını, iklimlendirme sektörünün temel ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini, özellikle bilgi ve kalifiye işgücü ihtiyacının yüksek olduğunu dile geti-ren Zafer Polat; “Bu ihtiyaçların karşılanmasının beraberinde, güvenli, kaliteli ve uzun ömürlü çözümlerle müşteri memnuniyetini artıracağız. Bu alandaki ihtiyacın bilinciyle hem sektörümüzü geliştirmeyi hem de müşterilerimizi memnun etmeyi hedefleyerek bu merkezi kurduk” diye konuştu. Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nin iklimlendirme ala-nında çok sayıda farklı ürün ve uygulamayı tek bir noktada birleştiren ve bunu da tekno-lojiyle destekleyen bir merkez olduğunu vurgulayan Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu merkez, Türkiye’deki çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yanı sıra ihracat yaptığımız Avrupa’dan Asya’ya kadar uzanan 41 farklı ülkenin tamamına açık bir müşteri deneyim merkezidir. Bu merkezde iş ortaklarımıza, mevcut ve potansiyel müşterilerimize, tüm ürünlerimizi ve bu ürünlerin teknoloji ile olan birlikteliğini deneyimleyerek gösterebilme imkanımız var. Misafirlerimiz kombi, klima, kazan, ısı pompaları ve ısı kontrol sistemleri gibi ürünleri çalışır şekilde tecrübe etme fırsatı da bulacak. Sadece müşterilerimize de değil; meslek lisesi, üniversite öğrencileri ve öğretmenleri, gaz şirketleri, dernekler gibi kurum ve kuruluşlara da eğitimler vereceğiz. Yani burası yalnızca Bosch’un değil, sektö-rün bir deneyim ve eğitim merkezi olacak. İnovatif yaklaşımlarla tasarlanmış bu merkez-de fikirler tartışılarak, paylaşılarak sektör için yeni yaklaşımlar geliştirilecek. Ayrıca bizi geçmişten geleceğe taşıyan teknoloji, üretim, müşteri odaklılık, eğitim ve başarı gibi de-ğerlerimizi sektöre, dünyaya ve gelecek nesillere aktaracağız.”

Schmidt: “Biz, termoteknoloji sektörünün geleceğiyiz”
Bosch Termoteknik Kalite ve Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ulrich Schmidt de termoteknoloji sektörünün geleceğini şekillendirmek istediklerini vurgulayarak, “Müş-terilerimize istedikleri ve bizden bekledikleri bu etkileyici ürünleri sunabilmek için büyük bir mesafe kat ettik. Araştırma ve geliştirmeye ve ürünlerimizin dijitalleşmesine büyük bir önem veriyoruz. Bugüne kadar dünya genelinde 200.000’in üzerinde bağlanabilirlik ürü-nü sattık. Bu ürünlerin gelecekte büyük bir potansiyele sahip olacağına inanıyoruz. İnovasyon Merkezimizde bir dijital sergi salonu bulunmasının nedenlerinden biri de bu-dur” dedi.

Young: “Türkiye bir yetkinlik merkezi, burada olmaktan gururluyuz”
Bosch Türkiye olarak bu yıl ikinci önemli açılışı gerçekleştirdiklerini belirten Bosch Türki-ye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Mayıs ayında İstanbul’da açtığımız Bosch Tür-kiye ve Ortadoğu Merkezi’nin ardından, hem Manisa’ya hem de sektöre hareketlilik ka-zandıracak Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nin açılışını yapıyoruz. Bu açılışlar, Bosch Türkiye’nin Bosch Global’in yetkinlik merkezi haline geldiğinin önemli birer kanıtı… Bosch Grubu olarak, 100 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Uzun yıl-lardır Türkiye’deki yerel sanayinin modern teknolojilerle gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bugün öyle bir konuma geldik ki, Türkiye’nin bir noktasında NASA için özel üretim ya-parken diğer bir noktasında ise ürettiğimiz kombilerle dünyanın dört bir yanında evleri sıcak bir yuva haline getiriyoruz. Bunu da uzun vadeli bir taahhüt olarak görüyoruz. Bu-rada olmaktan, buralı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye’deki tecrübe ve bilgi birikimi tüm dünyaya aktarılacak
Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası bünyesinde hayata geçirilen Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nde 320 kişilik oditoryum, 3 farklı alanda hizmet veren eğitim salonu, ürünlerin sergilendiği dijital ve mobil içeriklerle de desteklenen showroom yer alıyor. Bu-rada mobil uygulamalar, dokunmatik ekranlar, sanal gerçeklik uygulamaları, üç boyutlu filmler, sosyal medya ve dijital içerik ekranlarıyla bilgi birikimi ve deneyimlerin tüm dün-yaya ve sektöre aktarılması hedefleniyor.

Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası; üretim, ihracat ve Ar-Ge üssü
Isıtma ürünlerinin önde gelen uluslararası üreticilerinden Bosch Termoteknik’in, Mani-sa’da 25 yıldır faaliyet gösteren fabrikası, üretim, ihracat ve Ar-Ge üssü konumunda bu-lunuyor. Fabrikada dünyanın dört bir yanındaki 41 ülke için, 551 ayrı tip kombinin imalatı yapılıyor. Üretimde kullanılan ana komponent ve parçaların imalatı da fabrikada yapılıyor. Bu hammadde ve komponentlerin yaklaşık %70’i ise yerli yan sanayiden temin edilerek üretim gerçekleştiriliyor.

Manisa fabrikasında son 7 yılda 48 milyon avro yatırım gerçekleştirildi. Fabrikada toplam 1.050 beyaz ve mavi yakalı çalışan görev yapıyor. Bu yıl yaklaşık 700 bin adet kombi üretilmesi planlanan fabrikada kurulduğundan bu yana üretilen cihaz sayısı 6 milyon âdeti aştı. Bosch’un dünyadaki en büyük kombi üretim merkezi olan fabrikada üretilen cihazlarla 2015 yılında dünya genelinde 693.000 ev ısındı.

Bosch Termoteknik Araştırma ve Geliştirme Merkezi, komponent geliştirme, konvansi-yonel ve yoğuşmalı cihaz geliştirme ile güvenirlik testleri alanlarında Bosch’un dünya genelindeki yetkinlik merkezi konumunda bulunuyor. Yaklaşık 80 çalışanın görev yaptığı Bosch Termoteknik Ar-Ge Merkezinde son 5 yılda gerçekleştirilen Ar-Ge yatırım tutarı ise 74 milyon TL düzeyindedir.