İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği, sanayinin devler ligini belirleyen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2015” araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından basın toplantısında açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2015 araştırmasına göre, sanayinin zirvesinde üretimden satışlarda 35 milyar 437 milyon TL ile Tüpraş yer aldı. Listede ikinci sırada 14 milyar 732 milyon TL ile Ford Otomotiv, üçüncü sırada 9 milyar 998 milyon TL ile Arçelik yer aldı.

Reel ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıyan, önceki yıllara göre iki ay önce açıklanmaya başlanan araştırmanın en belirgin sonuçlarından biri, finansman giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 75 artması oldu. Buna göre sanayiciler elde ettikleri karın yüzde 63,4’ünü finansman gideri olarak kaybetti.

İSO 500’ü oluşturan sanayi şirketlerinin 2014 yılında 421,2 milyar lira olan üretimden net satışları 2015 yılında yüzde 7 oranında artarak 450,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karının net satışlara oranı son yılların en yüksek düzeyi olan yüzde 8,7’ye ulaştı. 2014 yılında 30 milyar 457 milyon lira olan faaliyet karı yüzde 44,9’luk artışla 44 milyar 144 milyon TL oldu.

Araştırmaya göre 2014 yılı hariç son dört yıldır imalat sanayi ekonominin altında büyüdü. Buna göre 2015 yılında ekonomi yüzde 4, imalat sanayi ise yüzde 3,8 büyüdü.

2015 yılında İSO 500 kuruluşunun ihracatı ise yüzde 12,9 azalarak 61,3 milyar dolardan 53,4 milyar dolara geriledi. Böylece 2015 yılı itibariyle İSO 500 şirketleri Türkiye’nin ihracatının yüzde 37,2’sini ve sanayi ihracatının yüzde 38,9’unu gerçekleştirdi. İSO 500 içinde en fazla ihracat yapan şirketlerde ilk beş sırayı ise Ford Otomotiv, Tüpraş, Oyak Renault, Tofaş ve Arçelik aldı.

Finansman giderleri yüzde 75 arttı

Araştırmanın sanayicinin finansman giderlerinin 2015 yılında anormal derecede yükseldiğini ortaya koyduğunu belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin bin bir emekle oluşturduğu faaliyet karının büyük bölümünün finansman giderine gittiğini söyledi. Bahçıvan, “Finansman giderleri bir önceki yıla göre yüzde 75,1 arttı. Sanayici elde ettiği 44 milyar TL’lik karın 28 milyar TL’sini, bir başka ifadeyle yüzde 63,4’ünü finansman gideri olarak kaybediyor. Halka açık sanayi kuruluşları açısından bu oran dünyada ortalama yüzde 16. Başka bir deyişle Türkiye’yi dünyadan farklı kılan, borçluluk oranları değil, borçlanmanın maliyeti. Sanayicinin dişiyle tırnağıyla, Ar-Ge ve yatırım yaparak, istihdam yaratarak, risk alarak kazandığı paranın neredeyse üçte ikisi finansmana gidiyor. Bu kabul edilebilir, sürdürülebilir bir durum değildir. Finansman giderlerinin faaliyet karına oranı dünya ortalamalarına göre oldukça yüksek. Bu da gösteriyor ki Türkiye’deki finans sisteminin bu şekilde yürümesi imkansız. Sanayici böylesine yüksek bir finansman yükü ile mücadele ederken finans dünyasının en önemli kurumları olan bankalar da mutsuz. Böyle bir modelle sanayinin çarklarının sağlıklı olarak dönmesi çok kolay görünmüyor” dedi.

“Yeni ekonomik büyüme Ar-Ge ve yüksek teknoloji ile desteklenmeli”

Araştırmanın, Türkiye’nin nitelikli üretim ile yeni bir ekonomik büyüme hikayesi yazması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Dünyada nesnelerin interneti konuşulurken, üretim, Sanayi 4.0 ile bambaşka bir evrim yaşarken, Türkiye’nin mevcut tabloyu mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Orta gelir tuzağından kurtulmak ve yeniden üretim ekonomisine dönerek bir başarı hikayesi yazmak istiyorsak, ekonomik büyümemizin niteliğini geliştirmek durumundayız. Bu yeni büyüme hikayesinin, Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen, yüksek teknolojik ürünlere, tasarıma, markalaşmaya yönelik olması gerekiyor. Böylece büyüme niteliksel ve rakamsal olarak anlam kazanacak ve Türkiye’ye katkı sağlayacak” dedi.

Oluşturulacak kalkınma modelinde ekonominin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin göz önüne alınmasına dikkat çeken Bahçıvan, “Yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürün üretmeye teşvik edeceğimiz KOBİ’lerimiz, dinamizmleriyle Türkiye’nin nitelikli büyümesine önemli katkılar yapacak. Yeni hükümetimizin ekonomide önceliğinin “üretim ekonomisi” olacağının açıklanması bize umut veriyor. Üretim aşkıyla, istihdam aşkıyla, ihracat aşkıyla çalışan sanayiciler olarak bu hikayenin baş kahramanı olma konusunda istekliyiz” dedi.

Krediler alacak ve işletme sermayesi için kullanıldı

Araştırmaya göre Türkiye’nin dünyadan borçlanmanın kalitesi açısından negatif ayrıştığını da dile getiren Bahçıvan, şunları söyledi: “Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlara oranı dünya genelinde yüzde 25 olmasına karşılık İSO 500’de yüzde 39. Yine dünya ortalaması yüzde 66 olan duran varlıkların aktiflere oranı, İSO 500’de yüzde 46 ile 20 puan aşağıda bulunuyor. Yani dünyada özel sektörün kullandığı krediler daha çok yatırımlara gidiyor, makine parkına teknolojiye uzun vadeli işlere dönüşüyor. Bizde ise stok ağırlıklı işletme sermayesine gitmektedir. Bu da finansmanın kullanımı veya değerlendirilmesi noktasında da bir nitelik sorunu olduğunu ortaya koyuyor.”

Öz kaynakların varlık içindeki payı yüzde 40

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açıkladığı İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre; 2014 yılında 417 olan karlı şirket sayısı 2015 yılında 400’e inerken, 2015 yılında zarar eden kuruluş sayısı ise 100 oldu. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılık oranı FAVÖK (EBITDA) mutlak büyüklüğü yüzde 23 artarak 62 milyar TL oldu. FAVÖK bazında karlı şirket sayısı da 2014 yılında 481 iken 2015 yılında 476’ya indi.

Öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 39,9’a, toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı ise yüzde 60,1’e yükseldi. Özel kuruluşların öz kaynak oranı ise yüzde 37’ye inerken, borçlanma oranı yüzde 63’e yükseldi.

Ar-Ge harcamaları arttı ama üretimden satışa oranı aynı kaldı

Şirketlerin Ar-Ge harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,35 milyar TL ulaştı ancak üretimden satışlara oranı ise yüzde 0,74 olarak aynı kaldı. Şirketlerin teknoloji yoğunluğuna göre yarattıkları katma değer dağılımı 2014 yılı ile hemen hemen aynı düzeyde kaldı. 2015 yılında yaratılan katma değer içinde orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 39’a çıkarken, düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 38,9’a, orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 18,9’a indi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise geçen yıl ile aynı seviyede kalarak yüzde 3,2 oldu. Böylece İlk 500’de orta yüksek ve ileri teknoloji yoğunluklu sektörlerdeki firmaların yarattığı katma değer payı yüzde 22,1’de kaldı.

İstihdam yaklaşık yüzde 4 arttı

İSO 500 kapsamındaki özel kuruluşlarda istihdam bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 601 bin 696’ya çıkarken, ücretlerde enflasyonun üzerinde yüzde 13,7’lik artış oldu. Yine İSO 500 içindeki yabancı sermayeli kuruluşların sayısı 2009 yılında 153 iken geçen yıl 125’e geriledi.

İSO Türkiye’nin 500 Büyük İlk 10 Sanayi Kuruluşu (Üretimden Satışlara göre)

1-Tüpraş 35 milyar 437 milyon TL

2-Ford Otomotiv 14 milyar 732 milyon TL

3-Arçelik 9 milyar 998 milyon TL

4-Oyak Renault 9 milyar 893 milyon TL

5-Tofaş 8 milyar 434 milyon TL

6–Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 6 milyar 794 milyon TL

7-Ereğli Demir Çelik 6 milyar 475 milyon TL

8-Hyundai Assan 6 milyar 236 milyon TL

9-İskenderun Demir Çelik 5 milyar 890 milyon TL

10-İçdaş Çelik 5 milyar 773 milyon TL

İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi

Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: Kuruluşlar Bağlı
Bulunduğu
Oda/Kamu
2015 2014
1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kocaeli
2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul
3 4 Arçelik A.Ş. İstanbul
4 3 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. İstanbul
5 9 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul
6 5 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kamu
7 8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İstanbul
8 13 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
9 7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun
10 6 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. İstanbul
11 14 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
12 12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul
13 10 Aygaz A.Ş. İstanbul
14 26 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. İstanbul
15 15 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakarya
16 16 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Ege Bölgesi
17 11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İstanbul
18 18 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
19 17 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. İstanbul
20 19 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kamu
21 20 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. İskenderun
22 22 Bosch San. ve Tic. A.Ş. Bursa
23 33 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara
24 24 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Ankara
25 31 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir
26 30 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
27 29 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
28 34 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. İstanbul
29 23 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. Denizli
30 37 Coca-Cola İçecek A.Ş. İstanbul
31 21 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. İstanbul
32 41 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu
33 36 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
34 32 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Karabük
35 35 AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul
36 50 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara
37 40 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Konya
38 42 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
39 27 İpragaz A.Ş. İstanbul
40 55 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
41 45 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
42 44 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu
43 28 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. Kocaeli
44 46 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. Balıkesir
45 56 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul
46 47 Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. Osmaniye
47 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kamu
48 64 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
49 51 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. Karacabey
50 48 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul
51 49 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi
52 54 Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. Denizli
53 57 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
54 25 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kamu
55 59 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. İstanbul
56 60 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
57 58 Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
58 52 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak
59 63 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. Dörtyol
60 53 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Kocaeli
61 62 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
62 61 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
63 67 Soda Sanayii A.Ş. İstanbul
64 69 C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
65 74 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. İstanbul
66 89 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi
67 76 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. İstanbul
68 65 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. İstanbul
69 68 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
70 Ankara
71 96 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
72 70 TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. İstanbul
73 66 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Adana
74 78 Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. İstanbul
75 Atlas Enerji Üretim A.Ş. İstanbul
76 75 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. Sakarya
77 119 Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
78 84 Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Mersin
79 88 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. İstanbul
80 79 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
81 77 Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. Akhisar
82 90 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
83 100 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. Manisa
84 95 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. İstanbul
85 94 Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
86 82 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. İstanbul
87 81 Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
88 103 Önem Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
89 137 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
90 171 MAN Türkiye A.Ş. Ankara
91 124 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
92 72 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. Çanakkale
93 101 Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
94 143 Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. Ankara
95 92 Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
96 122 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bursa
97 126 Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. Adana
98 91 BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Bolu
99 104 Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. Bolu
100 118 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
101 97 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Kayseri
102 110 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul
103 115 Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
104 93 Trakya Cam Sanayii A.Ş. İstanbul
105 155 Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
106 98 Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi
107 107 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. Kırşehir
108 121 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
109 86 Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. Samsun
110 105 Tat Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul
111 150 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
112 160 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Kamu
113 131 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
114 83 Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. İstanbul
115 114 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. İstanbul
116 73 Aksa Enerji Üretim A.Ş. İstanbul
117 133 Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
118 142 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. Çorlu
119 Bursa
120 120 Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
121 117 Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman
122 125 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. İstanbul
123 135 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
124 149 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
125 170 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
126 129 S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Edirne
127 128 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. Ankara
128 İnebolu
129 167 Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
130 139 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Kamu
131 130 Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. Orhangazi
132 174 Tusaş Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir
133 166 Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. Akyazı
134 138 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
135 172 Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. Sakarya
136 112 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. İstanbul
137 111 Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Denizli
138 123 Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. Kocaeli
139 183 Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. Manisa
140 414 Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
141 156 Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Bursa
142 158 CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
143 146 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. İstanbul
144 168 Hema Endüstri A.Ş. İstanbul
145 151 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Kocaeli
146 İstanbul
147 147 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. Kahramanmaraş
148 193 Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. İstanbul
149 145 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
150 İstanbul
151 157 Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Manisa
152 159 Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. Sakarya
153 197 Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
154 165 Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. Ankara
155 269 Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. İstanbul
156 106 Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
157 116 Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi
158 223 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
159 127 Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
160 177 Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
161 204 Yudum Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
162 190 Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
163 144 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
164 161 Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş. Denizli
165 488 Cengiz Enerji San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
166 154 Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. Erzurum
167 152 Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
168 140 Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
169 188 Matlı Yem San. ve Tic. A.Ş. Karacabey
170 180 Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Ankara
171 178 Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. Karaman
172 182 Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. Gaziantep
173 141 Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi
174 169 Marsa Yağ San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
175 335 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. Kocaeli
176 176 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
177 175 Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
178 239 Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa
179 192 Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
180 208 Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
181 205 Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. Ordu
182 163 Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş. Bursa
183 202 Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Ankara
184 232 Gübre Fabrikaları T.A.Ş. İstanbul
185 209 Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir
186 164 Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Siirt
187 Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. Kocaeli
188 245 Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. Bodrum
189 246 Koç Çelik Sanayi A.Ş. Osmaniye
190 498 Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş. İstanbul
191 235 İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
192 272 Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Tic. A.Ş. İstanbul
193 206 Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
194 267 AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Antalya
195 218 Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. Kayseri
196 185 Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Gemlik
197 162 Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli
198 222 İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
199 237 Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara
200 225 Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. İstanbul
201 184 Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
202 280 İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. Dörtyol
203 233 Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Denizli
204 200 Mescier Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Karabük
205 198 Dünya Uluslararası Mücevherat ve Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
206 136 Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. Kütahya
207 Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
208 217 Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. Balıkesir
209 199 Honda Türkiye A.Ş. Kocaeli
210 186 Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. İskenderun
211 194 ABB Elektrik Sanayi A.Ş. İstanbul
212 212 Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
213 189 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul
214 262 Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. Ankara
215 187 Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. İstanbul
216 215 Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
217 201 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi
218 244 HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara
219 260 Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
220 292 Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Trabzon
221 309 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Ankara
222 216 Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. İstanbul
223 281 Koç Haddecilik Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol
224 247 Deva Holding A.Ş. İstanbul
225 Egemer Elektrik Üretim A.Ş. Erzin
226 255 Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ
227 271 Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti. Ege Bölgesi
228 251 Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
229 234 İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş. Manisa
230 273 Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
231 253 KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. Kahramanmaraş
232 Gaziantep
233 241 Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
234 191 As Çimento San. ve Tic. A.Ş. Bucak
235 219 Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul
236 220 Eti Alüminyum A.Ş. Konya
237 230 Hasçelik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
238 224 Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. Adana
239 173 Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
240 236 Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
241 226 Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara
242 283 Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. Antalya
243 382 Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş. Mersin
244 249 Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. Mersin
245 242 Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. İstanbul
246 Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. İstanbul
247 250 Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. Uşak
248 323 Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. Trabzon
249 240 Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. Ereğli/Kdz.
250 238 Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. Manisa
251 310 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. İstanbul
252 357 CMS Jant Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi
253 286 Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş. Ankara
254 231 Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya
255 264 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
256 296 Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
257 227 Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
258 Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. Kahramanmaraş
259 228 Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Adana
260 328 Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
261 308 Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. İstanbul
262 263 Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
263 287 Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş. Adana
264 257 Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Bursa
265 248 Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
266 356 Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
267 315 Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul
268 290 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
269 243 Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Ankara
270 425 Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
271 302 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. Ege Bölgesi
272 203 Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Konya
273 213 Yolbulan Metal San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol
274 291 Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
275 338 Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı ve İhracatı A.Ş. İstanbul
276 341 Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
277 282 Gates Powertrain Plastik Metal ve Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi
278 Balıkesir
279 İstanbul
280 293 Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
281 266 Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
282 261 Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Yenişehir/Bursa
283 306 Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. Ankara
284 276 Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
285 321 Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Bolu
286 268 Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
287 Kocaeli
288 329 Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
289 311 Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
290 256 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Ege Bölgesi
291 294 Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş. İstanbul
292 350 Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
293 Marmara Pamuklu Mensucat Sanayi Ticaret ve Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul
294 363 Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir
295 401 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Kamu
296 380 Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş. Ankara
297 326 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. Ankara
298 270 Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa
299 295 Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
300 275 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. Bursa
301 334 T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
302 394 Karteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana
303 221 Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Sivas
304 254 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. Adana
305 İstanbul
306 383 Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
307 313 İskur İplik Kumaş Mensucat Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş
308 285 Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. İstanbul
309 304 Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
310 277 Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
311 288 Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
312 333 Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. İstanbul
313 Orhangazi
314 İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Ege Bölgesi
315 279 İzocam Tic. ve San. A.Ş. İstanbul
316 298 Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
317 362 Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. Bursa
318 396 Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi
319 373 Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
320 372 Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. Milas
321 301 Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
322 289 Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
323 İstanbul
324 324 Ağır Haddecilik A.Ş. Kocaeli
325 332 Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
326 413 Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
327 390 Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
328 461 Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Düzce
329 258 Kardemir Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Denizli
330 370 Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
331 297 Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. Tokat
332 345 Samsun Makina Sanayi A.Ş. Samsun
333 İstanbul
334 Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara
335 375 Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
336 CSUN Eurasia Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
337 Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. Mersin
338 303 Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
339 İstanbul
340 393 Mega Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
341 305 Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli
342 376 Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Kütahya
343 259 Eti Krom A.Ş. Elazığ
344 348 Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. Çerkezköy
345 336 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Samsun
346 374 BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. İstanbul
347 Aytaç Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Çankırı
348 346 Nuh’un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. Ankara
349 355 Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
350 399 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
351 252 Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. İstanbul
352 354 Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
353 316 Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa
354 377 Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
355 475 Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ordu
356 371 Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Ankara
357 343 Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
358 352 Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. Adana
359 453 Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. Yalova
360 385 Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
361 397 Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa
362 451 Göze Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
363 327 Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir
364 423 Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ankara
365 474 Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
366 342 Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
367 384 İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş
368 331 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
369 381 Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
370 497 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. Kayseri
371 317 Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. Bursa
372 359 Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
373 472 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Samsun
374 344 Viko Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
375 349 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. Isparta
376 360 Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş. Manisa
377 419 Ova Un Fabrikası A.Ş. Konya
378 386 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. Kocaeli
379 388 Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. Antalya
380 441 Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
381 421 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. Çarşamba
382 418 S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Bursa
383 318 Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
384 314 Arslan Alüminyum A.Ş. İstanbul
385 320 Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
386 398 Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. İstanbul
387 456 B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş. Bursa
388 433 Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Mersin
389 299 Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
390 364 Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Giresun
391 307 Tamek Gıda ve Konsantre San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
392 420 Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. Mersin
393 422 Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
394 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul
395 494 ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. Kocaeli
396 440 Umur Basım San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
397 436 Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli
398 415 Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş. İstanbul
399 448 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. İstanbul
400 428 Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
401 465 Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
402 395 Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
403 460 Eroğlu Giyim San. Tic. A.Ş. İstanbul
404 340 Özer Metal Sanayi A.Ş. İstanbul
405 367 Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Sakarya
406 Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş. Sakarya
407 Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. Ordu
408 312 Konya Çimento Sanayii A.Ş. Konya
409 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
410 430 Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
411 416 Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş. Kocaeli
412 400 Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
413 Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. Sakarya
414 424 Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
415 426 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
416 481 KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
417 438 Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. Karaman
418 337 Nuh Beton A.Ş. İstanbul
419 325 YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
420 409 Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
421 Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş. İstanbul
422 351 Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya
423 473 Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
424 Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa
425 403 Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
426 445 Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli
427 366 Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş. Manisa
428 210 Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Çayeli
429 Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
430 429 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ankara
431 406 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. Adana
432 449 Özmaya Sanayi A.Ş. Adana
433 447 Aslan Çimento A.Ş. Kocaeli
434 500 Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
435 437 Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. Zile
436 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
437 417 Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
438 411 Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa
439 Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
440 319 Indorama Ventures Adana Pet Sanayi A.Ş. Adana
441 444 Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
442 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep
443 482 Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. Bursa
444 Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir
445 464 Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İnegöl
446 432 Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
447 480 Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Konya
448 496 Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
449 Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
450 462 Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Bursa
451 479 Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Adana
452 408 Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. İstanbul
453 484 Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana
454 487 Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. İbrahim ve Mustafa Ustaoğlu Kayseri
455 Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
456 431 ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
457 450 Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
458 492 Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş. Suluova
459 435 Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman
460 Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
461 389 Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir
462 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Adana
463 489 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul
464 439 ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa
465 463 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. Kayseri
466 Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
467 İstanbul
468 391 Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
469 490 Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya
470 İstanbul
471 Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. Manisa
472 466 Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli
473 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. İstanbul
474 467 Eti Gümüş A.Ş. Kütahya
475 300 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. İstanbul
476 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta
477 402 Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
478 Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
479 347 Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş. Ankara
480 Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul
481 Çak Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
482 452 Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
483 Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş. Balıkesir
484 BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara
485 478 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
486 443 Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Bursa
487 İstanbul
488 Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Sakarya
489 BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. Bursa
490 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. Konya
491 392 Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Denizli
492 Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
493 Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
494 442 Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Kocaeli
495 Manisa
496 Cevher Jant Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
497 Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme
498 SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş. Kocaeli
499 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. Manisa
500 Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş. İstanbul